27. januar 2009 arkiv

Down The Line – sjældne optagelser med Buddy Holly

27. januar 2009

NÃ¥r vi taler om inspirationskilder for rocken fra tresserne og frem, sÃ¥ kommer vi ikke uden om den bebrillede hr. Buddy Holly. Beatles, Rolling Stones osv. stod i gæld til  den for tidligt afdøde texanske sangskriver. I næste mÃ¥ned – den 3/2 – er det nøjagtig 50 Ã¥r siden, Buddy Holly omkom i en flyulykke kun 22 Ã¥r gammel. Og Ã¥rsdagen markeres af Geffen Records med udsendelsen af en dobbelt-cd med sjældne optagelser og ikke tidligere udgivne sange fra den højproduktive sangskriver. Efter sigende har Hollys enke medvirket og har fundet sjældenhederne frem.

Ansigter på Tintin-filmen

27. januar 2009

SÃ¥ kom der omsider ansigter pÃ¥ nogle af rollerne i den med spænding imødesete Tintin-film af Steven Spielberg. Selv har jeg meget blandede følelser over for projektet. Jeg har vænnet mig til tegnefilmsudgaverne, selv om de ikke nÃ¥r hæfterne til sokkeholderne. Men at omsætte tegneserierne til spillefilm! Jeg ved ikke rigtig! Men i hvert fald skulle det være sikkert, at Jamie Bell, der er kendt for sin rolle i den fine “Billy Elliott”, skal agere Tintin. Og James Bond-Daniel Craig skal være med som Rackham den Røde. Mere her. Filmen forventes at have premiere i 2011.

Folkeskolen og pengene

27. januar 2009

I Jyllands Posten har man sat sig for at undersøge, hvor de 16 milliarder kroner, som folkeskolen har fået tilført som ekstramidler i perioden 2001-2007, er blevet af. Er folkeskolen blevet bedre af de mange penge? Både ja og nej. Mest nej.

Størstedelen af pengene er gået til lønstigninger hos lærerne og til dækning af andre faste ydelser, som er steget i pris. Sagt på en anden måde, så er det misvisende at tale om ekstrabevilling, eftersom løn- og prisstigninger alligevel skulle være dækket for at bevare det eksisterende niveau! Udgifterne til lønninger osv. betyder, at der kun er tilført 0,7% mere pr. almindelig skoleelev. Medens der er tilført 9,2 % mere til specialundervisningselever. For i den forgangne periode er antallet af elever, der har behov for specialundervisning steget markant. Faglig specialundervisning er steget med hele 26%, og vidtgående specialundervisning med 19%. Det siger vel sig selv, at det kræver ekstra ressourcer. Og på flere skoler tages pengene fra normalområdet.

Forbedringerne pÃ¥ dette omrÃ¥de udebliver som følge heraf. Jyllands-Posten konkluderer følgende: “Men tilbage stÃ¥r alligevel et billede af en folkeskole, hvor
kerneydelsen – undervisningen – ikke for alvor er blevet forbedret pÃ¥ trods af flere penge. Det er skolelederne og lærerne godt klar over. De synes bare ikke, at de for alvor kan gøre noget ved det
“. Formanden for Danmarks Lærerforening peger pÃ¥ et sted, hvor ressourcerne kunne bruges bedre: Ved at afskaffe et unødvendigt bureaukrati, ville en masse penge kunne frigøres til folkeskolens egentlige arbejde, undervisningen.


Ansvaret for misèren ligger alene hos regeringen og folketingsflertallet. Man foregøgler vælgerne, at der tilføres ekstra midler, men i virkelighed tilføres der ikke tilstrækkeligt med midler i forhold til de reelle behov, der er i Folkeskolen.  At tale om ekstrabevilling er sproglig tilsløring af de faktiske økonomiske forhold. Og dertil skal lægges, at mange af pengene bruges uhensigtsmæssigt – til kvalitetsvurderinger og andet bureaukrati, der ikke flytter noget. Læs selv artiklen.

Øv, Amazing Space – Klaus’ blog lukker!

27. januar 2009

Øv, øv og atter øv! Bloglands gamle rorgænger, Klaus, har besluttet at stoppe sin blog, Amazing Space! Jeg havde nok en ubehagelig mistanke om, at det kunne ske, da jeg læste Klaus’ foregÃ¥ende indlæg. Og nu er det altsÃ¥ en realitet. Jeg beklager det. Blogland vil ikke være det samme uden Klaus.