25. januar 2018 arkiv

En engel synger Everly Brothers

25. januar 2018

Og her er Angel Olsen, en efter min mening en af de bedste feminine kunstnere derovre. Her viser hun sin respekt for traditionen med en skrabet – stemme og guitar – udgave af The Everly Brothers’ “Since you broke my heart”, som man finder på Don Everlys album Brother Jukebox.

Warren Zevon – 71

25. januar 2018

Også Warren Zevon, som har belejret min musikafspiler for tiden, kunne være blevet 71 år (og ikke 60, se indlægget: Apropos Warren Zevon) den 24. januar, hvis altså ikke lige han havde stillet skoene d. 7. september 2003.

Men eftersom han er en af mine musikalske helte, så får han lige et bloggogram med på vejen. Warren Zevon, havkatten i Los Angeles’ musikalske hyttefad i halvfjerdserne, der skrev sange, som Linda Ronstadt m.fl. fandt gode nok til at tage på repertoiret. Og det er næsten det største, man som sangskriver kan opnå. Hvis man da ikke som solist kunne nå successens højder – og det kunne han. I hvert fald i en periode.

Til lykke til: Jools Holland – 60

25. januar 2018

Jools Holland er en af mine yndlingsmusikere. Ikke kun, fordi han var med i et af mine favoritbands, Squeeze, men også, fordi han som tv-medarbejder har gjort et stort stykke arbejde for at præsentere ny og gammel musik med fokus på kvalitet i sine udsendelser Later… og Hootenany. Og så er han gået sine egne veje efter Squeeze med Jools Holland Big Band og Jools Holland Rhythm and Blues Orchestra. Med mere. Kort sagt: Han er ikke for fastholdere – og det kan jeg godt lide.

https://www.youtube.com/watch?v=7-XY3Y1G4QQ

Synspunkt: Tal dansk din sorte hund!

25. januar 2018

Det var vist Jeppe i Ludvig Holbergs komedie “Jeppe på bjerget”, der revser en af de sortklædte sagførere, som baronen har sat til at lave sjov med Jeppe. Og jeg kunne godt få lyst til nu og da at råbe det samme til alle dem, der har ansvar for behandlingen af vort fælles, nationale sprog: dansk. Det vil sige journalister, kommunikations- og mediefolk i almindelighed, politikere, undervisere over en bred kam, forældre og andre opdragere og så videre.

Vi lever i et lille sprogområde, hvor dansk er hovedsproget for ca. 5.3 millioner mennesker. Og det er som ofte påpeget et så lille sprogområde, at dansk faktisk kan opfattes som  – billedligt talt – en “udrydningstruet art”. På linje med isbjørnen og elefanten. Truslen kommer ikke kun indefra i form af dårlig og utilstrækkelig sprogbeherskelse (hvilket til dels skyldes vores fælles uddannelsessystem), men også – og måske især – udefra i form af en voldsom påvirkning fra det engelske sprogområde. En påvirkning, der kun er blevet desto meget voldsommere som de nye digitale teknologier er vundet frem.

Selv om kloge eksperter, fx sprogmanden Jørn Lund, har talt for besindighed i forbindelse med udrydningstruslen, så mener jeg, at man realistisk betragtet må råbe vagt i gevær og opfordre alle, der taler dansk, til at udøve lidt sprogpleje. Fx ved at tale dansk og ikke en hybrid af dansk og engelsk/amerikansk, når man færdes i offentligheden og på de såkaldt sociale medier.

Et eksempel fra dagens nyhedsstrøm: “Ekspert: Wozniacis karriere er helt outstanding” (Rubrik/overskrift på DR Nyhederne). Hvorfor bruge det engelske ord “outstanding”, når der findes gode synonymer på dansk!? Fx “fremragende”. Eksemplet er symptomatisk for den engelske sprogpåvirknings tilstand i disse år. Der er ikke kun tale om en moderat anglificering af det danske sprog, som vi har kendt i mange år, men om en regulær invasion af sproglige elementer fra engelsk/amerikansk. Engelske/amerikanske ord og udtryk, der erstatter gode danske ord og udtryk. Hvis du er i tvivl om, at det forholder sig sådan, så prøv at lyt til journalisterne på de store medier. Der går ikke en dag, hvor invasionen ikke er i gang. Og det handler ikke kun om, at dansk eksponeres for en massiv påvirkning fra engelsk/amerikansk. Det handler også om, at danske journalister osv. er usikre med hensyn til deres egen sprogbeherskelse. De famler efter ordene, hvis de da overhovedet har dem i deres vokabular. Og det handler igen om mangelfuld (ud)dannelse på det sproglige område.

Hvad kan man så gøre ved det? (hvis man ellers er enig i ovenstående). Man kunne forslå, at man fra politisk hold slog et slag for en sprogpolitik – lidt i stil med den man har i Norge. Hvis man er interesseret i at bevare og pleje det danske sprog, så forudsætter det, at man har en holdning til den massive påvirkning, som den anglo-amerikanske kulturimperialisme har over for det lille sprog, som dansk er. Synes man, fra politisk hold, at det er vigtigt, at bevare dansk? Eller foretrækker man – som det sker i store dele af det private erhvervsliv og dele af uddannelsesbranchen – at erstatte dansk med engelsk. Fx undervise på engelsk (fordi vi er inde i en “globalisering”), give uddannelsesinstitutioner og virksomheder engelske navne og betegnelser?

Maler jeg fanden på væggen? Nej, det mener jeg ikke. Der er faktisk små sprog, der uddør hvert år rundt omkring i verden. Det kan man læse om på internettet. Og selv om dansk ikke hører til de allermindste sprog, så er det alligevel et lille sprog set i forhold til fx engelsk, kinesisk og spansk. Jeg mener, at det er realistisk at se på dansk som en udrydningstruet art. Men det er også realistisk, at vi kan gøre noget ved det – politisk og kulturelt – hvis vi ønsker det. Og det er sådan set det vigtigste spørgsmål: ønsker vi det? Ønsker vi at bevare dansk som et særligt sprogområde?

Dødsfald: Mark E. Smith – The Fall – 60 år

25. januar 2018

Mark E. Smith, som The Guardian karakterisere som “hidsig frontmand”, var The Fall. Han grundlagde bandet i 1976 og var den eneste konstant gennem bandets lange løbebane. Han var en særling, der var i konstant konflikt med bandets øvrige medlemmer, der hen ad vejen blev udskiftet med nogenlunde samme hyppighed, som andre skifter undertøj. Mere end tres medlemmer har været forbi The Fall. Mark E. Smith citeres for at have sagt, at The Fall var ham selv og bedstemor på bongotrommer…

Bandets 32. album udkom sidste år og The Fall turnerede til det sidste, selv om Mark E. Smiths helbred blev dårligere i løbet af 2017. Den 24. januar om morgenen udåndede han i sin seng. Han blev tres år gammel.