21. maj 2018 arkiv

1968: Pinsemarchen 1968

21. maj 2018

Pinsemarchen fra Helsingør til København i pinsen 1968 markerede, at den verdensomfattende Vietnambevægelse mod USAs krig i Vietnam havde fået et godt tag i mange danskere. Læs mere om bevægelsen her.

Vietnambevægelsen og pinsemarchen var blot en del af det brogede oprør mod det bestående, som foregik omkring maj 1968, hvor universiteter blev besat og unge demonstrerede i de store byer i den vestlige verden. Maj-revolten, ungdoms- og studenteroprøreret markerede en broget, sammensat protestbevægelse mod det bestående samfund. Et historisk unikt fænomen, som vi endnu ikke helt har forstået.

Billedet er lånt fra denne side.

Dagens Bob Dylan: Witmark Demos

21. maj 2018

– og dermed et foreløbigt punktum for Dylanfeberen.