juni 2019 arkiv

50: A salty Dog – Procol Harum

26. juni 2019

Det var “A whiter shade of pale”, der gjorde Procol Harum berømte og sikrede dem en varig plads på rocken firmament. Men for mig begyndte Procol Harum-begejstringen for alvor med gruppens tredje album, A salty dog, der udkom for halvtreds år siden. Måske havde det noget at gøre med, at min familie var en sømandsfamilie, men nok allermest med, at sangene på denne plade tiltalte mig i højere grad end de foregående. Og sådan kan det gå…

I omtalerne af pladen kan man bemærke, at kritikerne peger på, at gruppen med denne treer skifter lidt retning. Selve ideen – det nautiske – er enklere og mere gennemskueligt end temaerne på de to foregående. Og bandet begynder her at bruge stort orkester, noget som de gjorde i udstrakt grad senere. Ellers var kritikerne nok lidt forevirrede og syntes, at bandet ville for meget stilistisk set eller mere positivt formuleret: Procol Harum viste hvor bredt de favnede sådan rent musikalsk.

Efter 20 dage

26. juni 2019

. Vi vil lave en klimaplan, en bindende klimalov og reducere udslip af drivhusgasser med 70 procent, siger Mette Frederiksen.

I et borgerligt folkestyre som det danske er det nødvendigt at lave kompromisser, hvis man vil danne en regering eller love eller finanslove osv. Sådan er det. Og det kan komme til at kompromittere de involverede partier, sådan som man fx så det ske for SF, da de dannede regering med Socialdemokraterne under Helle Thorning. Det kan også komme til at give knubs for partierne SF, Enhedslisten og Det Radikale Venstre,at de nu omsider – efter 20 dages forhandling – peger på Mette Frederiksen som statsminister. Vi får se – men det allervigtigste er det, Mette Frederiksen står citteret for ovenfor. En klimaplan, en bindende klimalov osv. En lille sten falder fra mit hjerte – klunk.

Regeringsgrundlaget.

 

Del 2 – og hvor det svinger….

25. juni 2019

Kunsten at sluge kameler

25. juni 2019

Hvis man ellers kan tro medierne, de store medier, så er regeringsforhandlingerne inde i en afgørende fase. Der snakkes om, at en evt. regeringsdannelse vil kunne ske i weekenden. Men – det er også tvivlsomt, om det ender der. For forsøget på at få Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Radikale Venstre til at finde et regeringsgrundlag sammen med Socialdemokratiet har fra starten været svært, fordi specielt Enhedslisten og Det Radikale Venstre står for radikalt forskellige syn på den økonomiske politik, altså spørgsmålet om, hvordan de andre projekter – klimalov, udlændingepolitik, socialpolitik m.m.  – skal finansieres. Det Radikale Venstre forsvarer en liberal økonomisk tænkning, der primært handler om udbuddet af arbejdskraft (vi skal have flere kvalificerede indvandrere ind på arbejdsmarkedet, så vi får mere vækst, flere skatteindtægter og mere forbrug…), hvor Enhedslisten mener, at vi skal bruge den arbejdskraft, der i forvejen er i landet (ledige, folk på overførselsindkomst, hjemmegående indvandrerkvinder osv.) og i øvrigt hente pengene ved at beskatte finanssektoren, de “rige” og ved at rulle allerede vedtagne skattelettelser tilbage.

Og det er og har hele tiden været en mere end svær manøvre at få de to yderpunkter til at mødes i et kompromis. Om det vil lykkes, vil de kommende dage vise. Men, hvis det ikke lykkes, så må vi – på venstrefløjen af det politiske spektrum – erkende, at det er umådeligt svært, ja faktisk umuligt, at realisere idealistiske politiske planer om klimapolitik, velfærdspolitik, lighedspolitik og så videre, så længe man skal lave et flertal sammen med et nyliberalistisk parti som Det Radikale Venstre.

Jeg tror ikke, at vi kan lave en ambitiøs klimalove og ændre på velfærd, lighed og så videre, hvis vi holder fast i en økonomisk politik, der bygger på liberalistiske ideer.

Fra foxtrot til rock and roll

25. juni 2019

Bill Haley & the Comets udgave af “Rock around the clock” har fået status af at være en af de første rock-and-roll-sange. Men faktisk skrev Maxamus C. Freedman og James E. Myers sangen som en foxtrot, og uenigheder mellem de to sangskrivere gjorde, at Bill Haley & Comets ikke fik lov til som de første at indspille sangen.Det gjorde derimod den italienske combo Sunny Day & his Knights. Men det var Haley og Comets, der fik succes med pladen – især i kraft af dens markedsføring via filmen Blackboard Jungle.