Pastor Langballe anklages for racisme

8. juni 2010

To citater:

“Selvfølgelig skulle Lars Hedegaard ikke have sagt, at der er muslimske fædre, der voldtager deres døtre, nÃ¥r sandheden synes at være, at de nøjes med at slÃ¥ døtrene ihjel (de sÃ¥kaldte æresdrab) – og i øvrigt vender det blinde øje til onklers voldtægt.” (Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Jesper Langballe)

§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

I følge DR Nyheder har rigsadvokaten anmodet Folketinget om at ophæve Jesper Langballes politiske immunitet, sÃ¥ han kan stilles for retten pÃ¥ grund af ovenstÃ¥ende udtalelse. Vil Langballe sÃ¥ blive dømt for racisme (sÃ¥dan som det fx er sket med Morten Messerschmidt)? Lad mig stille spørgsmÃ¥let anderledes: Er det forkert, at nogle muslimske fædre har begÃ¥et æresdrab? At nogle muslimske fædre har vendt det blinde øje til osv.? Det er rigtigt, at Langballe sigter til muslimske fædre – og med forsæt. Men generaliserer han? Sigter han til muslimske fædre som en samlet gruppe? Jesper Langballe er en snu ræv. Han ved godt, at han var lidt for kæk med den udtalelse. Men jeg tror, at han tror, at han vil gÃ¥ fri for straf. Eller i det mindste kan leve med bøden. Og mÃ¥ske – som unge Messerschmidt – kaldet det en politisk dom.

Men man kunne jo begynde med at spørge Langballe: Foregår der ikke overgreb på såkaldt etnisk danske piger i danske familier? Hvor mange incestsager m.m. har vi ikke skullet læse om de sidste par år? Hm.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

10 kommentarer

 1. AagePK kommentarer:

  Der er en hage mere, uden at jeg skal prøve det mindste pÃ¥ at finde undskyldninger for Langballe Sortsmølfs usmagelige udtalelser: ” Selvfølgeligt skulle Lars HedegÃ¥rd ikke have sagt, at der er muslimske fædre, der…”
  For det er der jo, ligesom der er dusinvis af danske fædre, der har gjort det, nogle har endda lånt deres mindreårige børn ud til fremmede.
  Men nÃ¥r han er korrekt citeret her, er det jo ikke “alle muslimske mænd”, “kun” :der er muslimske mænd, der”, altsÃ¥ nogle, flere eller færre.
  Men kunne de ikke pille Pia Kjærsgaard ud med det samme for bevidst, og i hævntørst, løgnagtigt at hænge en ærøsk familie ud, ved fra Folketingets talerstol at hævde:” Denne mor har sagt til sine børn, at hvis børnechecken ikke fandtes, ville de ikke være blevet født!” Fordi denne familie offentligtgjorde et brev fra DF’s hovedkvarter, der entydigt fastslog, at man i sagen om børnepengene helst ville afskære indvandrere fra at fÃ¥ del heri.

 2. mb kommentarer:

  1 svale gør ingen sommer, men det er jo ikke rene fantasier:
  http://politiken.dk/indland/article984507.ece

  Men sandsynligheden for at den type familierelateret vold kommer i medierne er jo ringere end den er for ‘danskerne’. Der er en langt strengere ‘diskurs’ om at holde problemer hemmelige. Naboerne bakker endda ofte op om, at hemmeligholde sager der ifølge klantankegangen kan sætte ‘alle’ i et gustent lys.
  I Voldsmose var der sidste år et muslimsk ældreråd der anbefalede, at en pædofil træner i en sportsklub ikke skulle anmeldes. Asmaa protesterede dog offentligt imod dette.
  De såkaldte æresmord, der planlægges og godkendes af flere, er jo ikke ukendte blandt muslimske indvandrere, og man må formode at bare truslen er effektiv internt.

  Det er svært at generalisere sådan noget her med føje, som Langballe gjorde og derfor dumt. Og endnu dummere fordi det umiddelbart virker så grotesk, så det er nemt at afvise. Men man kan jo ikke tale om problemer uden at generalisere, spørgsmålet er vel så hvor grænsen går.
  Personligt synes jeg at manglen på præcision var så udpræget her, at jeg da gerne så at Langballe blev tvunget til at tænke sig om.

 3. capac kommentarer:

  @Aage: Netop. Det er også min pointe.
  @mb: spørgsmÃ¥let er jo, om Langballe generaliserer i det ovenstÃ¥ende citat. Der er forskel pÃ¥ at sige, “alle muslimer (jøder, negere…) misbruger deres døtre” og sÃ¥ sige “der er muslimske mænd, der…”. Det første er racisme i lovens forstand, det andet er en konstatering, hvis rigtighed afhænger af dokumentation. Jeg tror godt, at Langballe ved, hvor grænsen gÃ¥r. Det springende punkt er – og det ved vi jo godt – at udtalelsen er et led i Dansk Folkepartis og konsorters hetz mod mennesker med en muslimsk baggrund. Som vi fx sÃ¥ det med Pia Kjærsgaards argumention for ændring af børnechekken og indførelse af brugerbetaling for tolkebistand. I stedet for at gribe til racismekortet, synes jeg i stedet, at man skulle køre pÃ¥ partiets generelle diskrimination af en bestemt befolkningsgruppe. Der er der masser af kød pÃ¥.

 4. J. Pedersen kommentarer:

  Der er aldrig nogen der er dømt for racisme i Danmark af den selvfølgelige grund, at det uklare begreb racisme ikke findes i straffeloven. Man dømmer ikke folk for ismer; i så fald var det mest nærliggende at dømme folk for socialisme, den ideologi, hvorunder der er begået mord på mange millioner mennesker under Stalin, Hitler, Pol Pot, Mao, Castro og hvad alverdens socialistiske massemordere ellers hedder.
  De eneste, der gÃ¥r overordentligt op i race og hudfarve og er racefanatikerne blandt de politisk “korrekte”, der ofte er faktuelt forkerte. De burde overhovedet ikke interessere sig for raceforhold – ligesom Dansk Folkeparti.
  Medens vi er ved det – kan vi lige fÃ¥ at vide – nÃ¥r vi læser om politisk “korrektes” racefantasier:
  Hvilken race har Langballe skrevet om hvornår, hvilke raceforhold har han omtalt og hvor står der racisme i straffeloven? Intet svar bekræfter, at der intet fornuftigt og reelt er i denne fantasisag.

 5. capac kommentarer:

  @J. Pedersen: Det er selvfølgelig korrekt, at man ikke bogstaveligt betragtet kan dømmes for “racisme”. Man kan straffes efter Straffelovens § 266 b, der almindeligvis og i medierne kaldes “racismeparagraffen” eller “”diskriminationsparagraffen”. Man kan da ogsÃ¥ med god grund diskutere, om Dansk Folkepartis kritik af islam og folk med islamisk baggrund overhovedet kan betragtes som racisme, for sÃ¥ vidt dette ord sigter til en diskrimination ud fra racen (hvad det sÃ¥ end er…)?! I hvert fald mÃ¥ man sige, at mediernes tale om “racismedomme” (Messerschmidt-dommen fx) er en – lad os sige det sÃ¥dan – meget bred forstÃ¥else eller meget fri fortolkning af, hvad ordet racisme kan betyde, fordi det omfatter sÃ¥vel det religiøse, det etniske osv. Og det er i den forstand, jeg taler om at blive dømt for racisme. Iøvrigt var formÃ¥let med mit indlæg at tale for en større præcision i brugen af begreber som racisme osv.

 6. J. Pedersen kommentarer:

  Det fremgår af straffeloven, at dens § 266b findes i kapitel 27 med indholdsbeskrivelsen:
  27. kapitel Freds- og ærekrænkelser. Den lovformelige betegnelse for § 266 er sÃ¥ Ã¥benbart ærekrænkelsesparagraffen – hvis man er lovlydig.

  Race er let at definere, grundlæggende er der kun den mongolide, den negroide og den kaukasiske. Race er noget genetisk, arveligt. I øvrigt er race uinteressant, som ogsÃ¥ Dansk Folkeparti mener; hvorimod de politisk “korrekte” gÃ¥r overordentligt voldsomt op i race og hudfarve. Hvorfor mon de gør det?

  Da islam er en verdensreligion, har den tilhængere af alle racer. At inddrage race og tilmed racisme i en politisk debat vedrørende for eller imod islam/islamisme er en grov forhÃ¥nelse af islam, eftersom en persons racetilhørsforhold er arveligt bestemt og sÃ¥ledes ikke et resultat af vilje og tankevirksomhed hos den pÃ¥gældende – hvorimod tilhørsforhold til islam ikke er arveligt bestemt, men et resultat af vilje og tankevirksomhed hos den pÃ¥gældende. Sidstnævnte benægter politisk “korrekte” implicit og forhÃ¥ner muslimer.

  De politisk “korrekte” skylder stadigvæk et bevis for, at muslimer og race er det samme som sammenblandingen fordrer, sÃ¥ man Ã¥benbart selv kan vælge race nÃ¥r som helst – absurditeten er total.

 7. J. Pedersen kommentarer:

  Serviceoplysning: Jesper Langballe er pastor emeritus og MF.

 8. capac kommentarer:

  @J. Pedersen: Hvis vi – som palæontologerne synes at mene – alle stammer fra Afrika, sÃ¥ er der mÃ¥ske kun en enkelt race med forgreninger…
  I øvrigt er race ikke interessant, det har du ret i. Men fænomenet “racisme” er interessant, for sÃ¥ vidt det har haft katastrofale følger, hvor det er dukket op. Jeg mener ogsÃ¥, at al snak om islam, islamisme osv. i forbindelse med “racisme” mÃ¥ høre op. Det kan kun afspore debatten. Og sÃ¥ er det sÃ¥mæn lige meget om det kommer fra de islamkritiske “politiske” korrekte eller fra kritikkens “ofre”.
  Det er selvfølgelig ikke lige meget, om man diskriminerer en person eller en befolkningsgruppe på grund af deres tro eller nationale oprindelse. Og det er det, sagen mod Langballe drejer sig om. Og mit gæt er, at han frifindes.

 9. J. Pedersen kommentarer:

  NÃ¥r medierne bruger omtalen “dømt for racisme”, “racismedomme” og tilsvarende er der tale om forsøg pÃ¥ forsætslig vildledning af læserne. Jeg har set domsudskrifterne i den slags sager – der stÃ¥r ikke et ord om racisme, hverken direkte eller indirekte. Dette udtryk benyttes næsten udelukkende som skældsord.
  Begrebet racisme findes ikke i straffeloven. Følgelig er ingen hverken anklaget, endsige dømt for racisme. Medierne ynder betegnelse “racismeparagraffen”, hvorfor mon? – der er intet belæg for det i straffeloven.
  Straffelovens § 266b findes i lovens 27. kapitel, hvor kapitlets overskrift betegner indholdet, som er: Freds- og ærekrænkelse. Derfor er lovens §266b en ærekrænkelsesparagraf – ifølge loven.
  Hvad race angår, så er det let. Der findes tre; den mongolske, den kaukasiske og den negroide. Afkom fra samme race kan ikke bære en anden races ydre kendetegn; følgelig er der tale om noget genetisk, arveligt.
  Mig bekendt har race intet biologisk med adfærd at gøre.

 10. capac kommentarer:

  @J. Pedersen: Jeg er enig med dig i, at mediernes brug af ordet “racisme” er tendentiøs. Forklaringen er nok enkel: det sælger bedre end en nuanceret fremstilling af anklagen.

Skriv en kommentar

275 har læst indlægget
14,214