Den kongelige danske folkeskole

29. april 2011

“Har du set, at den lille prins skal gÃ¥ i en almindelig dansk folkeskole?”. SÃ¥dan cirka lød spørgsmÃ¥let i forbifarten pÃ¥ job, hvor man snakker om alt mellem himmel og jord. Og jo, det var ikke forbigÃ¥et min opmærksomhed. For det royale nyhedsstof har jo bredt sig med nærmest viral smitsom- og hurtighed til alle landets medier – mÃ¥ske med undtagelse af Information. Og det er i sig selv en grund til dyb undren hos en erklæret republikaner som overtegnede skrivekugle. Om jeg forstÃ¥r denne dyrkelse af en anakronistisk insistitution, der modsiger alt, hvad jeg forbinder med demokrati.

Alligevel opfattede jeg den lille nyhed som en god nyhed. For nÃ¥r den lille prins skal gÃ¥ i folkeskolen, den udskældte, udsultede danske folkeskole – og ikke som mange af sine forgængere pÃ¥ den elitære Krebs’ skole – sÃ¥ kan det selvfølgelig kun være endnu et tegn pÃ¥, at kongehuset er under langsom, men sikker afvikling. sÃ¥dan er det sikkert ikke tænkt, men det er den rationelle kerne i sagen. Tendensen mod, at de kongelige skal være lige som deres ‘undersÃ¥tter’ – udjævningen, ligemageriet, forskelsudviskningen – er undergravningen af institutionens eksistensberettigelse.

Kongehuset har kun og vil kun eksistere i kraft af dets ekstreme privilegering, afstand til og ulighed i forhold til sÃ¥kaldt almindelige danskere. Med almindeliggørelsen af skolegangen er der taget endnu et skridt mod ligegyldigheden…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Skriv en kommentar

134 har læst indlægget
14,754