Når velstillede unge gør oprør – om velfærd

7. oktober 2007

En af den siddende regerings “fortjenester” er, at dens politik har gjort det tydeligt, at velfærd ikke kan forstås i økonomiske termer. Velfærd kan ikke købes for penge, som regeringens velfærdsprogram antyder. Ser man på ordets etymologi, så kommer det fra oldnordisk og betyder: at det går os godt, velgående, lykke. Velstand kan måles i kroner, ører og økonomisk statistik. Velfærd ikke.
Et godt eksempel på, hvordan det går med velfærden i dagens Danmark, fik vi i gårsdagens aviser. Gennem den seneste tid har vi – igen – kunne læse om den negative sociale arvs gennemslagskraft i det danske samfund, og vi har så småt vænnet os til tanken om, at børn fra lavere socialklasser, herunder børn af indvandrere, ofte har svært ved at gøre sig gældende i samfundet, blive fjernet fra hjemmet osv. osv.
Men undtagelser, selvfølgelig. Men i går kunne man så læse, at også børn af velstillede bliver fjernet fra hjemmet i stigende grad. En klokkeklar demonstration af ovenstående påstand: At velfærd ikke er velstand. De pågældende unge har fået alt, hvad de har haft behov for at materielle goder etc., men har ikke fået “opdragelse” eller “omsorg”. Og forældrene er magtesløse. Det er – som jeg plejer at skrive – tankevækkende.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Skriv en kommentar

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

læst 234 gange
Side 1 af 11
11,613