Aktivering

7. december 2007

Som nævnt er capac ude af ledigheden fra og med på mandag. Frihed, det bedste guld.
Jobbet kom pÃ¥ et tidspunkt, hvor det sÃ¥ sortest ud. Som ledig skal man efter ca. ni mÃ¥neders ledighed i sÃ¥kaldt “aktivering”. Og capacs aktivering startede for en god mÃ¥ned siden. Det vender jeg tilbage til lige om lidt.

Som ordet antyder, sÃ¥ er aktivering tiltag, systemet sætter i værk for at modvirke den passivitet, som ledigheden Ã¥benbart menes at være. I 2007 er aktiveringen blevet udliciteret til private firmaer, sÃ¥kaldte aktører. Tredjepartsaktører, der fÃ¥r en (lille) pose penge for at aktivere de ledige, og lidt flere penge, hvis det faktisk lykkes firmaet at fÃ¥ den ledige i arbejde. Ser vi bort fra de politiske argumenter for en sÃ¥dan udlicitering (at private kan gøre det bedre end det offentlige, at private pÃ¥ konkurrencevilkÃ¥r er mere effektive og lignende borgerlige floskler) og ser bort fra det ufornuftige i at flytte aktiveringen over pÃ¥ aktører, der – alt andet lige – ikke har den samme erfaring og viden som a-kasserne og jobcentrene, sÃ¥ er det største problem med den nye ordning, at den forringer den lediges muligheder og – ikke mindst – krænker dennes rettigheder.


I forgÃ¥rs hørte jeg pÃ¥ DR P1 en diskussion om dansk arbejdsmarkedspolitik mellem en EU-parlamentariker og en ledende skikkelse i A-kassernes samvirke, og sidstnævnte lagde ikke skjul pÃ¥, at det der foregÃ¥r i privat regi under betegnelsen “aktivering” i stort omfang – jeg tror han sagde “mindst 80%” – er i direkte strid med lovgrundlaget. I følge lovgrundlaget, sÃ¥ har den ledige mulighed for enten opkvalificering (dvs. efteruddannelse), jobpraktik (hvor man i nogle uger arbejder pÃ¥ en arbejdsplads pÃ¥ dagpenge) eller job med løntilskud (pÃ¥ papiret en ordinært job, hvor arbejdsgiveren fÃ¥r den del af lønnen betalt i nogle mÃ¥neder, hvorefter man gÃ¥r over til normal ansættelse). Men i realiteten er den lediges muligheder beskÃ¥ret kraftigt.

Finansieringen af aktørerne er sÃ¥ ringe, at disse ingen interesse har i at give de ledige kompetencegivende efteruddannelse. Ofte spises man af med endnu et jobsøgningskursus eller firmaets egen “coaching” eller vejledning.


Det firma, jeg blev tildelt, havde ikke styr pÃ¥ hverken regelsystem eller noget som helst. I følge lovgivningen og reglerne har den ledige ret til at forhandle sig frem til en aktivering ud fra lovens muligheder. Det vil sige: der skal lyttes til den lediges ønsker med hensyn til job, og der skal tages udgangspunkt i dennes forudsætninger. Jeg blev spist af med en ganske kort telefonsamtale, hvor diskussionen af opkvalificering blev afvist, og hvor jeg i realiteten blev pÃ¥tvunget et produkt, der bestod i jobsøgningskursus og vejledning med henblik pÃ¥ jobpraktik. Da jeg pÃ¥pegede, at jeg allerede havde været pÃ¥ jobsøgningskursus og i øvrigt havde gode forudsætninger for at skrive jobansøgninger i kraft af min uddannelse – mag.art. i nordisk sprog og efteruddannelse i journalistik -  blev det afvist med en henvisning til, at jeg “da ville møde nye mennesker”.


Herefter startede jeg en klagesag for at fÃ¥ udarbejdet et sÃ¥kaldt “uenighedsnotat”. Med et uenighedsnotat kan man blive overflyttet til en anden aktør. Det blev hurtigt klart, at aktøren ikke var interesseret i at give slip pÃ¥ mig (for det indebærer jo et tab af indtægt…), og derfor forsøgte aktøren ved at omgÃ¥ spillereglerne at fastholde mig, hvor jeg var, med en pÃ¥stand om, at der ingen uenighed var.

Heldigvis fik jeg god faglig opbakning fra min a-kasse og derfor fortsatte sagen og er foreløbig endt der, hvor aktøren har bøjet sig for mine krav og har videresendt min klage til jobcenteret.


Nu er jeg sÃ¥ i job fra pÃ¥ mandag og dermed ude af denne sag. Men jeg har ikke tænkt mig at slippe den sÃ¥dan. Det strider mod min overbevisning og samvittighed at se, hvordan “systemet” ser gennem fingre med, at ledige fÃ¥r deres retssikkerhed krænket og fÃ¥r forringet deres muligheder for at finde et passende job. Derfor vil jeg følge sagen til dørs i det omfang, det er muligt. Og i skrift og handling kæmpe for, at ledige fÃ¥r forbedret deres forhold.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

4 kommentarer

 1. Allan kommentarer:

  Du fortæller mig ting, jeg intet anede om.

  Jeg burde vel ikke blive overrasket – men det er jeg ikke desto mindre alligevel. Hvilket idioti og spild af kræfter at køre folk igennem sÃ¥dan et system.

  Til lykke med jobbet.

 2. capac kommentarer:

  Tak, Allan.

 3. Maltesen kommentarer:

  Tillykke herfra :-)

 4. capac kommentarer:

  @Maltesen: Tak. Jeg skal altsÃ¥ ogsÃ¥ have set den film snarest…

Skriv en kommentar

1.044 har læst indlægget
14,681