Bluesens oprindelse

17. maj 2017

Hvornår blev rocken født? Punken? Bluesen? Musikgenrerne har alle deres mytologier og oprindelsesmyter. Og når de står til fald, må fortællingerne skrives om. Således har en ny akademisk afhandling med titlen The Original Blues: The Emergence of the Blues in African American Vaudeville påvist, at myten om bluesens oprindelse i Mississippideltaet er – netop – en myte, der ikke holder. Afhandlingen påviser, at blues allerede i 1910’erne og 20’erne var naturlige dele af sorte vaudeville teatre, der var spredt over det sydøstlige USA. Men selv om en myte er blevet overstreget, så betyder det ikke, at et nyt indiskutabelt fikspunkt er fundet. For som forskerne selv påpeger, så fremstod the blues ikke fuldt formet på disse teatre, men var fragmentarisk og rudimentær. Og måske tyder det på, at der ikke findes noget absolut oprindelsespunkt for the blues eller kun som en bagklog rekonstruktion.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Skriv en kommentar

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

læst 437 gange
Side 1 af 11
11,684