Dansk – et døende sprog?

21. april 2019

Der findes angiveligt 7097 sprog i verden, og af dem er en tredjedel “truet på livet”, som det hedder. Og måske kan der være grund til at spørge, om dansk tilhører den tredjedel, der har udsigt til at uddø? Spørgsmålet er bestemt ikke nyt, fx har sprogmanden Jørn Lund flere gange kommenteret det i forhold til bl.a. den voldsomme påvirkning dansk får fra især engelsk og amerikansk – i kraft af den generelle kulturelle påvirkning, der kommer fra det sprogområde (via internettet – de sociale medier, film, serier osv.). Og selv om Lund igen og igen har været tilbøjelig til at aflyse det danske sprogs dommedag, så synes jeg, at det er nødvendigt at lade spørgsmålet stå åbent i det mindste.

For en ting er, at angelsaksiske gloser og vendinger trænger sig på og ind i sproget. Noget andet er, om sproget, som det udøves i dette land, er modstandsdygtigt nok til at modstå en langsom erosion? –

For et øjeblik siden kunne man på Folketingets tv-kanal høre en kvindelig politiker tale om at “outline” noget. Det er der ikke noget, der hedder på dansk. Hvilke danske ord kan man bruge for “to outline“? Man kan frygte, at folketingsmedlemmets problem er, at hun ganske enkelt ikke har en passende oversættelse i sit ordforråd.

Et andet tilbagevendende eksempel er brugen af tillægsordet “ikonisk“. Det bruges i positiv forstand om alt fra Notre Dame-kirken til tidens mest salgbare popmusikere. At ordet oprindeligt kommer fra religiøst sprogbrug og i anden omgang fra computerverdenen (billedsymboler) er tydeligvis “glemt” i den moderne brug, hvor “ikonisk” blot erstatter forskellige positive tillægsord og superlativer. Også den hyppige brug af “ikonisk” (tjek fx DR Nyheders hjemmeside) peger også på, at journalisterne har svært ved at finde alternativer i deres aktive og passive ordforråd.

Og de to eksempler, der er tilfældigt valgte eksempler blandt mange, peger på, at noget er gået galt med sprogtilegnelsen i skolesystemet og i den daglige brug af det danske sprog. Og til de to eksempler kan lægges en lang række andre problemer, fx forkert brug af danske ord og vendinger. Et aktuelt eksempel (igen fra DR): “Myndighederne står over for kæmpe opgave efter velrettelagt angreb” (nyhedsrubrik). Velrettelagt? Det hedder “Veltilrettelagt”, hvis man ellers vil bruge det ord om en terrorhandling. Og sådan kan man blive ved.

Eksemplerne på mangelfuld, ja restringeret sprogbrug er legio. Og det er ikke kun på DR-tv. Tjek fx underteksterne på udenlandske serier og film. Eller lyt til radioprogrammerne. Eller tag de kritiske briller på, når/hvis du læser en avis…

Jeg kunne ikke drømme om at erklære dansk for et døende sprog. Men jeg synes, som skrevet, at vi skal lade spørgsmålet om dansk som truet sprog stå åbent. Og så ellers i vores sprogbrug forsøge at værne om det så godt som vi nu kan.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Skriv en kommentar

44 har læst indlægget
14,759