Klimavalget

19. juni 2019

Jeg har aldrig været særlig optimistisk ved folketingsvalg. Og det er ikke meget anderledes denne gang. Men valget forleden adskiller sig dog på et væsentligt punkt. Klimaet har stået højt på dagsordenen. For mange af partierne. Og klimaet har været på dagsordenen hos vælgerne som et massivt ønske om, at politikerne skal gøre noget ved det. Fx forsøge at leve op til Paris-aftalen med en bindende klimalov. Og jeg håber i mit stille sind, at det lykkes for de regeringsforhandlende politikere at blive enige om en sådan lov og dens overholdelse. Også fordi en sådan klimalov, hvis ellers den lever op til Parismålene, uundgåeligt vil påvirke de andre politiske områder, ikke mindst økonomien. Vi lever i en vækstøkonomi, og vi kan ikke nå Parismålene uden at begrænse væksten.

Fotoet ovenfor er lånt af klimaforsker Steffen Malskær Olsen fra DMI. Det viser grønlandske slædehunde, der løber i smeltevand fra havis. Det burde ikke være smeltevand på nuværende tidspunkt, men is, og fotoet, der er blevet vist mange steder på nettet, siden Olsen publicerede det på sin Twitterside, illustrerer, hvor alvorligt det står til med isen på Grønland, hvor såvel iskappen som gletscherne også smelter med foruroligende hastighed – og med meget alvorlige konsekvenser for Grønlands indbyggere og naturen deroppe. Der er virkelig al mulig grund til at håbe på en ny klimapolitik, her og hisset.

Opdatering: Og i dag – 20. jun – kom det frem, at også Himallayas gletschere smelter med alarmerende hastighed. Siden årtusindeskiftet har området, der bl.a. omfatter verdens højeste bjerg, mistet en procent af sin ismasse hvert år. Og hver dag bringer nye eksempler på, hvor hurtigt klimaforandringer slår igennem. Det er helt afgørende, at vi begynder at handle i stedet for at snakke.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Skriv en kommentar

36 har læst indlægget
14,300