Mere grundlovstale: Bertel Haarder og retssikkerheden

5. juni 2008

Jeg er ikke meget for at indrømme det, men for en gangs skyld er jeg ret enig med undervisningsminister Bertel Haarder. Det handler ikke om uddannelse og undervisning skal det siges, men om retssikkerhed og mediernes – visse mediers – manglende respekt for borgernes grundlovssikrede retssikkerhed. I sin grundlovstale langede Haarder ud efter – uden udtrykkeligt at nævne sprøjten ved navn – Ekstrabladet og organets heksejagt på formodede pædofile: ” Ingen tør sige det, fordi ingen vil beskyldes for at holde hånden over pædofile. Men når politiet af hensyn til retssikkerheden er begrænset på alle mulige måder med krav om dommerkendelse m.v., hvordan kan en avis eller en tv-station så være både politi, anklager og dommer – og ødelægge menneskeliv uden nogen som helst retsgarantier? … Skal retssamfundets garantier ikke netop kendes på, at de også gælder dem, der ikke har offentlighedens sympati? Foregår de systematiske belæringer virkelig af hensyn til moralen, eller er det af hensyn til den gode historie, der sælger aviser?”
Haarder har ret. Ekstrabladet og andre følgagtige medier vil ofre deres egen mor, når bare de kan sælge “nyheden”. Vi så det også dengang TV2 “solgte” Pikken fra Herning og ødelagde en mands liv, inden han overhovedet var blevet dømt for noget som helst.
Der er ingen tvivl om, at netop pædofile betragtes som samfundets bærme, som samfundets laveste. Vi ved det fra fængselshierarkiet, hvor de ender på bunden og bliver behandlet derefter. Og fængslerne er et spejl af det omkringliggende samfund. Og netop derfor – fordi de betrages som udskud – bør de være omfattet af almindelige retssikkerhedsprincipper. Hatten af for Haarder på denne dag.
PS. Haarders bemærkning må også svide gevaldigt for justitsministeren, Lene Espersen, der lynhurtigt var ude og rose Ekstrabladet for dets heksejagt…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Skriv en kommentar

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

læst 166 gange
Side 1 af 11
11,684