Woodstock 50 – encore

10. august 2019

Den meget omtalte og “hypede” gentagelse af Woodstockfestivalen bliver så vidt vides ikke til noget. Projektet er kuldsejlet i økonomiske, logistiske og andre problemer. Og måske er det også bedst sådan. Der er begivenheder, man ikke kan gentage uden at tabe højde.
Men fejringen af 50-året for den unikke tredagesfestival fortsætter i skrift og billeder. Og noget af det, der er mest interssant er måske den veneration og kærlighed, hvormed mange af de medvirkende omfavner erindringerne om dengang på Yasgars mark, hvor fred, kærlighed og forståelse var på dagsordenen.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Skriv en kommentar

12 har læst indlægget
13,759