Stairway to heaven – frikendt

11. marts 2020

Avisen The Guardian refererer udfaldet af den seneste retssag vedr. Led Zeppelins mulige “plagiarisme”. Altså det forhold, at bandet har stjålet noget af en andens formodentlig originale sang. I dette tilfælde gjaldt det en af hovedhjørnestenene i bandets musik, nemlig sangen “Stairway to heaven”, som Michael Skidmore fra det californiske band Spirit mente havde stjålet et markant guitarriff fra Spirits sang “Taurus”.

Men selv om de to sanges brug af pågældende riff ligner hinanden meget, når det kommer til netop dette riff, så mente retten i San Francisco ikke, at der var tale om tyveri, men – forenklet sagt – om genbrug af en akkordrække, der med Jimmy Pages ord ‘har været der altid’. Sagt på en anden måde, at Led Zeppelin blot med succes og effekt havde genbrugt et musikfragment, der kan spores tilbage i musikhistorien til – i hvert fald – romantikken. Og Guardian hylder dommen som en sejr for kreativiteten, der jo netop, forstår man, er afhængig af at kunne gentage og citere elementer af musik, der allerede er skabt.

Og ingen tvivl om det: Med den moderne teknologi, bl.a. samplingteknologien, har jagten på musiktyvene nået nye hysteriske højder, der ikke anerkender det forhold, at alle musikere – som alle kunstnere i det hele taget – kun kan udfolde sig kunstnerisk og kreativt ved at bygge videre på musik/kunst, der allerede er skabt. Det nye opstår i måden, der gentages på.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Skriv en kommentar

11 har læst indlægget
14,464