Corona: Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget – samfundssind

19. marts 2020

I dag kom jeg til at tale med en bekendt, da jeg var ude med hunden. Vi snakkede lidt sammen – på stor afstand – og blev enige om, at der er noget paradoksalt over den aktuelle coronakrise. Et paradoks, der kommer til udtryk i myndighedernes opfordring til os om ‘at stå sammen – men at holde afstand til hinanden’. En lille virus breder sig med stor hast over globen og opløser de menneskelige samfund, der reagerer ved at forsøge at stå sammen om krisen.
Og dette paradoks tror jeg vi kan (og skal) lære af. Nemlig som Rane Willerslev er inde på i videoen ovenfor. Corona er også en belæring om, hvor sociale vi dybest set er. Hvor afhængige vi er af andre. Af den anden. Det er for så vidt ikke nogen ny erkendelse. I filosofien, psykoanalysen, etikken og andre fagområder har man vidst det i mange år: Mennesket er dybt afhængigt af sine medmennesker. Dybere end vi i normale tider er tilbøjelig til at ville acceptere. Og denne lære bør vi tage alvorligt, meget alvorligt, når vi om nogen tid bevæger os ud af krisen. Og vi bør gøre den fornyede bevidsthed om fællesskabets – det sociales – betydning til en grundtanke i vores forståelse af samfundet (herunder: politikken) og af livet i det hele taget. Hvis vi gør det, så skal det nok blive godt igen – selv om det aldrig bliver som før.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

46 kommentarer

 1. Hugin kommentarer:

  Professor om covid-19: Derfor gik det galt i Europa og ikke i Taiwan

  https://www.altinget.dk/artikel/professor-om-covid-19-derfor-gik-det-g alt-i-europa-og-ikke-taiwan

  “»Jeg tror ikke, vi får italienske tilstande i Danmark. Vi er mere på forkant med epidemien, end de var. Det tror jeg, alle er enige om, også mine italienske kolleger. De blev nok taget på sengen, og epidemien kom bag på dem. Vi er mere på forkant«, siger Søren Brostrøm sundhedsstyrrelsen.”

  Nej min kære Brostrøm, vi er på bagkant når vi stadigvæk ikke tester nok, og lader smittede gå rundt blandt os

  DR. Geisling er pludselig blevet ekspert i alt. Også formidling. Men han er altså ansat af DR, og DR burde som den 4. statsmagt i det mindste være fornuftig og afbalanceret kritisk.
  I stedet er han blevet talerør for systemet.

 2. capac kommentarer:

  @Hugin: Forudsigelser kan vi ikke bruge til ret meget. Og vi ved heller ikke – som tilfældet var med den ‘spanske’ syge i 1918 og årene frem – og der er flere bølger. Lad os se. Allerede i næste uge burde vi kunne begynde at se effekten af myndighedernes restriktioner i form af en faldende smittekurve. Men som sagt: Lad os se.
  Jeg ved ikke, om vi skal teste mere her i landet. Det er mit indtryk, at vores sundhedssystem alt andet lige er så velfungerende, at folk med evidente symtomer vil blive tjekket for corona. Og jeg tror, det er godt nok. Men det er kun, hvad jeg tror…
  Jeg er som bekendt en stædig kritiker af DR, og det ændrer corona ikke ved, snarere tværtimod. Jeg synes generelt, at DR har overinformeret os i en grad, der kun har efterladt seerne med en følelse af informationsmæthed og utryghed. Hvad Geisling angår, så synes jeg, at han – til forskel fra flere andre – dog har formået at holde hovedet koldt og undgå tendensen til at bliver panisk. Men selvfølgelig er han talerør for “systemet”.

 3. Hugin kommentarer:

  capac@ Jeg tror ikke jeg har helt den samme tillid til systemet som du har, ville gerne men når vi hører om problemer med personlig beskyttelse og test af sundhedspersonalet så er det ikke godt, og min tillid til Søren Brostrøm sundhedsstyrrelsen kan ligge på et meget lille sted.
  Hvad angår DR. så er vi enige det gælder både TV og radio, jeg vælger i stor udstrækning BBC world de har et meget større udsyn

 4. capac kommentarer:

  @Hugin: Tillid til systemet!? Tja. Jeg vælger at se sådan på det, at jeg accepterer systemets indgriben, indtil krisen er ovre. For når sandheden skal frem, så er der mange ting, der kan diskuteres i forbindelse med myndighedernes håndtering af situationen. Demokrati, borgernes rettigheder og så videre. Og disse diskussioner skal vi tage, når kurven knækker. Noget andet er også, at vi nu er så langt i forløbet, at facaden begynder at krakkelere lidt. Fx i diskussionen om, hvorvidt børn må lege med andre børn og på hvilke betingelser. Her løb systemet ind i flere modsigelser. Helt banalt: Man kan ikke både hævde, at mennesker skal holde afstand til hinanden – ca. 2 meter – og så give grøn lys for, at børn leger sammen i små grupper. Enten er der smittefare eller også er der ikke.
  Jeg har valgt så vidt muligt at følge myndighedernes råd og anvisninger, men jeg kan sagtens se det problematiske i, at den siddende regering træder ind på en autoritær vej, hvor den fx ikke vil udelukke sådan noget som “udgangsforbud”. Men først og fremmest håber jeg, det vil vise sig, at myndighedernes tidlige handling vil resultere i, at smittekurven snart knækker og antallet af dødsfald bliver relativt minimal.
  Jeg tr også i stor grad til udenlandske medier – britiske og tyske aviser og tv-stationer m.m. – for at få et andet og kritisk perspektiv på situationen. Og jeg synes slet ikke den danske presse – journalisterne – er klædt ordentlig på til at håndtere denne krise (o.m.a.).

 5. Hugin kommentarer:

  capac@ Jeg har sådan set heller ikke problemer med systemets indgriben, selv om der da også kan være problemer ved det, men jeg har problemer med fra starten mangel på samme, hvor vi ind til for ganske nylig saktens kunne tage til bla. Italien selv om vi har kendt til problemet fra begyndelsen af Januar.

  Region Hovedstaden: Vi kan ikke leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer om test for COVID-19

  https://www.information.dk/indland/2020/03/region-hovedstaden-kan-leve -sundhedsstyrelsens-retningslinjer-test-covid-19?lst_frnt

 6. capac kommentarer:

  @Hugin: Der kunne helt sikkert være grebet ind tidligere og anderledes. Især undrer det mig, at man startede med at hente danskere hjem fra den kinesiske provins og opfordre dem til at rejse hjem – vel vidende at netop vores rejseri er en oplagt smittevej. Andre lande gjorde samme fejltagelse. Jeg kan også godt undre mig, at der har manglet en koordineret indsats på EU-niveau. Det har virket meget tilfældigt, hvad de enkelte lokalregeringer har gjort. Jeg håber, at erfaringerne fra coronapandemien vil få EU til for en gangs skyld at formulere en fælles epidemipolitik – og at harmonisere og opkvalificere sundhedssystemerne i EU-landene, så lande som Portugal, Spanien, Italien og Grækenland ikke igen skal blive sorte-Per’er, når den næste epidemi bryder ud (for det gør den på et tidspunkt, det ved forskerne på området…).

 7. Hugin kommentarer:

  capac@ Jeg kender et land der solgte deres Seruminstitut til nogle arabere, og stort set det meste af vores kritiske infrastruktur er også solgt, nu venter vi kun på at folketinget bliver sat på børsen.

 8. Hugin kommentarer:

  capac@

  Information
  Anina Weber
  21. marts, 2020 – 22:05

  Leverancen fra Roche Diagnostics er udeblevet, og virksomheden oplyser om grunden til det: “- Vi forstår frustrationen ude på hospitalerne, og vi deler den. Efterspørgsel på de pågældende materialer er på globalt plan steget med 1000 procent over de seneste uger. Og netop den usikre leveringssituation gør, at vi undlader at oplyse forventede leveringstal ud til de enkelte hospitaler og regioner men udelukkende det bekræftede antal på nationalt plan.”
  Som enhver ’ansvarlig’ forretning, må det også gælde Roche Diagnostics, at levere først til kunder, der betaler den højest mulige pris, ellers var det jo ingen grund til at omtale de “1000 procent”, vel? Der er åbenbart indgået en kontrakt uden rimelig binding i leverandørens favør?
  “Lægemiddelstyrens direktør Thomas Senderovitz garanterede ellers i onsdags overfor finans.dk, at der var helt rigeligt med udstyr på lager”, samtidigt med at han roste Roche Diagnostics i høje toner. Selvfølgelig roste Senderovitz Roche Diagnostics, der betaler jo 85% af hans løn.
  Men læs hellere selv artiklen i EB: https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/laegemiddelstyrelsen-tog-gruel ig… (“Akut mangel på testudstyr i tre regioner. Lægemiddelstyrelsen garanterede ellers, at der var rigelig på lager”)
  Og lige før hørte jeg på TV2 News indslag med denne selvsamme Lægemiddelstyrelsens direktør Thomas Senderovitz… denne gang forklarer han, at alle praktiserende læger fået forbud mod at udskrive ’klorokin’ til deres patienter, fordi der starter et forsøg med midlet på Hvidovre Hospital. At han, Senedrovitz, vil forhindre alle og enhver i at få fat på klorokin, der skal jo også bruges til alle disse mange malariapatienter i Danmark, eller til behandling af en eller anden hudsygdom…
  Ja, det er jo meget vigtigere end at i forvejen svækkede patienter (den praktiserende læge Stig Ekkert behandlede med klorokin) kan beskyttes mod, helt at kollapse af sygdommen, hvis de bliver ramt.
  Mit forslag til vores regering:
  1. Udenom Lægemiddelstyrelsen kontakter Danmark Sydkorea for at undersøge muligheder for indkøb af stabile forsyninger af test-produkter – det er på høje tid, at vi frigør os fra denne samfundsfjendtlige konglomerat Lægemiddelstyrelsen/lægemiddelindustri, vi kan takke for de ublu medicinpriser samfundet og borgere (af)presses til at betale;
  2. Det er på høje tid, at Lægemiddelstyrelsens direktør Thomas Senderovitz – sine velgøreres ven – fritages for direktøransvar, han så åbenlyst ikke kan løfte;
  3. Lægemiddelstyrelsen skal gen-nationaliseres, eftersom lige nu er det kun 15% af det, det koster at drive Lægemiddelstyrelsen – kommer fra samfundet. De resterende 85% betaler lægemiddelindustrien – og den, der betaler orkestret, bestemmer også musikken, så det er ikke noget at sige til, at Senderovitz’s ’medarbejdsgiver’ Roche Diagnostics tillader sig at gøre hvad der passer den.
  4. Søren Borstrøm skal stilles ultimatum: enten leder han loyalt samfundets styrelse, eller politiserer han til fordel for lægestandens hidtidige uvane at gøre, hvad der passer den. Kan han ikke finde ud af at være loyal overfor borgere/samfundet, venter der nok en velbetalt stilling i industrien.

 9. Hugin kommentarer:

  capac@ Nu har vi igen som samfund igen måttet redde røven på de private foretagender, så nu må det være os (samfundet) der leder og fordeler arbejdet.
  Hensynet til erhvervslivets må ikke veje tungere end hensynet til samfundet, vi kræver at erhvervslivets viser samfundssind.
  Industrien skal hurtigst muligt og helt i dag, producere hjælpemidler, masker, handsker, håndsprit og hvad der ellers er brug for.
  Ellers er det ren Lomborg det her: Vi venter med at bygge digerne indtil vandet står op over dørtrinnet.

 10. Hugin kommentarer:

  capac@ Måden ”strategien” hvorpå coronaen er blevet taklet her i landet, er set fra mit synspunkt blevet udført af personer der har redet deres private kæphest, man valgte petriskålen – af hensyn til aktiekurser, “gang i hjulene” og den slags.
  Man har nægtet at se på de lande og tage ved lære af deres erfaringer, og som med en del held har formået at holde smitten nede på et meget lavt stade Singapore, Hongkong, Taiwan
  Det beredskab vi helt tydeligt ikke har af materiel, men som vi skulle have haft, tyder på inkompetence i de organer som har ansvaret for dette.

 11. capac kommentarer:

  @Hugin: Det er er klart, at når man tager affære som de danske politiker gør i nuværende situation, så må man også
  forvente kritik, når det viser sig, at det kunne være tacklet anderledes og bedre.

 12. capac kommentarer:

  @Hugin: Netop sagen om de private virksomheder og ikke mindst bankerne er en flanke, hvor den socialdemokratiske regering
  for alvor udsætter sig selv for kritik. Jeg er helt enig i at hensynet til samfundet må veje meget tungere end at behage Brian
  Mikkelsen og hans forkælede medlemmer af de danske erhvervsliv. Det grelleste eksempel er måske Danske Bank, der samtidighed med, at banken nyder godt af regeringens krisepolitik, udbetaler omkring 7-8 milliarder i afkast til sine aktionærer. Den bank burde for længe siden være “nationaliseret”, dvs. lavet om til en statsbank a la den gamle girobank. I det hele taget fortæller håndteringen af det private erhvervsliv os noget om, hvad den aktuelle krise burde betyde for os, nemlig en opportun mulighed for at lave radikale ændringer i økonomine (ejendomsforhold, ledelse osv.).

 13. capac kommentarer:

  @Hugin: Det er en kendt sag, at medicinindustrien og industrien bag sundhedssystemet i årevis har tjent styrtende på det offentlige. Tænk bare på den evigt tilbagevendende debat om ‘for dyr medicin’. For få år siden dokumenterede en længere artikel i
  the Guardian, at medicinalindustriens påstand om, at prisniveauet afspejlede store forskningsomkomstninger, var lodret løgn, og at medicinalfirmaerne for størstedelens vedkommende byggede på offentlig betalt forskning og kun i omegnen af 14% var fra deres egen kapital. Så jo, medicinindustrien bør være under samfundets kontrol. Det kunne passende være et projekt for EU, når krisen forhåbentlig snart aftager.

 14. capac kommentarer:

  @Hugin: Ja, jeg kender også det land. Det var også det, der solgte ud af andre nationale klenodier til store amerikanske kapitalfonde osv. Og som fx har tanker om at sælge vores elselskaber og andre dele af infrastrukturen til private spekulanter.
  Jovist, krisen afslører ubarmhjertigt, hvad magthaverne er lavet af.
  Noget andet er, at den aktuelle situation nu også begynder at vise, at hensynet til fælleskabet – udtrykt i kravet om at vi skal blive hjemme og holde afstand osv. – nu så småt begynder at afsløre sig som en latent autoritær tankegang. Det kom i går frem da
  Københavns politidirektør for åben skærm stod frem og gav borgerne en regulær ‘skideballe’ med trusler om bødre osv. Og dels da den århusianske borgmester sammen med den lokale politikdirektør ligeledes var ude og true århusianerne med, at de ville lukke parker og offentige anlæg, hvis borgerne ikke makkede ret. Den slags autoritær vanvid kalder jo ligefrem på et folkeligt oprør, hvor nogen – mange – giver dem fuckfingeren og gør, hvad der passer dem.
  Opdatering: Jeg har lige været i den lokale Mindepark med min hund. Her kunne jeg se århusianerne gå to og to rundt og nyde det gode vejr. Da jeg kom hjem, skrev jeg en lille notits på FAcebook om min oplevelse og bemærkede, at vi ikke har brug for autoritære tilbøjeligheder, som dem borgmesteren luftede i går, og at borgerne godt selv kan finde ud af at holde afstand. Det gav straks anledning til en kommentarstrøm, der delte vandene. Nogle mente at det var ok med autoritære udmeldinger, hvis folk ikke havde fattet budskabet og hørte efter. Andre bifaldt min bemærkning.
  Jeg tror, at det blot afslører, hvor dybt den autoritære tendens stikker. Ikke kun i politikerne med også i almindelige borgere. Det næste bliver, at man synes, det er i orden, at politiet bruger bødestraf og knipler for at få borgerne til at makke ret. Og så kan man selv tænke videre i retning af fængsling og internering i lejre for folk, der skal genopdrages. Jovist, Erich Fromms og Theodor Adornos tanker om den autoritære karakter er bestemt stadigvæk højst aktuelle i vores kapitalistiske konjunktur.

 15. Hugin kommentarer:

  capac@ Og her kommer kritikken så af DR ind, der bliver ikke stillet kritiske spørgsmål til det der foregår, og hvis der er nogle der forsøger, lukker man munden på dem.
  Nej man stryger hellere hunden mad hårene.
  Her kunne man lære af BBC de har et program som hedder Hard Talk og her slipper magthaverne ikke af sted med at hælde vand ud af ørerne.

 16. Hugin kommentarer:

  capac@ DR er i stor udstrækning reduceret til kriminalfilm, genudsendelser, se & hør journalistik og en medarbejderskare af mikrofonholdere.

 17. capac kommentarer:

  @Hugin: Det er sjovt med DR og de store medier. De mener selv, at de stiller kritiske spørgsmål, blot de stiller uddybende spørgsmål. Men det kræver en større grad af dannelse, at kunne stille rigtige systemkritiske spørgsmål, og dem har vor tids
  journlister ikke. I hvert fald de færreste danske. Og derfor kommer pressen til at fungere som rygklappere og støtter.

 18. capac kommentarer:

  @Hugin: Ja, genudsendelser er der nok af, og underholdningsjournalistik ligeså.

 19. hugin kommentarer:

  capac@ Et lille musikalsk bidrag til en solbeskinnet søndag…..;) https://www.youtube.com/watch?v=hGscz_ZVG2Y

 20. capac kommentarer:

  @Hugin: Ja, Hyldemor er altid godt.

 21. Hugin kommentarer:

  capac@ Nu hører vi så her til morgen på DR P1 en overlæge udtale at man på nogle hospitaler er ved at løbe tør for beskyttelsesmidler til personalet, og at man allerede har måttet nedsætte brugen at det materiel man har, det skriger jo til himlen af mangel på kompetence fra de myndigheder som skulle have styr på dette.
  Taget i betragtning at virussen dårligt er kommet i gang, så lover det bestemt ikke godt.
  Politikerne skulle se sundhedsstyrelsen/lægemiddelstyrelsen/seruminstituttet meget grundigt efter i sømmene, noget tyder på det ikke er de rette personer, vi har på ledende poster i disse styrelser.
  Styrelser som har fortalt befolkningen at der var styr på tingene, hvilket der helt tydeligt ikke er.
  Hvornår kommer folketinget på banen angående dette?

 22. capac kommentarer:

  @Hugin: Nu står folketinget jo åbenlyst bag regeringen, så det vil nok være naivt at tro, at det ting vil ændre noget med hensyn til styrelserne. Det er tydeligt med denne her epidemi, at den blotlægger svaghederne i de nationale sundhedssystemer. Helt grelt i de lande, der blev “ofret” i forbindelse med finanskrisen – Spanien, Italien, Grækenland. I Danmark har vi trods alt en minimal chance for at få faglig behandling, hvis vi bliver rigtig syge. I Italien er der mange, der aldrig når ud af deres eget hjem og lige så i Spanien. Nej, corona er et såkaldt “wake up call” til de såkaldte “velfærdssamfund” om at lave en gennemgribende revolution af hele sundhedsområdet, så vi står bedre rustet, når det sker igen – for det er eksperterne enige om vil ske.

 23. Hugin kommentarer:

  capac@ Time Magazine, Taiwan med sine 23 millioner indbyggere er undsluppet med kun 100 koronaer inficeret, fordi Taiwan har været usædvanligt velforberedt.
  Det er jo formidabelt, hvad med at foreslå Magnus Heunicke at fyre de ansvarlige i sundhedsstyrelsen/ lægemiddelstyrelsen/ seruminstituttet og lave nogle stillingsopslag i Taiwan de har jo styr på det.

 24. capac kommentarer:

  @Hugin: Ja, det interessante er jo, hvad der vil ske, når epidemien aftager eller ophører. Vil erfaringerne få konsekvenser for de ansvarlige i sundhedssystemet, vil det få konsekvenser for sundhedssystemet i det hele taget? Og hvad med de økonomiske konsekvenser, man lige nu forsøger at underspille og bagatellisere. Ingen skal fortælle mig, at milliardstore subsidier til ikke mindst det private erhvervsliv og bankerne ikke får alvorlige økonomiske konsekvenser – ikke kun nationalt, men internationalt! Måske munder det ud i en ny, stor finanskrise. I det hele taget er jeg spændt på, hvad coronakrisen får af betydning for det liv, vi lever. Verden vil være forandret efter corona – men ikke nødvendigvis til det bedre.

 25. Hugin kommentarer:

  Capac@ Du tilhører en del af befolkningen som kan ofres.
  Kåre Mølbaks politik hvad angå smitte, en tilgang til den nuværende situation som de Danske sundhedsmyndigheder har haft fra begyndelsen og stadigvæk forfølger, på trods af regeringen og sundhedsministren, og på trods af WHO.
  https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7727704/K%C3%A5re -M%C3%B8lbak-er-uenig-med-WHO-Det-er-%C2%BBtotalt-pass%C3%A9%C2%AB-at- indd%C3%A6mme-smitten
  Ikke noget under han kan bruges i EU med deres neoliberale holdninger https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2020/03-kaare-molbak-skal-sidde-i-e us-coronapanel-20032020, mig pengene først og op i røven med resten, de holdninger vi også høre de borgelige, bjæffe med i dag.

 26. Hugin kommentarer:

  capac@ Efter corona business as usual, som man siger på nudansk, vækst vækst vækst det er nok det, man om ikke andet vil prøve på.

 27. Hugin kommentarer:

  capac@ Kåre Mølbak minder mig i højeste gard om, jeg alene vide Donald bedrevidende dum kloge.

 28. capac kommentarer:

  @Hugin: Jeg tilhører bestemt en gruppe, der kan ofres. Ældrebyrden hed den, da virkeligheden var “normal”. Problemet er blot, at den holdning ikke er dukket op med corona. Den er en indgroet del af kapitalismen og har været det fra dens frembrud. Coronaen er bare god til at kaste lys på de problemer, der er integrale elementer i det økonomiske og sociale system, vi lever i.

 29. Hugin kommentarer:

  capac@ Eller sagt på en anden måde, man kunne lige så godt have anbragt Bjørn Lomborg i seruminstituttet resultatet var blevet det samme

 30. capac kommentarer:

  @Hugin: Det interessante nu er ikke, hvornår coronaepidemien klinger af, men derimod: Hvad lærer vi af epidemien? Coronaen er et produkt af en virkelighed, der har jaget mere vækst (merværdi) siden starten og derfor har handlet på tværs af planeten. Coronaen fortæller os, at vi skal prioritere anderledes. Tænke mere på vores medmennesker, forurene mindre (= mindre trafik), øge ligheden mellem menneskene på vores jord og så videre.

 31. capac kommentarer:

  @Hugin: Jeg tror, at vi med finanskrisen og coronakrisen er nået derhen, hvor nyliberalismen (Kåre Mølbak og konsorter) er ved at have udspillet sin rolle og en ny fase i kapitalismen skal tage over. Spørgsmålet er så: Hvilken? Med klimakrise, sundhedskrise og tilbagevendende økonomiske kriser (den aktuelle åreladning skal nok sætte skub i den økonomiske krise) har det simple krav om mere økonomisk og materiel vækst ingen gang på jorden. Der skal andre boller på suppen.

 32. capac kommentarer:

  @Hugin: Det undrer mig ikke, at disse Mølbakker og Lomborgere dukker op nu, hvor coronasmittens økonomiske realiteter begynder at melde sig for alvor. Jeg tror, at de bare har ventet på et passende lejligheden til at repetere deres ideologiske sandheder for os. På samme måde som den borgerlige opposition med Elleman Jensen i spidsen er i venteposition til at fremføre deres frontalangreb på regeringen, der har “fejlet” i håndteringen af coronaen og “forsømt” det private erhvervsliv… Bare vent det kommer.

 33. Hugin kommentarer:

  Capac@ Du har da ret i at problemet ikke er nyt, vi kan så kun håbe på, flere får øjnene op efter dette, så vi ikke fortsætter somom ingenting var sket.
  Hvis man tror videnskaben, eller dem der bruger resultaterne er neutrale så er man naiv.

 34. capac kommentarer:

  @Hugin: Ja, og det er problemet: hvordan få folk til at se sammenhængene?
  Coronaepidemien er som en fremkaldervæske, der får modsætninger, urimeligheder og problemer ved “normaliteten” til at fremstå tydeligere. Fx den store ulighed, der er i verden og de enkelte samfund.
  Videnskab har aldrig været fuldstændig neutral eller objektiv og skal altid anskues med kritiske briller. Man må altid spørge, hvilke interesser er det videnskaben tjener? – Mine egne skriverier om Milena Pankowa er netop skrevet på den præmis, at hun var nyliberalismens yndlingsforsker og kæledægge – og det gennemsyrede alt, hvad hun sagde og gjorde. Men jeg var vist den eneste, der vinklede historien på den måde (i følge en BT-journalist, jeg havde lidt kontakt med dengang).

 35. Hugin kommentarer:

  capac@ Så lagde Søren Brostrøm sundhedsstyrelsen sig fladt ned og beklagede, på Sundhedsstyrelsen og Seruminstituttets vegne, man havde valgt den forkerte strategi, der skulle være testet meget mere og tidligere.
  Det er lidt nemt, halvanden måned for sent at erkende og beklage fejlene, hvis det har kostet menneskeliv.

 36. capac kommentarer:

  @Hugin: Spørgsmålet er så, hvem der bærer det reelle ansvar?! Har Sundhedsstyrelsen og Seruminstituttet handlet helt uafhængigt af deres politiske chefer? Som embedsmænd har det jo ingen selvstændig interesse i at køre en forfejlet strategi, så mon ikke strategien er “samstemt” med politikernes, dvs. regeringens, ønsker og tanker. Det tror jeg.

 37. Hugin kommentarer:

  capac@ Der kan ikke være tvivl om det er Magnus Højnike der har ansvaret, men beslutningerne er vel taget på baggrund af den vejledning man har fået fra sundhedsmyndighederne, og det er stort set i dette tilfælde, det samme som at sige Kåre Mølbak.
  Nu er er WHO’s Bruce Aylard langt fra enig med Mølbak, læs dette opsigtsvækkende interview med ham i Politiken: https://politiken.dk/indland/art7731411/Flokimmunitet-betyder-at-folk- d%
  “»Folk (Kåre Mølbaks kæphest) bliver ved med at støve begrebet flokimmunitet af. Hvor mange af jeres gamle vil dø, før I når til dertil? Hvor mange unge vil dø? Hvor mange indbyggere i Danmark vil få langvarig, nedsat lungefunktion som følge af et overleve en sygdom, der har skadet deres lunger«, spørger Bruce Aylward.”

  Hvad sagde Mette Frederiksen?

  Mogens Ritsholm Information.
  30. marts, 2020 – 23:19

  Det var en meget kynisk tale, hvor giften var pakket ind i fristende farverig chokolade.
  For hvad sagde hun egentlig.
  Hun sagde, at vi kan begynde at lukke op efter påske, men underspillede den målsætning, der ligger bag denne åbning. Den er åbenbart, at smitten skal forløbe lidt hurtigere, så vi ikke får slået covid19 helt slået ned. For det er ikke det vi vil..
  Målet er, at mindst 60 % af danskerne skal have sygdommen i et kontrolleret forløb, så der – måske – opnås gruppeimmunitet. Mølbak sagde det mere tydeligt, hvis der skulle være nogen, der ikke havde forstået Mette Frederiksen. Han afviste dermed strategien i KIna, Sydkorea, Taiwan m.fl , hvor covid19 slås ned og holdes nede indtil vi har en vaccine.
  Det kan vi ikke vente på i Danmark. Derfor går vi efter gruppeimmunitet hurtigst muligt i et kontrolleret forløb uden at folk dør for hurtigt..Dem, der skal dø, skal blive syge i et passende tempo, så sundhedssektoren kan følge med. Og så er der måske lidt færre, der omkommer. Hvor mange siges ikke.
  Sundhedsstyrelsen har tidligere vurderet at mellem 1680 og 5600 ville dø i en første bølge, hvor knap 10% blev smittet (500.000). Hvor mange vil så dø, hvis 60 % smittes. Skal vi gange de tal med 6?
  Strategien skal gøre Danmark sikkert fri for covid19 allerede senere i år. Prisen bliver mange meneskeliv. Men da det overvejende er pensionister og svage, der ikke er fuldt produktive, vil Danmark stå stærkere i fremtiden i forhold til de lande, der vejer menneskeliv højere..Det blev ikke sagt, men selvfølgelig har regeringens generalister også overvejet dette.
  Talen fik det til at løbe koldt ned af min ryg, og fik mig til at tænke på ”Endlösung”.
  Der er ikke noget værre end positive, tillokkende og forstående taler, hvor der bag ordene i virkeligheden gemmer sig et kynisk menneskesyn
  Er det virkelig det danske socialdemokrati?

  Mogens Ritsholm
  31. marts, 2020 – 00:31

  Jeg bryder mig ikke om Trump.

  Han toner frem hver eneste aften sekunderet af andre på CNN for at rapportere om tiltag i krigen mod virus.

  Ofte er han latterlig i sit forsøg på at tage æren for fremskridt. For selvfølgelig er det hans formål forud for årets præsidentvalg.

  Men det sætter samtidig fokus på en aktiv bekæmpelse af virus med alle midler, og de har nu allerede passeret 1 million test, hvilket nogelunde svarer til vore ca 20.000. Og test vokser meget hurtigt i USA og det er nu baseret på WHOs Track, Trace Treat.

  Og alle aspekter af krigen og forskellige tilgange bliver diskuteret åbent i modsætning til den danske debat, hvor man hele tiden skal søge det, der ikke bliver sagt. Sådan får de sat alle sejl til på alle områder, og de skal nok få covid19 slået ned uden at lade sygdommen løbe gennem 60% af befolkningen til opnåelse af gruppeimmunitet. For det vil efter deres beregninger koste op til 2 millioner liv.

  Hvorfor har vi ikke samme aktive tilgang og åbenhed?

  Hvorfor lyder der ikke kritiske stemmer fra den danske sundhedssektor, når der bliver begået ekstreme fejl? Hvorfor bliver viden og kunnen fra private virksomheder kun tøvende modtaget som hjælp?

  Hvorfor har vi ikke politikere, der kan mobilisere vores evner bedre i denne kamp ?

  Med en buraukratisk og defaitistisk tilgang kan vi næppe vinde denne krig.

  Jeg kan fuldkommen tilslutte mig Mogens Risholms betragtninger, og den kritik af sundhedsmyndighederne (Kåre Mølbak) som også fremsættes af WHO.

 38. Hugin kommentarer:

  capac@ Kåre Mølbaks teori er som jeg ser det, stort set sammenlignelig med Darwins teori som Jens Galschiøts udtrykker det: Survival Of The Fattest …

 39. capac kommentarer:

  @Hugin: Jeg tror, at Trump egentlig formulerer sagens kerne, når han på sin egen kluntede facon siger, at et tab på 100-200000 amerikanere vil være et acceptabelt, ja succesfuldt, resultat af myndighedernes coronapolitik. For hellere redde “økonomien” (den kapitalistiske vareproduktion etc.) end redde tusindvis af uerstattelige liv. Selv om Frederiksens floromvundne tale i går er anderledes blød-socialdemokratisk tale, så tror jeg, at der bag ordene ligger et mål: at få gang i hjulene igen. At vende tilbage til den økonomiske virkelighed, vi forlod for nogle uger siden. Og det vil jo så også – desværre – sige, at Frederiksen og det politiske establishment herhjemme (og vi kan godt tage EU med…) ikke har lært ret meget og i hvert fald ikke forstået, at det er perspektivløst at vende tilbage til “normaliteten” før corona.

 40. capac kommentarer:

  @Hugin: Ja, og socialdarwinismen har jo altid været et ideologisk element i forsvaret for kapitalismen.

 41. hugin kommentarer:

  capac@ Min tiltro til at vi, man, folk skulle have lært noget som helst af dette, er meget ringe, hvis det skulle være tilfældet havde tingene i dag set anderledes ud, vi har i alle tilfælde haft rigeligt med tid til at lære af fortiden og forandre tingene.
  Nej troen på at ”eje”: Hus, vovhund og Volvo, og selv om det er tro, det meste ejes jo af realkreditten og banker, så sikrer det jo kapitalen at folk fortsætter i hamsterhjulet som lemminger af frygt for at miste det de ikke ejer.
  Havde vi, man, folk lært af bla. Gandhi som sagde there are enough for everyone, but not for everyone’s greed. så…..

 42. capac kommentarer:

  @Hugin: Der er grund til at være skeptisk med hensyn til det politiske niveaus evne til at lære noget som helst af krisen. Desværre peger for mange ting mod, at det bliver “business as usual”, når krisen klinger af. Jeg har mere tiltro, at nolge såkaldt almindelige mennesker lærer noget om samfundssind og om livets skrøbelighed. Men måske er jeg bare for naiv, hvad det angår. Kapitalismen har jo igen og igen vist, at den kan forføre os alle sammen og fortsætte ad nye spor. Vi får se.

 43. Hugin kommentarer:

  capac@

  Har vi fået censur i Danmark, eller hvad betyder det? https://perbraendgaard.dk/2020/04/02/trist-dag-for-ytringsfriheden-cor onakritik-forbudt-ved-lov/

 44. capac kommentarer:

  @Hugin: I så fald er det kun en konsekvens af den autoritære tendens, der fra starten af har ligget i politikernes coronastrategi. Forsamlingsfriheden er jo allerede suspenderet (ganske vist med hjelm i loven, men alligevel…), men der er alligevel et kvalitativt spring til at slå ned på politisk ukorrekte ytringer. Vi skal selvfølgelig forsvare retten til at forholde sig kritisk til det der sker.

 45. Hugin kommentarer:

  @capac “Vi skal selvfølgelig forsvare retten til at forholde sig kritisk til det der sker”.
  Ja det er jeg enig i, men det er tilsyneladende vanskeligt, er lige blevet blokeret på debatsporet i Information, og alle mine indlæg slettet de fleste var i forbindelse med coronakrisen.
  Så ytringsfriheden har det virkeligt godt i lille Danmark.

 46. capac kommentarer:

  @Hugin: Som tidligere anført, så er der en latent autoritær tendens i den første politik. Og nu og da stikker den hovedet frem i form af mere eller mindre skjulte trusler og tilløb til censur. Jeg mener, at coronakrisen netop bør være et lærestykke i basal demokrati – at vi ad frivillighedens vej gør, hvad der er påkrævet (afstand, håndvask osv.), samtidig med at vi værner om vores demokratiske rettigheder, hvad enten det er retten til at forsamles eller til at udtrykke os kritisk i tale og skrift. Og netop nu, hvor myndighederne begynder at lempe på restriktionerne, er det vigtigt, at vi almindelige borgere forholder os kritisk til, hvad der sker og ikke mindst er sket. Coronakrisen skal styrke demokratiet, ikke afvikle det.

Skriv en kommentar

111 har læst indlægget
14,312