Ligeløn

30. juni 2008

Den netop afsluttede strejker indførte en ny tanke i dansk arbejdsmarkedspolitik. Tanke om en ligelønskommission, der skulle tage fat pÃ¥ problemet med de markante lønforskelle mellem mænd og kvinder i offentlige og private virksomheder. Fagbevægelsen har forventeligt nok bakket op om ideen. Og nu kommer – surprise! – sÃ¥ selveste Dansk Industri og støtter tanken. Det er selvfølgelig positiv, men vel egentlig ogsÃ¥ underligt. Den nye (!) viceformand, Johnny B. Johansen, for Dansk Industri, der nu helst vil kaldes DI, ønsker, at en ligelønskommission ikke alene skal klarlægge om kvinder fÃ¥r for lidt i løn i traditionelle mandejobs, men ogsÃ¥ kaste “lys over uforklarlige lønforskelle mellem mænd og kvinder i den private sektor”. MÃ¥ske er Johnny B. Johansen sÃ¥ ny i faget, at han ikke har gjort det til en vane at tænke sig om, inden han gik til pressen med sine ideer. For hvordan skulle det være uforklarligt, at arbejdgivere under DI forskelsbehandler kvinder pÃ¥ arbejdsmarkedet? Har vi ikke gennem mange Ã¥r fÃ¥et det ene eksempel efter det andet pÃ¥, at kvinder – fordi de bliver gravide, fÃ¥r børn, gÃ¥r pÃ¥ barsel, har barnets første sygedag osv. – diskrimineres lønmæssigt (hvis de ikke ligefrem fyres) af arbejdsgivere, der ikke vil give samme løn for samme funktion, men insisterer pÃ¥ individuelle lønforhandlinger, hvor deres fordomsfuldheder kan komme til udtryk?
Der må være tale om en tanketorsk.
SÃ¥ længe vi ikke kan komme ud over kønsforskellen i udmÃ¥lingen af lønchekkens størrelse. SÃ¥ længe vi ikke kan se bort fra, at kvinder ikke er mænd, og mænd ikke er kvinder, og betaler løn ud fra, hvilke funktioner den enkelte udfører, sÃ¥ længe vil der blive tale om lønforskelsbehandling. Som situationen er i dag, fÃ¥r kvinder kun den samme løn som mænd, hvis de agerer som mænd. Bliver i arbejde sÃ¥ længe som muligt, nÃ¥r de er gravide; reducerer barselsorloven til et weekendophold, overlader til andre at tage sig af børnene, nÃ¥r de er syge osv. Selv om flere og flere kvinder kommer ind pÃ¥ traditionelle mandlige arbejdsomrÃ¥der – fx virksomhedsbestyrelser og ledelsesposter i erhvervslivet – sÃ¥ sker det stadigvæk pÃ¥ mændenes præmisser. Det ændrer ikke verden til en bedre sÃ¥dan…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Skriv en kommentar

148 har læst indlægget
14,754