Rosa Luxemburg – 150

5. marts 2021

Det er 150-årsdagen for den polske marxist, filosof, økonom, pacifist og revolutionære socialist Roza Luksenburg, bedre kendt som Rosa Luxemburg. Sammen med Karl Liebknecht dannede hun det pacifistiske Sparkatusbund som en reaktion på det tyske socialdemokratisk involvering i den første verdenskrig. Spartakistforbundet blev siden hen til det tyske kommunistparti. I slutningen af første verdenskrig var spartakisterne med til at starte novemberrevolutionen, der var ansporet af de elendige leveforhold, som almindelige tyskere havde. Oprøret blev dog nedkæmpet af regeringen og i den forbindelse blev Rosa og Karl likvideret på brutal vis af det regeringsfinansierede paramilitære Frikorps. Omstændighederne omkring Luxemburgs og Liebknechts død har siden været genstand for debat og kritik blandt historikere og teoretikere.

Med til billedet af Rosa Luxemburg hører også, at hun som filosof og teoretiker forholdt sig kritisk til såvel det reformistiske socialdemokrati som leninismen. Det har gjort hende til en omstridt figur på den europæiske venstrefløj, men også til en helte- og martyrskikkelse.

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Skriv en kommentar

8 har læst indlægget
14,768