Økonomisk mådehold

2. februar 2009

I den forgangne uge var en af nyhederne, at bankdirektører i dette land ville “sende et signal” til kunderne om finanskrisens alvor. Derfor ville de give afkald pÃ¥ lønforhøjelser og diverse bonusser de næste fire mÃ¥neder. PÃ¥ fotos sÃ¥ man sÃ¥ direktørerne for de store banker træde frem i rampelyset iført deres skræddersyede habitter, store silkeslips og alvorsfulde miner. – Dette mediestunt skal ses i lyset af, at bankerne i de foregÃ¥ende Ã¥r har ført en udlÃ¥nspolitik, der har været udtryk for alt andet en mÃ¥dehold eller almindelig jordbunden fornuft. Sig navnet: Stein Bagger. SpørgsmÃ¥let er vel, om d’herrer direktørers mediestunt ikke snarere afslører en slet skjult grÃ¥dighed og arrogance over for alle de kunder, der kun redder skindet pÃ¥ næsen, fordi staten er gÃ¥et ind og har ydet garantier. Det er vel ingen sag at demonstrere mÃ¥dehold, hvis man i forvejen har sit pÃ¥ det tørre med milliongager og stakkevis af aktieoptioner? Hvis almindelige lønmodtagere havde udvist en tilsvarende letsindighed i udførelsen af deres arbejde som bankledelserne, sÃ¥ ville der ikke vanke mere i lønningsposen – snarere en fyreseddel… Hvis direktørerne ville vise troværdig ansvarlighed i forhold til den finanskrise, de har et stort medansvar i, burde de vel – i det mindste – gÃ¥ drastisk ned i løn og give afkald pÃ¥ enhver form for bonus?!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

6 kommentarer

 1. gertrud kommentarer:

  Enig!

 2. C Bagger kommentarer:

  De frie markedskræfter er kun for de nederste 2/3 dele af samfundet.
  I toppen er socialisme indført forlængst.
  Kan man forestille sig en Peter Straarup efter et færdselsuheld og 52 uger på sygedagpenge ende på bistandshjælp.

 3. AagePK kommentarer:

  Lige så stor enighed her.
  Mit problem er illustrationen. Bank- og andre direktører er normalt ikke kapitalister, men liberalister, af CEPOS- typen. Ansat til, mod bonus og løn, til at skabe størst muligt flow, omsætning,; men de er ikke på anden måde engagerede i foretagenet. Om tre år er de enten topchefer i en anden bank, eller i spjældet.
  Plakaten derimod viser det kapitalistiske system, udtænkt pÃ¥ baggrund af Marx’s teorier. Han har tænkt meget, og ogsÃ¥ meget vrøvl, bl.a. den om merværdien. Han glemte at afveje den med forsyningstyringen. Merværdien forsvinder fuldstændig med overforsyning. Se prof. Hans Aages bog i jur-og øk-forbundets forlag fra 2004:Karl Marx.
  Kapitalister derimod er engagerede i genereringen af kapital , vel at mærke ikke en død kapital, se f.eks. Hugo Junkers og Henry Ford. Begge drevet af at give folk mulighed for at komme sammen og mødes, den ene via fly, den anden med bil. Junkers nægtede at føje nazisterne, og tilbød Henry Ford samarbejde i USA. Ford afviste. Junkers blev eksproprieret af nazisterne, Ford modtog Eisernes Ritterkreutz mit Schwertern und Diamanten.
  Min datter er meget glad for Claus Deleurans snurrige plakat med samme indhold, hun fik af mig for et par år siden.

 4. capac kommentarer:

  @AagePK: Min “plakat” skulle sÃ¥mæn bare være en historisk kommentar til den aktuelle situation (økonomisk krise), hvor de smÃ¥ (skatteyderne i almindelighed) skal bære byrderne for dem oppe i pyramide…

  I øvrigt:

  “En kapitalist er en person, hvis vigtigste virksomhed er knyttet til at eje eller forvalte kapital. Kapitalgenstande omfatter sædvanligvis bankindskud, værdipapirer, fast ejendom, varelager eller produktionsudstyr og er kendetegnet ved at give udbytte til ejeren. Dispositionsret over produktionskapital indebærer ofte ogsÃ¥ ledelsesret over andres arbejdskraft.

  Selve ejerformerne har ændret sig betydeligt siden kapitalismens fremvækst. I den tidlige fase var kapitalejendom personlig ejendom. Udbyttet var en umiddelbar belønning for risikofyldte økonomiske transaktioner. De største kapitaldannelser voksede frem i tilknytning til store handelshuse og private banker. BÃ¥de varemarkederne og kreditmarkederne var præget af stærke svingninger, hvilket gav store muligheder for spekulationsgevinster, men som ogsÃ¥ medførte store risici for den enkelte kapitalist. I perioder med lavkonjunktur var konkurrencen en truende realitet for den økonomiske overklasse.” (www.leksikon.org)

 5. AagePK kommentarer:

  En islamist fremmer islamisme, en kommunist kommunismen, og en kapitalist må da være overbevist om kapitalismen. Hvis en forvalter af kapital skal kaldes kapitalist, får man nok svært ved at finde troværdige forvaltere til Arbejdernes Landsbank, eller hur?
  Marx var jo sjovt nok overbevist om kapitalismens muligheder for at skabe vækst og velstand, mere end hans samtidige økonom-kolleger.
  For øvrigt: Henry Ford fik ikke Ritterkreuz, men Grosskreuz des Deutschen Adlers. Måske for hans store investeringer i lastvognsproduktionen i Hitlers Tyskland, måske også p.gr.a. hans anti-semittiske skrifter.

 6. capac kommentarer:

  @AagePK: Marx var smartere end som sÃ¥. Kapitalisten var en “karaktermaske”… Men lad nu den diskussion ligge.

Skriv en kommentar

400 har læst indlægget
14,758