Forældre, børn og børnepasning

8. januar 2007

Den siddende regering lovede – med statsministeren i spidsen – ved sidste valg, at børnefamilierne ville fÃ¥ forbedret pasningsmulighederne for deres børn. Og sÃ¥dan et løfte gælder indlysende nok alle børnefamilier. Men det er gÃ¥et anderledes. I gÃ¥r kunne man pÃ¥ det nye DR-program 21 Søndag se et indslag om situationen pÃ¥ omrÃ¥det. Indslaget mindede blogbestyreren om den vittighedstegning, hvor den fede mand ved spisebordet fordrer sin hund med dens egen hale. For i indslaget blev det beskrevet, hvordan forældrebetalingen for børn i børnehave var faldet; til gengæld havde kommunerne – for at fÃ¥ deres økonomi til at hænge sammen – snedigt konverteret en lang række fritidshjem til SFO’er (skolefritidsordninger), fordi det gav kommunerne mulighed for at sætte taksterne op. Dertil skal lægges, at normeringerne for SFO’erne er helt anderledes end for Fritidshjemmene, sÃ¥ kommunerne kan ogsÃ¥ spare via pædagoglønningerne. De konkrete eksempler i indslagene talte deres tydelige sprog. Man kan gense indslaget her.
Indslagets journalist Anders Bech-Jessen havde inviteret undervisningsminister Bertel Haarder ind, sÃ¥ han kunne kommentere indslaget, der byggede pÃ¥ en rapport, som FOA har lavet med titlen “Prisen pÃ¥ pasning 2007” (kan hentes som pdf her). Bertel Haarder er en garvet politiker og har stor medieerfaring. Derfor ved han godt, hvor vigtigt det er at sætte sig pÃ¥ et interviewindslag, og hvordan man skal gøre det. Det gjorde han ved, for det første, at klandre journalist Bech-Jensen for, at han ikke vidste, hvilket ministerium, der havde ansvar for SFO-omrÃ¥det (Haarders butik). Og det er en relevant kritik, for journalisten har Ã¥benbart ikke styr pÃ¥ sin research. For det andet forklarede Haarder, at han havde brugt hele søndagen til at læse FOAs rapport (og derved sende et signal til seerne om, at man har at gøre med en seriøs politiker, der – i modsætning til journalisten – sætter sig ind i tingene og ikke laver indslag, der er helt ude i hampen…). For det tredje, fastholdt undervisningsministeren, at FOAs rapport samlet set dokumenterede, at børnefamilierne havde fÃ¥et en forbedring i størrelsesordnen 1% (lidt under…). Det kedelige var, at Anders Bech-Jessen stort set ikke formÃ¥ede at fÃ¥ et ord indført over for Haarders velforbedte frontalangreb. Journalisten var i situationen ikke sin rolle voksen, og noget tydede pÃ¥, at hans forberedelse og research var mangelfuld.
Haarders indlæg er et godt eksempel pÃ¥ den siddende regerings mÃ¥de at forsvare sin politik pÃ¥. I stedet for at forholde sig til de konkrete erfaringer, som borgerne gør sig med kræftbehandling, alderdomsforsorg, sociale problemer osv., sÃ¥ holder man fast i sÃ¥kaldte “økonomiske nøgletal”, procenter og lignende tilsyneladende faktuelle sandheder. Men problemet er, at man ikke har forklaret noget som helst ved fx at sige, at regeringen har tilført sÃ¥ og sÃ¥ mange penge til sygehusene, nÃ¥r medierne dagligt kan eksemplificere, at folk ikke fÃ¥r den behandling, de har behov for, at der er store ledelsesmæssige problemer pÃ¥ sygehusene osv.
Regeringen begrunder sin politik i Finansministeriets økonomiske hyperrealitet og har pÃ¥ mange omrÃ¥der tabt enhver jordforbindelse. Hvis tallene siger, at det gÃ¥r godt i Danmark (jævnf. indenrigsministerens udsagn ved finanslovsvedtagelsen om, at Danmark kunne købe hele verden om kort tid…), sÃ¥ gÃ¥r det godt, selv om vi almindelige borgere kan konstatere, at det gÃ¥r ad helvede til pÃ¥ rigtig mange omrÃ¥der…
Journalist Anders Bech-Jessen kunne fx have imødegÃ¥et Haarders talmagi ved at henvise til FOAs egen udlægning af sin rapport. FOA skriver – og man mÃ¥ gÃ¥ ud fra, at de i det mindste kender rapportens indhold!:

Hul i lovgivningen giver prisstigninger for børnefamilier

Det bliver billigere at få passet sine børn. I hvert fald så længe de er små. Den 1. januar 2007 faldt forældrebetalingen for pasning af børn i børnehaver. FOA hilser takstnedsættelsen velkommen men ærgrer sig over, at mange fritidshjem samtidig bliver omdannet til SFO’er, hvor der ikke er loft over forældrebetalingsandelen. FOA offentliggør i dag en undersøgelse, udarbejdet af Bureau 2000, som viser, at næsten halvdelen af landets fritidshjem i 2007 er blevet lavet om til SFO’er, og at taksterne her stiger mere end den normale pris- og lønudvikling.

“?Fritidshjem eller SFO’er er den pasningsform, som børn tilbringer flest Ã¥r i. Jeg synes derfor ikke, at det er rimeligt, at priserne for de større børn stiger. Det er uanstændigt at omdanne fritidshjem til SFO’er blot for at kunne sætte priserne i vejret. Det er et hul i lovgivningen, som politikerne mÃ¥ stoppe,” siger Jakob Sølvhøj, formand for pædagogisk sektor i FOA – Fag og Arbejde, der bl.a. organiserer dagplejere og pædagogmedhjælpere.

Hvor meget prisfaldet på taksterne for børnehavebørn vil kunne mærkes for den enkelte familie afhænger af, om kommunerne indfører andre former for betaling. Reglerne for madordninger i institutioner er ændret, så det nu er muligt at etablere forældrebetalte madordninger for de 0-2 årige børn. FOAs undersøgelse viser, at forældre i en del kommuner fremover skal betale for madordninger for de helt små børn, som tidligere blev dækket af de almindelige takster. Selvbetalte madordninger er med til at udhule det prisfald, som mange familier ellers havde set frem til.

“Det gÃ¥r den helt forkerte vej, nÃ¥r nogle kommuner trækker maden til børnene ud af vuggestuernes drift. Der er brug for en stærk forebyggende indsats i forhold til den vækst, vi ser i antallet af overvægtige børn. Jeg synes, at kommunerne skulle gÃ¥ den modsatte vej og tilbyde gratis sund mad til alle børn i dagtilbud,” siger Jakob Sølvhøj.”

Man kan så håbe, at det mislykkede indslag vil blive fulgt op af Anders Bech-Jessen, for Haarders triumf må ikke stå alene.Alle kan have en dårlig dag, også journalister. Op på hesten igen, Anders. Der er brug for kritik af regerings politik på dette og andre områder.

Opdatering: Som allerede antydet, sÃ¥ er Haarder mand for at udnytte en mediesituation til sin politiske fordel. I dag 9/1 anklager han i Berlingeren DR-udsendelsen for at være propaganda. Læs her. Det er vigtigt, at DR og Anders Bech-Jessen hurtigst muligt følger op pÃ¥ sagen og fÃ¥r sat undervisningsministeren pÃ¥ plads…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

5 kommentarer

 1. Carsten kommentarer:

  Jeg ved godt at det er min egen skyld, fordi jeg inde pÃ¥ Uni kører Explorer, men altsÃ¥: NÃ¥r jeg gÃ¥r ind pÃ¥ din side vha Explorer, sÃ¥ æder din sidebar højrekanten pÃ¥ alle dine indlæg – og pÃ¥ kommentarerne for den sags skyld. Og før nogen spørger; jeg HAR tømt cachen.

 2. Maria kommentarer:

  Øv – den orange blok til højre breder sig ind over dine indlæg, sÃ¥ jeg ikke kan læse det hele…og heller ikke se alt, hvad jeg skriver her i kommentarfeltet…

 3. capac kommentarer:

  @Carsten: Jeg har selv lige installeret den seneste version af IE og har ikke de problemer. Men, der er problemer med at vise nogle billeder, fordi IE ikke “respekterer” mine html-redigeringer… I øvrigt har jeg taget forbehold over for IE tidligere…

 4. capac kommentarer:

  @Maria: Har du prøvet at slette din cache? I øvrigt har jeg lige nu fjernet de alt for store billeder fra mine sider og erstattet dem med andre, mÃ¥ske de hjælper lidt…

 5. peter kommentarer:

  Engang imellem kan det være lidt rart at se en sag lidt pÃ¥ afstand, og især ovenstÃ¥ende skriftlige indlæg der kommenterer DR indlæg af Anders Bech-Jessen’s amatør agtige forsøg pÃ¥ (altid) kun at se en sag fra mindst mulige vinkel, udelukkende for effektens skyld. Se først de 6 minutters indlæg og de 4 minutters efterfølgende debat. Jeg kan læse pÃ¥ ovenstÃ¥ende at den “fæle” politiker har forberedt sig, det havde DR ogsÃ¥ i det 6 minutters indlæg. Men da tilværelsen Ã¥benbart altid skal være en kamp med en vinder nÃ¥r det drejer sig om medier mÃ¥ man da bruge de midler som er. Som jeg husker var der da ingen grænser for hvor meget forældre ville betale for pasning mv. (div. indslag i TV under den sidste “konfligt” ) , sÃ¥ i solidaritetens navn var det ok før i tiden (60érne, 70érne og 80érne) at nogle grupper betalte mere for at andre kunne slippe mindre, men Ã¥benbart ikke mere. Næ, lad os som det stÃ¥r skrevet i ovenstÃ¥ende artikel straks gÃ¥ til angreb pÃ¥ Bertel Haarder sÃ¥ vi kan fÃ¥ sat ham pÃ¥ plads. SE DOG OG LEV LIVET, OG GØR DET OGSÃ… MED DINE MED MENNESKER, POSITIV

Skriv en kommentar

413 har læst indlægget
14,751