Engelsk som symptom

21. januar 2007

Blandt dagens nyheder kan man læse, at universitetslektor Hans Hauge mener, at engelskkundskaberne er for ringe pÃ¥ universitetet. Undervisere og administratorer behersker ikke et engelsk, der er pÃ¥ universitetsniveau. Det afsløres blandt andet i universitets fagbeskrivelser, der bÃ¥de er pÃ¥ et for lavt niveau og er behæftet med sproglige fejl… Nu vil man forsøge at udbedre problemet med professionelle oversættere og oprettelse af et sproginstitut til forbedring af engelskkundskaberne.
De ringe engelskkundskaber udgør et paradoks, fordi de længerevarende uddannelser pÃ¥ efter-gymnasialt niveau i dag forstÃ¥r sig selv som internationaliserings- og globaliseringsorienterede. Man vil internationalisering og globalisering. Derfor fusioneres der rundt omkring. Universiteter lægges sammen med andre forskningsinstitutioner, sÃ¥ man bedre kan klare sig i den internationale konkurrence. Og ogsÃ¥ pÃ¥ de kortere videregÃ¥ende uddannelser lægges der sammen og fusioneres, sÃ¥ det knager i alle furer. Seneste skud pÃ¥ stammen er de pÃ¥gÃ¥ende professionshøjskoler, hvor lærer-, pædagogseminarier og andre sÃ¥kaldte MVU’er skal lægges sammen, blandt andet i internationaliseringens hellige navn.
Men man må spørge sig selv om, hvorvidt man overhovedet kan tale om internationalisering, hvis man end ikke behersker et mådeligt engelsk?
Problemet med engelskkundskaberne afspejler, hvad man kunne kalde en krise i det danske uddannelsessystem. Det formår ikke længere at give børn og unge de forudsætninger, der skal til for at leve op til de udfordringer, den internationale konkurrence stiller os over for. Og diverse forsøg på at lappe på problemet vil være som at tisse i bukserne. Det varmer som bekendt kun lidt i en kort periode.

Løsningen pÃ¥ problemet er komplekst. Det handler om bedre politisk styring af uddannelserne, flere ressourcer til alle niveauer i udddannelsessystemet, tilbundsgÃ¥ende, seriøse, forbedrende reformer af de enkelte uddannelser osv. Ingen af delene er der udsigt til lige nu. Den politiske styring er lemfældig og tilfældig, ressourcerne begrænses via mere eller mindre subtile nedskæringer (der ofte kaldes noget andet…) og de krævede kvalitative reformer lader vente pÃ¥ sig (seneste har sÃ¥vel folkeskolelærer- og pædagoguddannelses været udsat for kritisable lappeløsningsreformer…). SpørgsmÃ¥let er om det er muligt, som tingene er? Men, hvad er perspektivet, hvis det ikke sker? Man kan frygte det værste…

Hans Hauge

PS. Vores filosof Carsten har leveret et læseværdigt, supplerende indlæg til ovenstående og efterfølgende indlæg. Læs det her!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

7 kommentarer

 1. Donald kommentarer:

  Det ved vi jo egentlig godt, vi Danskere. Spørg en mand pÃ¥ gaden eller i skolen om han forstÃ¥r, hvad sidemanden siger i en vanskelig situation (altsÃ¥ hvor sproget er lidt mere kompliceret end “hej”), og man finder ud af, at man ikke selv er døv, men at Danskere simpelthen ikke har lært at tale ret godt.
  Så længe Danboer ikke interesserer sig for at udtale konsonanter tydeligt og ikke øver sig i udtale af de ikke-afsnuppede former af Danske ord, så vil Danboer heller ikke kunne lære Engelsk på et højere niveau.
  Problemet er lidt større end som sÃ¥ fordi der findes et accepteret, tydeligt “rigsdansk” og heller ikke “DR”-dansk eller “Universitetsdansk”. Det er overladt til den enkelte universitetsstuderende/lærer at lære tydeligt dansk. Det _findes_ dog hist og her, selv om det ikke er gennemreflekteret og teoretisk underbygget.
  Man kan “vinde” en kamp for bedre sprog ved massive kampagner i stil med “Dræb cigaretterne”:-)

 2. Donald kommentarer:

  Mit ur viser 10:37, ikke 11:37.

 3. capac kommentarer:

  @Donald: Det gør mit ur ogsÃ¥ – men ikke pÃ¥ bloggen!?

 4. Anja kommentarer:

  Har pt STORE problemer med at oversætte barnets pokemon-manual fra Amerikansk til Dansk.
  Måske netop pga 20 års røg?

  Jeg forstår det bare ikke, for da jeg røg og stadig drak (store pints nede på Keegans), så snakkede jeg perfekt Irsk/Scotsk!:D

  Har dog truffet mit valg – hellere røgfri og dÃ¥rlig til sprog, end fyldt med lort og pisseklog!

 5. capac kommentarer:

  @Anja, det eneste jeg med sikkerhed kan sige, det er, at alkoholindtagelse (mÃ¥ske forstærket af nikotinindtagelse?) svækker ens dømmekraft. MÃ¥ske er det derfor, man er sÃ¥ “klog” og “veltalende”, nÃ¥r man beruser sig!? ;-)

 6. klaus kommentarer:

  men den er nu ogsÃ¥ træls ind imellem, den der dømmekraft…

 7. Anja kommentarer:

  A’hvad. Arj! Den hopper jeg sgutte pÃ¥ Capaccen! Næh – sandheden skal høres af fulde folk og børn. Det VED du da:D

Skriv en kommentar

848 har læst indlægget
15,009