Nationaløkonomi og arbejdsløshed

27. september 2009

Vi er ude i en økonomisk krise, hvis ende ingen kan fÃ¥ øje pÃ¥. Bortset fra de obligatoriske jubeloptimister, der sætter deres lid til smÃ¥ “positive” tegn i samfunds- og verdensøkonomien.

En af de ting, finanskrisen belærte os om, ja, mindede os om – og som man blandt borgerlige økonomer nu forsøger at fortrænge eller glemme aktivt – er, at de borgerlige økonomiske teorier hverken kunne forudse krisen, dens omfang eller perspektiv. Der var enkelte kritiske røster i koret, skal man retfærdigvis nævne, men de druknede i den store tsunami af superoptimistisk, liberalistisk tro pÃ¥, at der ingen grænser var for den højkonjekturelle vækst og ekspansion.

I dag ved vi, at man tog alvorligt fejl. Og prisen for krisen betales af – pÃ¥ verdensplan – millioner af arbejdsløse. De borgerlige økonomiske teoriers afmagt skal man ihukomme, nÃ¥r selveste nationalbankdirektøren, Nils Bernstein, kort før de forestÃ¥ende finanslovsforhandlinger løfter en pegefinger og advarer politikerne om, at de ikke mÃ¥ bekæmpe arbejdsløsheden. For det vil skade “vores” eksport (vores?).

I den forbindelse kommer nationalbankdirektøren for skade at kategorisere arbejdsløshed som et stykke natur. Når nu de borgerlige økonomiske teoriers afmægtighed er blevet afsløret, så bør politikerne, inden afsløringen tilsløres igen af ideologiske tågedannelser, glemme alt om Bernsteins løftede finger og koncentrere sig om at løse arbejdsløshedens problem. Hvilket vil sige: Sørge for at de ledige får efteruddannelse, omskoling og mulighed for at leve et rimeligt liv, så længe krisen står på.

Arbejdsløsheden er lige så lidt natur, som den kapitalistiske økonomi er det. Den er menneskeskabt. Og menneskene kan lave om på den, hvis de vil.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

2 kommentarer

  1. Margrethe Hansen kommentarer:

    Tak for dit skarpe indlæg. Nej, jeg kan kun give dig ret i, at arbejdsløshed ikke er opstået udfra en naturlov, men kapitalismens love. For kapitalen, ikke arbejdskraften medregnet, er det ifølge kapitalens egne love et gode. Et stort udbud af arbejdskraft, skabt ved bevægelighed, rationaliseringer og ny teknologi skaber jo et overudbud af billig arbejdskraft med et lavt forbrug. Det lave forbrug er ikke gavnligt for vækst og her ligger krise indbygget og der må ekspanderes geografisk. Gad vide hvor længe kapitalismen kan bestå med det modsætningsforhold?
    Selvfølgelig kan mennesker ændre på disse forhold, som ødelægger tilværelsen for så mange, men kynisme er et af kapitalens kendetegn.

  2. capac kommentarer:

    @Magrethe Hansen: Ja, gad vide hvor længe?

Skriv en kommentar

240 har læst indlægget
15,009