Indlæg tagget med arbejdsliv

Aktivering II

8. december 2007

Som nævnt i gÃ¥r svor jeg, at jeg ikke ville slippe sagen om min “aktivering” med det samme. Jeg mener, at der skal større opmærksomhed omkring dette arbejdsmarkedspolitiske omrÃ¥de, fordi der her herskers retssløvhed (jeg mener: retsløshed)1 og vilkÃ¥rlighed, der krænker arbejdssøgende menneskers almindelige borgerlige rettigheder.
Og næppe havde jeg indtastet mit løfte, før der dumpede et brev ind ad døren fra min a-kasse. I brevet meddelte man mig, at jobcenteret havde anmeldt mig for udeblivelse fra et kursus, som aktiverings-aktøren havde indskrevet mig til – og at man derfor ikke kunne udbetale mine dagpenge. Den økonomiske trussel – at blive berøvet sit livsunderhold, dagpengene – er en trussel man konstant møder som ledig. Stort set hver gang man kontaktes af jobcenteret følger truslen med. Den ledige skal aldrig glemme sin rÃ¥dighedsforpligtelse eller, at det er nÃ¥dsens brød, man modtager.
Nu skal det tilføjes, at jeg udeblev fra det omtalte kursus efter aftale med en rådgiver i a-kassen. Og at udeblivelse var begrundet i min klage over aktørens ulovlige håndtering af min aktivering.
I det hele taget har jeg ikke foretaget mig noget i denne sag uden at have indhentet rÃ¥d og vejledning. For lovkomplekset og regelsættet er sÃ¥dan, at kun en lille gruppe eksperter har et ordentlige overblik. Og til disse eksperter hører ikke aktørerne – og ej heller altid jobcentermedarbejderne…
Aktøren havde indskrevet mig til kurset som del af en handlingsplan (noget, man skal have som aktiveret og ledig), jeg hverken havde accepteret eller underskrevet.
Jeg har selvfølgelig straks over for a-kassen redegjort for sammenhængen. Men tilbage er en ubehagelig fornemmelse af konstant at være under anklage og befinde sig på en skrøbelige retssikkerhedsmæssigt grundlag. Får jeg mine dagpenge eller ikke? Følg med i sagaen den kommende tid.

  1. men “retssløvhed” er egentlig et godt ord, ikke?[back]

Aktivering

7. december 2007

Som nævnt er capac ude af ledigheden fra og med på mandag. Frihed, det bedste guld.
Jobbet kom pÃ¥ et tidspunkt, hvor det sÃ¥ sortest ud. Som ledig skal man efter ca. ni mÃ¥neders ledighed i sÃ¥kaldt “aktivering”. Og capacs aktivering startede for en god mÃ¥ned siden. Det vender jeg tilbage til lige om lidt.

Som ordet antyder, sÃ¥ er aktivering tiltag, systemet sætter i værk for at modvirke den passivitet, som ledigheden Ã¥benbart menes at være. I 2007 er aktiveringen blevet udliciteret til private firmaer, sÃ¥kaldte aktører. Tredjepartsaktører, der fÃ¥r en (lille) pose penge for at aktivere de ledige, og lidt flere penge, hvis det faktisk lykkes firmaet at fÃ¥ den ledige i arbejde. Ser vi bort fra de politiske argumenter for en sÃ¥dan udlicitering (at private kan gøre det bedre end det offentlige, at private pÃ¥ konkurrencevilkÃ¥r er mere effektive og lignende borgerlige floskler) og ser bort fra det ufornuftige i at flytte aktiveringen over pÃ¥ aktører, der – alt andet lige – ikke har den samme erfaring og viden som a-kasserne og jobcentrene, sÃ¥ er det største problem med den nye ordning, at den forringer den lediges muligheder og – ikke mindst – krænker dennes rettigheder.


I forgÃ¥rs hørte jeg pÃ¥ DR P1 en diskussion om dansk arbejdsmarkedspolitik mellem en EU-parlamentariker og en ledende skikkelse i A-kassernes samvirke, og sidstnævnte lagde ikke skjul pÃ¥, at det der foregÃ¥r i privat regi under betegnelsen “aktivering” i stort omfang – jeg tror han sagde “mindst 80%” – er i direkte strid med lovgrundlaget. I følge lovgrundlaget, sÃ¥ har den ledige mulighed for enten opkvalificering (dvs. efteruddannelse), jobpraktik (hvor man i nogle uger arbejder pÃ¥ en arbejdsplads pÃ¥ dagpenge) eller job med løntilskud (pÃ¥ papiret en ordinært job, hvor arbejdsgiveren fÃ¥r den del af lønnen betalt i nogle mÃ¥neder, hvorefter man gÃ¥r over til normal ansættelse). Men i realiteten er den lediges muligheder beskÃ¥ret kraftigt.

Finansieringen af aktørerne er sÃ¥ ringe, at disse ingen interesse har i at give de ledige kompetencegivende efteruddannelse. Ofte spises man af med endnu et jobsøgningskursus eller firmaets egen “coaching” eller vejledning.


Det firma, jeg blev tildelt, havde ikke styr pÃ¥ hverken regelsystem eller noget som helst. I følge lovgivningen og reglerne har den ledige ret til at forhandle sig frem til en aktivering ud fra lovens muligheder. Det vil sige: der skal lyttes til den lediges ønsker med hensyn til job, og der skal tages udgangspunkt i dennes forudsætninger. Jeg blev spist af med en ganske kort telefonsamtale, hvor diskussionen af opkvalificering blev afvist, og hvor jeg i realiteten blev pÃ¥tvunget et produkt, der bestod i jobsøgningskursus og vejledning med henblik pÃ¥ jobpraktik. Da jeg pÃ¥pegede, at jeg allerede havde været pÃ¥ jobsøgningskursus og i øvrigt havde gode forudsætninger for at skrive jobansøgninger i kraft af min uddannelse – mag.art. i nordisk sprog og efteruddannelse i journalistik -  blev det afvist med en henvisning til, at jeg “da ville møde nye mennesker”.


Herefter startede jeg en klagesag for at fÃ¥ udarbejdet et sÃ¥kaldt “uenighedsnotat”. Med et uenighedsnotat kan man blive overflyttet til en anden aktør. Det blev hurtigt klart, at aktøren ikke var interesseret i at give slip pÃ¥ mig (for det indebærer jo et tab af indtægt…), og derfor forsøgte aktøren ved at omgÃ¥ spillereglerne at fastholde mig, hvor jeg var, med en pÃ¥stand om, at der ingen uenighed var.

Heldigvis fik jeg god faglig opbakning fra min a-kasse og derfor fortsatte sagen og er foreløbig endt der, hvor aktøren har bøjet sig for mine krav og har videresendt min klage til jobcenteret.


Nu er jeg sÃ¥ i job fra pÃ¥ mandag og dermed ude af denne sag. Men jeg har ikke tænkt mig at slippe den sÃ¥dan. Det strider mod min overbevisning og samvittighed at se, hvordan “systemet” ser gennem fingre med, at ledige fÃ¥r deres retssikkerhed krænket og fÃ¥r forringet deres muligheder for at finde et passende job. Derfor vil jeg følge sagen til dørs i det omfang, det er muligt. Og i skrift og handling kæmpe for, at ledige fÃ¥r forbedret deres forhold.

Dansk Arbejdsgiverforenings enøjethed

25. november 2007

Selv om det for ganske nyligt blev dokumenteret, at det store flertal af ledige i dette land meget gerne vil have et job og gør((se fx Rambøll’s ”Undersøgelse af virksomheders tilfredshed med Jobnet og AF’s rekrutteringsservice”)), hvad de kan for at fÃ¥ et passende arbejde, sÃ¥ fremturer Dansk Arbejdsgiverforening igen med sit gamle “løsningsforslag” til, hvordan man skal fÃ¥ de 138.000 ledige i arbejde: tag deres dagpenge, hvis de ikke accepterer et anvist arbejde og skær ned i dagpengene i øvrigt. Citat af adm. direktør i DA Jørn Neergaard Larsen: “Det er mÃ¥ske forstÃ¥eligt, at folk ikke er motiveret til at arbejde, nÃ¥r de ikke har en økonomisk tilskyndelse til at gøre det. Men sÃ¥ mÃ¥ man ramme dem pÃ¥ pengepungen”. Piskesmæld!
Det burde ikke undre nogen, at DAs medlemmer har svært ved at finde den fornødne arbejdskraft, når de er medlemmer af en forening med en så enøjet og endimensionel opfattelse af ledighedens problem og et så forsimplet menneskesyn. Det er beskæmmende.

Opdatering: Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen afviser DAs forslag, og det samme gør Socialdemokratiets arbejdsmarkedsordfører Thomas Adelskov. Hjorth Frederiksen mener dog, at A-kasserne skal være bedre til at hÃ¥ndhæve de eksisterende rÃ¥dighedsregler. Hvilket modsiger en nylig undersøgelse, der viser, at A-kasserne faktisk – i modsætning til fx jobcentrene – lever op til deres forpligtelser. Thomas Adelskov peger arbejdsgivernes egne forsømmeligheder: De oplyser ikke jobcentrene om de ledige jobs, der faktisk er. Og han pÃ¥peger ogsÃ¥, at jobcentrene nærmest har ligget underdrejet det meste af 2007 pÃ¥ grund af blandt andet it- og logistikproblemer. Endelig kan man tilføje, som det blev gjort i dagens 12-Radioavis, sÃ¥ er der ikke sket nogen højnelse af arbejdsgivernes “sociale ansvar” pÃ¥ ledighedsomrÃ¥det. Man mÃ¥ hÃ¥be, at regeringens løfter om at gøre noget for et “rummeligere arbejdsmarked” kan ændre pÃ¥ dette forhold.

PS. Fruen har sendt et link til Østjysk Kritikerforum, hvor man diskuterer DAs holdninger m.m..

Det gerontofobe samfund

3. november 2007

I den forgangne uge blev Harald Børsting valgt som formand for LO i et meget tæt kapløb med modkandidaten Tine Aurvig-Huggenberger. 17 stemmer skilte dem.
På vej gennem det århusianske landskab i den lille orange overhørte jeg en samtale med den nyudnævnte formand. Og jeg spidsede straks ører. For hvor længe siden var det nu lige jeg havde hørt så klingende dialekt på DRs radio? Manden stammer fra det nordjyske, vist nok Salling-området, og selv om han har taget hele turen fra samfundets bund med arbejde i fiskeindustrien over diverse tillidsmandshverv til karriere i SID og siden T3, så klinger hans mund på samme vis. Selvfølgelig er det ren indbildning, men jeg synes ligefrem jeg kunne mærke mandens jordforbindelse. Hvis han ikke havde glemt sin dialekt, så havde han nok heller ikke glemt sine kammerater nede i fiskeindustrien. Sikkert en illusion, men ikke desto mindre.
I interviewet blev han endnu engang udfrittet om sine muligheder for at skabe nytænkning og forandring i det gamle forbund. Det har nemlig ligget i luften, at fornyelsen i LO skulle komme fra en kvinde – en yngre kvinde. Blandt andet dagbladet Information (af alle!) har kørt pÃ¥ den tanke, at fornyelse var ensbetydende med en kvinde. Og jeg ved da ogsÃ¥ godt, at vi er pÃ¥ vej mod et nyt matriarkat, hvor kvinderne  vil indtage flertallet af topposter i dette land – og mÃ¥ske den øvrige vestlige verden -  sÃ¥vel i de private, det offentlige og i politikken. Men sig mig lige: Er verden blevet bedre af denne forskydning? Men lad det nu ligge. Tilbage pÃ¥ sporet.
Med meget jævne ord angreb Harald Børsting den tanke, at han, fordi han var passeret de 50, ikke skulle kunne tænke nyt! Og sÃ¥ sagde han, da journalisten henviste til den almindelige kassation af mennesker over 50 i vores sÃ¥kaldte velfærdssamfund, at diskriminationen af 50+erne var en del af vores “kultur”. SÃ¥ var det, at jeg var lige ved at køre ind i et vejtræ…

 

Tast eller sult

18. oktober 2007

Som tidligere omtalt skal arbejdssøgende (= arbejdsløse = ledige) fra 1. oktober hver uge aktivere deres cv pÃ¥ www.jobnet.dk for at modtage dagpenge. Endnu en af en række stramninger af ledighedsreglerne, der begrundes med den “historisk” lave ledighed. Effektueringen af dette krav er sÃ¥ blevet udsat til 1. januar 2008 pÃ¥ grund af IT-problemer. En ting er, at reglen er komplet tÃ¥belig, fordi den absolut ikke ændrer en tøddel ved den lediges situation, men blot er et lille absurd symptom pÃ¥ et mere og mere kafkask overvÃ¥gnings- og kontrolsystem. Noget andet er, at reglen rammer en stor gruppe ledige, der ikke har kendskab til IT. A-kasserne kan forudse et større kaos som følge af disse problemer.
MÃ¥ske fagforeningerne skulle overveje at fÃ¥ nogle programmører til at udfærdige et lille program, der automatisk kunne reaktivere de lediges cv’er mandag morgen…