Indlæg tagget med arbejdsliv

Akademikere pÃ¥ Herrens mark – at være ledig

11. februar 2008

Så kom den da. Undersøgelsen, der dokumenterer ikke mindst jobcentrenes afmagt, når det handler om kvalificeret støtte og rådgivning til ledige akademikere.
Medens den generelle arbejdsløshed er faldet til under 75.000, svarende til 2.7 % (vi ser lige bort fra udregningsmetoden her…), sÃ¥ er akademikerarbejdsløsheden kun faldet til 4.3 %. Og en af forklaringerne er, at jobcentrene – som det var tilfældet med forgængeren Arbejdsformidlingen – ikke er, som det udtrykkes, gearet til at hjælpe ledige akademikere, hvilket enhver ledig akademiker vil kunne skrive under pÃ¥. Tværtimod oplever man at blive modarbejdet (jf. mine egne tidligere beskrevne erfaringer) og demotiveret.
De nye undersøgelser, der er foretaget af henholdsvis Gads Research og Akademikernes Centralorganisation, afslører, at akademikerne føler sig på Herrens Mark, når de møder jobcentrene, men også a-kasserne og de private konsulenter (trejdepartsaktørerne).
Hvad akademikerne møder til hudløshed er: informationer en masse om ledighedsreglerne og – kontrol af deres jobsøgning.
Igen skinner det igennem, at alle behandles ens i systemet. Nemlig som arbejdskraft slet og ret. Alle er “et fedt”.
SÃ¥dan var det mÃ¥ske relevant at betragte de ledige i industrisamfundet. Men i det sÃ¥kaldte viden(s)samfund, hvor folks kvalifikationer, “kompetencer” og erfaringer stÃ¥r helt centralt er det en arbejdsmarkedpolitisk anakronisme.

At føje spot til spe – aktivering af ledige pr. computer

9. februar 2008

Capac har flere gange harcelleret over Beskæftigelsesministeriets seneste stramning over for de ledige: At de som pavlovske hunde skal aktivere deres cv pÃ¥ jobnet.dk for at fÃ¥ deres dagpenge. Senest fandt en fornuftig mand ud af at lave et computerprogram, der kunne gøre det meningsløse arbejde med at aktivere cv’en en gang om ugen.
Men-men… Nu kan man læse, at jobnettets nye system slet ikke fungerer. Man skal i princippet bare trykke pÃ¥ en knap, men knappen findes ikke pÃ¥ siden! Alligevel er de pligtopfyldende ledige blevet overhældt med trusler om tab af dagpenge etc. Fordi de ikke trykkede pÃ¥ den knap, der altsÃ¥ ikke er der…
Nu er de ledige sÃ¥ henvist til, at telefonere til jobcenterne for at fortælle dem, at de – altsÃ¥ jobcentrene – ikke har installeret den knap, der skal bruges, og derfor ikke kan trække folk i dagpenge.
Situationen illustrerer vist med al ønskelig tydelighed jobcentrenes impotens og aktiveringshysteriets dybe absurditet. Enhver rettænkende politiker – uanset politisk orientering – burde sætte en stopper for det her cirkus og den udvikling, der i gang omkring “aktiveringen”.

Mod aktiveringens idioti: www.checkjobnet.dk

7. februar 2008

Som tidligere omtalt er ledige fra 1. januar forpligtet på,at gå ind på jobcentrenes hjemmeside jobnet.dk og aktivere deres obligatoriske cv. Glemmer de det en enkelt gang, så falder der brænde ned i form af udeblivende dagpenge. Denne nye regel illustrerer med største tydelighed aktiveringens idioti, myndighedernes tunnelsynede fokuseren på kontrol og på at indføre at indføre regler, der har til hensigt at forhindre ledige i at foretage sig andet (fx efteruddanne sig) end at søge jobs og sidde og glo på jobnet.dk
Den nye regel er allerede blevet kritiseret for at glemme alle de borgere, der ingen edb-erfaringer har. Men kritikken er blevet afvist ved at sende disse mennesker til de i forvejen overbebyrdede medarbejdere pÃ¥ jobcentrene og a-kasserne. Derfor mÃ¥tte det jo ske: En edb-kyndig, dr. scient Søren W. Rasmussen, har udfærdiget et program, der automatisk kan foretage aktiveringen af den enkeltes cv. Programmet er lagt ud pÃ¥ www.checkjobnet.dk og kan hentes her. Til Metro Xpress udtaler skaberen af programmet som begrundelse for opfindelsen: ” De svageste ledige har mere end svært ved at honorere kravene. Nogle af dem har overhovedet ingen erfaring med it. Og man gør dem næppe mere arbejdsparate ved at fortælle dem, at de er kvaj­pander til it”. Men det mÃ¥ nok betragtes som en macguffin, for hvad skal it-kvajpander med et program, nÃ¥r de end ikke kan bruge en computer? Rasmussen har selv smagt ledighedens ubehagelige situation, og det er nok i denne sammenhæng den rette begrundelse skal findes. Han pÃ¥peger nemlig ogsÃ¥ det absurde i, at ingen kan kontrollere, hvem der faktisk aktiverer den enkeltes cv. MÃ¥ske er det konen, datteren, en ven eller en helt fjerde, der gør det for den ledige.
Beskæftigelsesministeren er selvfølgelig rasende på programmet og vil undersøge om det er ulovligt og evt. forbyde det. Det er forstemmende, at beskæftigelsesministeren ikke kan se reglens groteske karakter. Den ændrer ikke en tøddel ved den lediges jobsøgning, men blot er med til at gøre det paranoide aktiverings-idioti endnu mere udtalt. Det bliver mere og mere klart at regeringen ikke har andet at tilbyde de ledige end at gøre livet surt for dem, så længe de er på dagpenge. Og det må være ethvert fornuftigt tænkende menneskes ret at protestere mod og modarbejde sådanne absurde tiltag.

Ornli’ sygt samfund

24. januar 2008

Medens beskæftigelsesministeren slÃ¥r knuder pÃ¥ sig selv for at finde mere arbejdskraft til det hungrende arbejdsmarked, sÃ¥ producerer samme arbejdsmarked syge medarbejdere en masse… I dagens avis kan man sÃ¥ledes læse, at antallet af danskere pÃ¥ sygedagpenge (ca. 90.000) i 2007 var større end antallet af arbejdsløse pÃ¥ dagpenge! De samlede udgifter beløb sig til 14 milliarder. Bag undersøgelsen, der blandt andet bygger pÃ¥ kommunernes egne statistikker, stÃ¥r AE-RÃ¥det (Arbejderbevægelsens ErhvervsrÃ¥d), som samtidig opfordrer til, at man gør noget ved problemet. SÃ¥ vidt jeg husker var dette problem ikke med, da beskæftigelsesministeren forleden præsenterede regeringens jobplan!? Det ville ellers være oplagt at gøre noget ved det problem, nÃ¥r beskæftigelsesministeren nu mener, at det er sÃ¥ vitalt for mennesker at være i arbejde… MÃ¥ske det var vigtigere end fiflerier med supplerende dagpenge?

Supplerende dagpenge 2

21. januar 2008

Det forlyder, at regeringen i dag kl. 13 vil kaste en lang række mennesker ud i fuldtidsarbejdsløshed, idet man vil halvere den periode, hvor man som ledig kan få supplerende dagpenge. Det er jo også for galt, at nogle mennesker i en periode af deres liv nøjes med deltidsarbejde, medens de jagter et fuldtidsjob. Det kan vi jo ikke have, når der er avisudbringnings-, rengørings- og hjemmehjælperjobs til alle, vel? Ledige er blot nogle samfundsnassere, der kun tænker på at gøre livet behageligt for sig selv ved at misbruge systemet. Må vi bede om noget Workaholicism!1

Tilbagespoling

  1. I gÃ¥r aftes bragte DR et indslag om den voksende “arbejdsnarkomani” i dette land. Danskerne gør i større og større grad arbejdet til indholdet i deres liv – pÃ¥ bekostning af familieliv og helbred. Set i lyset af denne udvikling er det selvfølgelig ikke overraskende, at regeringen har held med sin arbejdsmarkedspolitik…[back]