Indlæg tagget med avis

Postbude efterspørges

10. december 2006

Først var der sagen om avisbude, gratisavisbude. Nu drejer det sig om postbude. DR Nyhederne, Jyllands-Posten med flere fortæller, at 110 arbejdsløse (vist primært med indvandrerbaggrund, hvis man skal tro JP) i Nordsjælland har fået et tilbud om at blive postbud. I følge oplysningerne har ikke en eneste sagt ja til tilbuddet. 9 personer ud af de 110 har fået karantæne og er blevet trukket i dagpenge som følge af arbejdsvægring. Resten, må man gå ud fra, har haft legitime grunde til at sige nej. Der nævnes kun to grunde. En eller flere kunne ikke cykle. Hvilket må siges at være en væsentlig kvalifikation at have for at blive cykelpost. En eller flere skulle på ferie. Og selv om man er arbejdsløs, har man ret til at holde ferie. Ja, man skal faktisk holde ferie. Så heller ikke her er der noget at komme efter. Hvad, de andre årsager har været, fremgår ikke. Og det er et problem, synes jeg. Sagerne er blevet gennemgået af Arbejdsmarkedsdirektoratet og der er ikke fundet fejl i a-kassernes behandling af de 110 sager. Altså må man vel kunne konkludere, at også de andre ledige har haft legitime grunde til at sige nej tak!

Sagen har med forstemmende forudsigelighed fÃ¥et to økonomer, professor Nina Schmidt, der er formand for den sÃ¥kaldte Velfærdskommision, og den økonomiske vismand professor Michael Rosholm – begge meningsdannere med betydelig indflydelse – til straks at kræve forringelser for de ledige. Dagpengeperioden skal halveres, og dagpengene sættes ned. Det velkendte borgerlige omkvæd. Sidstnævnte økonom modificerer det dog derhen, at der først skal ses pÃ¥ opfølgningen over for de ledige.
Jeg synes, det ville tjene højtlønnede, veluddannede mennesker som de to økonomer til ære og respekt, at man, inden man sprang op som trolde af en æske, fik analyseret til bunds, hvorfor 101 personer ikke blev postbude. Trækker vi dem, der ikke kan cykle fra, og dem, der skal på ferie, så må der være en hel del tilbage. Hvilke legitime grunde har de til ikke at påtage sig arbejdet? Blandt andet ville det være på sin plads at få oplyst, om arbejdsløshedssystemet har været i stand til at give de pågældende kvalifikationer til at udføre jobbet som postbud. Har noget tilbudt dem at lære at køre på cykel? Har nogen sørget for at forbedre deres danskkundskaber? Og hvad med deres helbred? Hvem har dårlig ryg osv. Der er mange spørgsmål, der venter på svar!
Post Danmark har i stedet søgt og fÃ¥et foreløbigt 40 svenskere – blandt andet med indvandrerbaggrund – til at pÃ¥tage sig jobbet.
Det usmagelige ved især Jyllands-Postens opsætning af artiklen er, at den diskret insinuerer, at de ledige legitimt vægrer sig mod anvist arbejde. Alene overskriften: “110 ledige afslog job som post” har inkriminerende karakter. I hele artiklen ligger en undertone af, at de ledige nok hellere vil dandere rundt pÃ¥ dagpenge end tage sig et job som cykelpost. Men – der er ikke belæg for det i de fremlagte oplysninger! Dermed er avisen – mÃ¥ske ikke overraskende – ude i et bestemt slet skjult, tendentiøst politisk ærinde og ikke i et sobert journalistisk ærinde! I stedet burde aviserne bruge journalistisk krudt pÃ¥ at fremlægge sÃ¥ detaljeret information og oplysning, at læserne havde en chance for at danne sig en mening om tingenes tilstand og for at forstÃ¥, hvorfor Arbejdsformidlingen ikke kan magte at fremtrylle den fornødne arbejdskraft – og ikke blot blive bekræftet i en fordom, som alt for længe har fÃ¥et lov til at cirkulere i offentligheden til skade for de mennesker, der er pÃ¥ overførselsindkomst.

Kvinder behøver mænd

6. december 2006

Med fare for at ødelægge den gryende julestemning bringer bloggen de seneste hÃ¥rrejsende forskningsresultater inden for omrÃ¥det “mænd og kvinder”. Over i Stenstropedia har det uopslidelige spørgsmÃ¥l om intelligens igen været til debat (spørgsmÃ¥let er sÃ¥, om nogen blev klogere, men lad det nu ligge…). Her skal det dreje sig om kvinders basale behov for at have en alfahan – eller noget, der ligner – i huset, selv om de klarer sig godt pÃ¥ karrierestigen, pÃ¥ arbejdsmarkedet osv. For det er der jo ingen tvivl om, at det gør de. Man har fx i den forgangne mÃ¥ned kunnet læse, at flere og flere kvinder kommer ind i lederstillinger i det private erhvervsliv. Det skulle da ogsÃ¥ bare mangle – i ligestillingens hellige navn! Men nu afslører Daily Mail – min foretrukne kilde til videnskabelig information om kønsforskellen og dens betydning, at kvinder – “desværre er afhængige af mænd”. Avisen refererer den 41-Ã¥rige Dr NICK NEAVE, der er evolutionær psykolog fra Northumbria University for den tese, at kvinder – selv de mest uafhængige og selvstændige af slagsen – er “programmeret” til at være bekymret over mandens færden. De tjekker mobiltelefonen for at se, om han har husket at sende søde, smÃ¥ kærlighedstegn. De tjekker hans bankkonto for at se, om han eventuelt har betalt for en intim middag for to, de ligger vÃ¥gne om natten og venter pÃ¥, at han kommer hjem – i det hele taget frygter de, at han forlader dem en dag… Men, det er kun helt naturligt, i følge Neave. Det skyldes programmeringen. Derfor er kvinder ogsÃ¥ mere tilbøjelige til – apropos de aktuelle julefrokoster – at tilgive manden for et ægteskabeligt sidespring end omvendt. Fordi deres primitive behov for en mandlig forsørger er sÃ¥ stærk.
Feministernes drøm om uafhængighed, hvor kvinderne kan forsørge sig selv og endda ikke behøver en konkret mand til at besvangre sig, for det klarer teknologien, er – i følge – Neaves blot og bar en illusion. Man kan ikke løbe fra evolutionens programmering, og det vil tage 10.000 Ã¥r at fjerne kvindernes grundliggende bekymring. Selv om damebladene er fulde af historier om succesfulde kvinder, sÃ¥ fortæller de ikke om den psykiske pris, som successen har: “dybt nede i psyken lurer frygten for, at de ikke kan overleve alene”.

Arne Anka går igen

6. december 2006

Tiden rÃ¥ber pÃ¥ satire og humor i det hele taget! Derfor er det glædeligt, at Filoffen har genopdaget Arne Anka. Vi linker straks til Dagens Arbetes den svenske side [se under Serier] og opfordrer alle med behov for et godt, svedent grin til at opsøge Arne. Arne lever – pÃ¥ svenska! Nogle af striberne kan oven i købet downloades som mov-film…

Folkebibliotekerne

2. december 2006

Citat: “- Biblioteket er et kulturelt samlingssted, som betyder rigtig meget for det lokale kulturliv, for børn og unges indgang til det at kunne læse og for voksnes og familiers mulighed for at lave noget kulturelt sammen”. Jeg er helt og aldeles enig. Ordene kommer fra en mand, jeg ellers sjældent er enig med, nemlig den konservative kulturminister Brian Mikkelsen. Han er – i følge DR – “bekymret” over de nedskæringer, som kommunerne har pÃ¥tænkt at gennemføre i forlængelse af kommunalreformen. Problemet er blot, at “bekymring” ikke koster noget…

All you need is love: Paul Mccartney

2. december 2006

Oh yeah, all right
Are you going to be in my dreams tonight?
And in the end the love you take is equal to the love you make.
Ah-

(The End /Abbey Road)

Den tidligere Beatle, Sir Paul Mccartney, er – som bloglæseren mÃ¥ske ved – ude i en martrende skilsmisse. Som i alle andre skilsmisser handler det om penge og børn, et barn for at være præcis. Skilsmisser har det med at afsløre, hvad mennesker indeholder – og, at det der førte menneskene sammen – kærligheden – kun er en hÃ¥ndsbredde fra sin modsætning: hadet. Kærlighed og had, de vandre til hobe, for nu at parafrasere salmedigteren..
Nu kan man læse, at Paul forsøger at komme igennem det efter-ægteskabelige helvede ved hÃ¥rdt arbejde og ved hjælp af en psykiater. Lad os hÃ¥be, at der kommer en masse lytteværdig musik ud af det. SÃ¥ har det da ikke været helt forgæves. En skilsmisse er ikke noget, man ønsker skal overgÃ¥ sin værste fjende…
Paul med Höffner