Indlæg tagget med forskning

Penkowa-sagen: Et ikke-journaliseret dokument…

9. marts 2011

Penkowa-sagen falder ikke til ro, før hvert eneste blad er vendt. Det er min fornemmelse. Og det er godt sådan, for sagen er et ret enestående lærestykket i, ikke bare, hvor galt det kan gå, når en forskerspire vælger at snyde og bedrage, men også i hvordan universitetet og den politiske ledelse omkring forskningen fungerer eller snarere: ikke fungerer.

Som nævnt er fokus blevet flyttet fra Penkowa selv til rektor Hemmingsen og politikeren Helge Sander. I dag kan Kristeligt Dagblad fortælle en artig historie om den ministerielle hÃ¥ndtering af et dokument, som siden har fÃ¥et stor betydning for sagens forløb. Det drejer sig om det brev, hvori Helge Sander fremfører en række sÃ¥kaldt “anonyme” anklager mod Det Frie ForskningsrÃ¥d for Sundhed og Sygdom. Et brev, som førte til radikale ændringer af forskningsrÃ¥dssystemets bevillingspraksis og pÃ¥førte rÃ¥dene nogle bureaukratiske og lidet befordrende praksisser.

Mod gældende praksis bliver Sanders brev ikke journaliseret i Forsknings- og Innovationsstyrelsen, efter at direktør Inge Mærkedahl har modtaget det. Brevet bliver lagt væk. Selv om Mærkedahl godt vidst, at brevet var udtryk for en ‘usædvanlig’ praksis, vælger hun altsÃ¥ at lægge det til side – og dermed at mørkelægge det i forhold til offentligheden. Mærkedahl spørger ikke ministeren om de “anonyme” anklagers ophav, fordi ministeren tydeligvis ikke er til sinds at afsløre den/dem, men vælger i stedet at iværksætte en undersøgelse af rÃ¥denes bevillingspraksis. Direktøren tager med andre ord de ‘anonyme’ anklager – som jo af flere rÃ¥dsmedlemmer tilskrives Penkowa selv – alvorligt. Det 14 sider lange brev fører som sagt til en lovændring af bevillingssystemet.

PÃ¥ journalistens spørgsmÃ¥l om, hvorfor man valgte ikke at journalisere det lange brev fra ministere svarer Mærkedahl: “Vi fik ikke journaliseret det. PÃ¥ det tidspunkt foranstaltede vi en undersøgelse i stedet for. Men det burde have været journaliseret, det blev det ikke”. Diplomatisk sagt, sÃ¥ vælger direktøren at gÃ¥ mod gængs, god forvaltningsskik ved at undlade en journalisering af et vigtigt brev for i stedet at iværksætte en undersøgelse, der begrunder sig i brevets ‘anonyme’ anklager. Det er ikke kun Sander, der har et problem i denne sag. Det har de alt for loyale embedsmænd, bl.a. direktør Mærkedahl, ogsÃ¥, nÃ¥r de for at tækkes ministeren gradbøjer forvaltningsloven…

Penkowa-sagen: Rektor Hemmingsen får kniven for struben

7. marts 2011

Som Aage gør opmærksom på, så har dr. phil, psykolog og filosof, David Favrholdt forfattet en kronik i Politiken (6.marts), som med svært gendrivelige argumenter og dokumentation sætter kniven for struben på Københavns Universitets rektor. Anklagen lyder ganske enkelt på: korruption. Og kravet er en uvildig, tilbundsgående undersøgelse af sagen i alle dens aspekter. Kronikken er koncis, skarp og går lige til benet i sin vurdering af Hemmingsens delikate rolle i sagen. Læs den her.

PS. Politiken meddeler i dag, at Milena Penkowa accepterer Byrettens dom i den famøse sag om underslæb, dokumentfalsk og falsk anklage, idet hun har droppet ankesagen og dermed ophævet navneforbuddet i samme ankesag. Samtidig kommer hun med et stærk anklage om, at landsretten ikke vil kunne bedømme sagen ‘objektivt’ pÃ¥ grund af al den virak, der har været om hendes person de seneste mÃ¥neder. Penkowa kan nu se frem til en betinget fængselsstraf pÃ¥ tre mÃ¥neder.

At fuske og at duske – det seksuelle spor i Penkowa-sagen.

6. marts 2011

Sagaen om den højpandede hjernefusker i den knaldrøde sportsvogn fortsætter i medierne, selv om man mÃ¥ske kan spore en vis metaltræthed. Senest har selveste TV2 fundet ud af, at sagen ogsÃ¥ har underholdningsværdi, og lavet en dokumentar, som jeg endnu ikke har set. Men ogsÃ¥ i Information finder man spalteplads til sagen. Og i denne weekend er sagen sÃ¥mænd endt som leder under overskriften “NÃ¥r kvinder svindler”. Signaturen ansp , som jeg formoder er en kvindelig journalist, kaster sig over det, man kunne kalde det seksuelle spor i sagaen.

Lederskribenten noterer sig, at det begyndte med antydninger og rygter om, at rektor Hemmingsen havde være i nærkontakt af tredje grad med den unge kvindelige forsker. Rygterne og de subtile insinuationer fortsatte og blev ikke dementeret af rektors egen insisteren på, at den årelange relation til hjernefuskeren kun havde haft en ren faglig karakter.

Bedre blev det ikke, da mediernes granskning af sagen begyndte at grave i tidligere forskningsminister Helge Sanders relation til Penkowa. Sander lagde ikke skjul på sit venskabelige, nærmest familiære, forhold til den unge dame, som bl.a. havde opholdt sig hos familien Sander flere gange. Antydningerne om en interessant udenomsægteskabelig relation til fuskeren lå at læse mellem linjerne.

Da så historien om Penkowas amourøse forhold til en embedsmand i Sanders ministerium blev gravet frem og vist nok bekræftet i formiddagsaviserne, så var der mange, der ikke længere var i tvivl om, at vi havde at gøre med en ung dame, der ikke bare kunne fuske med videnskabelige data om rotter, men også duskede sig frem i det videnskabelige hierarki. Hvor frydefuldt at få bekræftet sin gamle fordom om, at nogle kvinder gør karriere ved at bruge det trick, som de dumme mænd åbenbart ikke kan stå for: sex.

Problemet med emnet sex er, at dets opdukken i medierne har det med at fortrænge fornuften. Og som lederskribenten, sÃ¥ er det et stort problem i denne sag, hvor der – i hvert fald i visse medier – er en tilbøjelighed til at lugte sex og glemme sagens egentlige substans og vigtighed. Sagens principielle karakter:”Det er nemlig en sag, der ikke bare rejser spørgsmÃ¥l om den nuværende ledelse pÃ¥ universitetet, eller forvaltningen i det ansvarlige ministerium. Den kunne ogsÃ¥ indlede en grundlæggende debat om, hvad det er for et universitet, vi har skabt, hvor folk opfinder ekstra rotter for at opnÃ¥ elitepriser“.

Journalisten knalder dernæst sin dom over mediernes medieliderlige forfølgelse af sexsporet pÃ¥ bordet. De danske medier er sexistiske. NÃ¥r sexinsinuationerne klæber til sagen og tendentielt “overtrumfer” de andre og vigtigere emner, sÃ¥ er det, fordi det handler om en ung, køn, sportsvognskørende, fræk, selvbevidst kvinde. Og ikke om en Kurt Thorsen, Finn NørbygÃ¥rd, Stein Bagger, Klaus Riskjær Petersen eller en anden mandsperson med en anløben moral. Som ansp pointerer, sÃ¥ mÃ¥ man spørge: “selv hvis den hæderkronede institution Københavns Universitet sÃ¥ havde lagt rammer til et veritabelt orgie, hvad har det sÃ¥ egentlig med sagen at gøre?“. Er sexismen mon udtryk for, at vi ikke – dybest set – vil acceptere, at kvinder kan gøre det samme som mænd, nÃ¥r det drejer sig om at komme frem i verden: skrupelløst svindle, bedrage, forføre sig til magt, penge og status? At kvinder med andre ord ogsÃ¥ pÃ¥ dette punkt er blevet ligestillet?

Lederskribenten har sikkert ret i, at der er en god portion gammeldags sexisme i medierne optagethed af det seksuelle spor i sagen. Fordommen om den træske kvinde, der bruger sin krop for at opnÃ¥ fordele, er ældgammel. Og lederskribenten har ogsÃ¥ ret  i den banale konstatering af, at kvinder sagtens kan matche mændene, nÃ¥r det drejer sig om at være dumme, magtliderlige svin, der bare vil til fadet – for enhver pris.

Men stopper det her? Må vi ikke spørge: Er det irrelevant og ligegyldigt, om Penkowa har dusket den ene efter den anden i forbindelse med sin forskerkarriere? Er det ikke rigtigt, at det erotiske kan forblænde, forvirre, sløve dømmekraften og måske endda forlede nogen til at træffe beslutninger og udføre handlinger, som ikke burde være truffet og udført? Jo. Og vi ved det godt.

Og jeg er ret sikker på, at den enkelte læser kender eksempler på, hvor galt det kan gå, når sex blandes ind i faglige relationer. Og det handler om moral og etik. Hvis Penkowa, Hemmingsen, Sander m.fl. har kneppet hinanden, så har det været kompromitterende i flere dimensioner. I forhold til det videnskabelige samfunds idealer, i forhold til universitetets ledelse, i forhold til det politiske i et demokrati osv.

Penkowa-sagaen fortsat: Hjernefuskerens videnskabelige artikler granskes

2. marts 2011

Bolden ruller videre. Og i dag kan Universitetsavisen meddele, at det Frie Forskningsråd har underskrevet et undersøgelseskommisorium, der skal give seks internationalt anerkendte forskere mulighed for at gennemgå 100 artikler af Penkowa. Samtidig får Penkowas medarbejdere til opgave at oplyse, hvilke bidrag de har givet til hendes artikler.

Et andet organ – FORSKERforum – har fundet ud af, at Helge Sanders kolportering af de 30 anonyme spørgsmÃ¥l (som lugter langt væk af Penkowas formuleringer) sandsynligvis har bragt den involverede departementschef i konflikt med forvaltningsloven, idet loven forbyder embedsmænd at “fortie” en kildes identitet. I Penkowa-sagen tyder alt pÃ¥, at kilden har været kendt og at kildebeskyttelsen har tjent Sanders og Penkowas interesse og ikke offentlighedens.

“Giv mig nu et professorat, ellers sladrer jeg til Helge!” – Pankowa-Sander-Hemmingsen-sagen fortsat

27. februar 2011

Weekendavisens Poul Pilgaard Johnsen svigter heller ikke Pankowaføljetonens læsere i denne weekend. PÃ¥ avisens side 2 beretter Johnsen om Pankowa-Sander-forbindelsens “parløb”. PÃ¥ baggrund af nye afslørende dokumenter – emails og notater fra universitetet – fremgÃ¥r det, at Penkowa allerede i august 2009 bruger venskabet til Sander i et forfremmelseøjemed. Det er – som Pilegaards ovenfor citerede oversættelse af en mails indhold – slÃ¥ende, hvorledes den uformelle, private relation til “Helge” bruges som et diskret pressionsmiddel.
Af artiklen fremgÃ¥r ogsÃ¥, at Helge Sander selv – efter ministerafgangen – aktivt har forsøgt at redde Pankowa ud af den suppedas, hun var pÃ¥ vej ud i, og at han i den forbindelse ogsÃ¥ har plejet sine forbindelser til den ny videnskabsminister og justitsministeren. Alt sammen under dække af, at henvendelserne havde privat karakter.
P̴ en halv avisside f̴r Pilgaard Johnsen tegnet et billede af en politiker, for hvem m̴let (beskyttelsen af sin proteg̩ Penkowa) helliger ethvert middel. Herunder ogs̴ slet skjulte trusler og anden form for tvetydig pression. Man f̴r ogs̴ et billede af en universitetsledelse, der tydeligvis lader sig manipulere b̴de af politikeren og Penkowa Рuden at ville eller kunne indse, at det forholder sig s̴ledes.

PS. I øvrigt kan BT meddele, at frk. Penkowa drager pÃ¥ foredragsturné. Helt i trÃ¥d med hendes attitude hidtil…