Indlæg tagget med ledighed

Aktivering VI

12. december 2007

Helt tilfældigt overhørte jeg en diskussion mellem SFs Pernille Fram og Sundhedsminister Jacob Axel Nielsen på tv. Det drejede sig om regeringens skattebegunstigelse af arbejdsgivernes muligheder for at få ansatte til at dyrke motion. Frams indlæg drejede sig om de ledige, der statistisk set er dem, der er mest udsat helbredsmæssigt. Fram henviste fx til en undersøgelse fra Ålborg Universitet, der viste, at unge, ledige mænd har en overdødelighed på 127%. Hun forsøgte at få sundhedsministeren til at diske op med konkrete forslag til alternative indsatser for de ledige. Men det eneste, ministeren kunne sige, var, at hvis blot beskæftigelsesminister Claus Hjorth Frederiksen sørgede for, at flere kom i arbejde, så ville de også få gavn af den skattefinansierede motion. Ingen forbedringer for de ledige. Det skinnede også med al ønskelig tydelighed igennem, at der kun er et svar på ledigheden, nemlig arbejdet. Arbejde = sundhed.
Nu er vi jo nogle, der mener, at den relativt lave ledighed primært skyldes økonomiske konjunkturer (i en global verdensøkonomi), som politikerne kun har begrænset indflydelse på , og at ledigheden altid har været og fremdeles vil være en integral del af et kapitalistisk system. Derfor er det kun rimeligt, at man fra politisk hold sørger for ordentlige økonomiske og sociale vilkår for de mennesker, der i kortere og længere tid er ledige.
Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan de ledige får det, når konjunkturerne vender og arbejdsløsheden igen stiger massivt.

Aktivering V

12. december 2007

Posten har været og medbragte et brev fra min a-kasse, hvori der stÃ¥r at læse, at a-kassen “pÃ¥ baggrund af dine oplysninger har vi meddelt jobcenteret, at vi har henlagt sangen uden dagpengemæssige konsekvenser for dig”. Det lykkedes altsÃ¥ ikke aktiverings-aktøren at fÃ¥ trynet capac, fordi han ikke dukkede op pÃ¥ det jobsøgningskursus, de havde pÃ¥duttet ham. En lille sejr! For capac understreger det nødvendigheden af at kæmpe mod systemets meningsløsheder for at fÃ¥ rimelige forhold. Mit rÃ¥d til andre vil være, at de fra starten af skal allierede sig med de personer i deres a-kasse og fagforening, der er mest inde i jura og regelsæt. Dernæst skal de forsøge at fastholde aktøren pÃ¥ lovens bogstav og regler. Og gør de ikke det, fordi de har andre økonomiske interesser, sÃ¥ skal der klages.
Sagen er altsÃ¥ (i hvert fald foreløbigt) afsluttet for capac, da han jo er kommet i arbejde. Men capac vil gÃ¥ i tænkeboks og se, om ikke den kan følges op, fx i form af avisartikler og lignende. Tænke-tænke….

Aktivering IV

11. december 2007

Henrik har skrevet et længere indlæg i forlængelse af mine om problemet “aktivering”. Jeg vil godt hive det frem i lyset, sÃ¥ I alle kan læse det og græmmes over elendigheden pÃ¥ det omrÃ¥de. Her er det:

“Hej Capac

Håber det er i orden at jeg blander mig lidt i din afdækning af aktiveringssystemet besynderligheder med lidt egne erfaringer. Håber du forsætter med at skrive indlæg om det emnet, da det er en virkelig vigtig og det bliver stort set ikke dækket af de store medier.

Jeg var sidste år til et sådan aktiveringsforløb, hvis eneste formål var at få mig ind i et løntilskudjob i det offentlige. Det var ikke ikke andet på programmet. Jeg finder mig så et job. Et 3. mdr. vikariat indenfor mit fag og jeg er jo superglad. Melder så fra på AF. Og modtager så 2 dage efter et brev fra min A-kasse som siger, at de er blevet pålagt af AF at ungersøge om jeg står til rådighed for arbejdsmarkedet og indtil den afklaring er overstået vil de dagpenge, som A-kasse skylder mig ikke blive ubetalt.

Altså man melder fra på AF fordi man har fået job og bliver så underlagt en undersøgelse om, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det virket så ekstremt absurd. Og når du starter et nyt job har du jo altid lidt ekstra udgifter ( F.eks. i mit tilfældet et dyrt togkort) og så skal du starte med at være nervøs over om du kan få det til at hænge sammen. Ligesom det grundlæggende ikke er sjovt at være anklaget for, at ville snyde systemet.

Det var også som i dit tilfælde, en aktiveringspædagog hos en privat aktør, som havde sat den undersøgelse i gang. Og han viste i den grad, at jeg kendte reglerne ( Som bl.a siger at du ikke må afbryde en aktiveringforløb mm. du har en ansættelseskontrakt på et job på fuld tid i mindst 5 uger). Det blev så afklaret efter en 8-10 dage, men min erfaring med det system fortæller mig jo, at ting kan gå galt eller ting kan tage meget lang tid. Så det tog jo en del af arbejdsglæde den første uge og flytte energi over på noget, som mildt sagt er fuldstændig ufrugtbart.

Og man kan jo mildt sagt sige hvorfor ?.

Jeg har et hav af super dårlige erfaringer med de private aktører. Skal nok spare dig for dem alle. Men min konklusion er at det eneste gavnlige effekt, som den del af aktiverings-cirkuset har haft er, at nogen af de, skal vi sige, lidt mindre talentfulde repræsentanter fra den kreative klasse ( jeg har f.eks. været underlagt en kandidat i retorik, en præst og en skuespiller på disse kursuser og vejlednings forløb), har fået sig et fast job i det system. På mig virker det ikke som om at der kræves særlige mange relevante kompetencer ( F.eks lovkendskab eller kendskab til arbejdsmarkedet) for at få ansættelse i det system og du får jo en en del magt over folks liv. Og du kan få udlevet de ideer om tillidsøvelser, kropsprogsøvelser mv. Overfor et publikum som er pisket til at tage dig alvorligt.

PS: Har PT taget mig en ufaglært lorte-job, pÃ¥ trods af, at jeg har en videregÃ¥ende uddannelse. Dette udelukkende for at slippe for det system. Og jeg vil da tro at det er det, som er meningen med systemet.”

Læs også min kommentar i kommertarfeltet

Som Henrik er inde pÃ¥, sÃ¥ behandler de store medier alt for sjældent de lediges situation og problemer. Derfor en opfordring til jer derude: Skriv om jeres oplevelser med systemet – her eller i jeres egen blog. Der er behov for at fÃ¥ skabt opmærksomhed omkring dette bureaukratiske galimatias!

Henriks blog finder du her.

Aktivering III

10. december 2007

Jeg har haft kontakt med min a-kasse vedr. jobcenterets indberetning og trussel om ikke at ville udbetale dagpenge. Det er åbenbart aktiveringsaktøren, der har indberettet mig til jobcenteret i første omgang, selv om de havde accepteret min udeblivelse! Måske en slags hævnakt, fordi jeg har givet dem en klagesag på halsen?!
Efter al sandsynlighed slipper jeg dog med skrækken denne gang, fordi jeg har a-kassen i ryggen.
Til absurditeterne hører ogsÃ¥ – lyt godt efter kære skattebetaler! – at pÃ¥gældende aktiveringsfirma nu fÃ¥r udbetalt en klækkelig bonus, fordi jeg har fundet mig et arbejde. Selv om de ikke har løftet en finger eller pÃ¥ nogen mÃ¥de været indblandet i min jobsøgning. Er det rimeligt?!

Baglæns rulning

Aktivering II

8. december 2007

Som nævnt i gÃ¥r svor jeg, at jeg ikke ville slippe sagen om min “aktivering” med det samme. Jeg mener, at der skal større opmærksomhed omkring dette arbejdsmarkedspolitiske omrÃ¥de, fordi der her herskers retssløvhed (jeg mener: retsløshed)1 og vilkÃ¥rlighed, der krænker arbejdssøgende menneskers almindelige borgerlige rettigheder.
Og næppe havde jeg indtastet mit løfte, før der dumpede et brev ind ad døren fra min a-kasse. I brevet meddelte man mig, at jobcenteret havde anmeldt mig for udeblivelse fra et kursus, som aktiverings-aktøren havde indskrevet mig til – og at man derfor ikke kunne udbetale mine dagpenge. Den økonomiske trussel – at blive berøvet sit livsunderhold, dagpengene – er en trussel man konstant møder som ledig. Stort set hver gang man kontaktes af jobcenteret følger truslen med. Den ledige skal aldrig glemme sin rÃ¥dighedsforpligtelse eller, at det er nÃ¥dsens brød, man modtager.
Nu skal det tilføjes, at jeg udeblev fra det omtalte kursus efter aftale med en rådgiver i a-kassen. Og at udeblivelse var begrundet i min klage over aktørens ulovlige håndtering af min aktivering.
I det hele taget har jeg ikke foretaget mig noget i denne sag uden at have indhentet rÃ¥d og vejledning. For lovkomplekset og regelsættet er sÃ¥dan, at kun en lille gruppe eksperter har et ordentlige overblik. Og til disse eksperter hører ikke aktørerne – og ej heller altid jobcentermedarbejderne…
Aktøren havde indskrevet mig til kurset som del af en handlingsplan (noget, man skal have som aktiveret og ledig), jeg hverken havde accepteret eller underskrevet.
Jeg har selvfølgelig straks over for a-kassen redegjort for sammenhængen. Men tilbage er en ubehagelig fornemmelse af konstant at være under anklage og befinde sig på en skrøbelige retssikkerhedsmæssigt grundlag. Får jeg mine dagpenge eller ikke? Følg med i sagaen den kommende tid.

  1. men “retssløvhed” er egentlig et godt ord, ikke?[back]