Indlæg tagget med ledighed

Private jobkonsulenter

2. juni 2009

En af regeringspartiet Venstres ideologiske mærkesager har fra starten været privatisering. Argumentationen har lydt, at private kunne klare ærterne billigere og bedre end det offentlige, fordi den hellige konkurrence (markedet) ville sørge for, at man fik noget for pengene. Men, at det langt fra altid forholder sig således, er der mange eksempler på. Senest er det kommet frem, at de private jobkonsulenter, der skal afholde samtaler med de ledige etc., siden 2001 har kostet skatteyderne en milliard kroner mere, end det ville have kostet, hvis de offentlige jobcentre tog sig af arbejdet. Kendsgerningen fremlægges af Det Nationale Forskningsventer for Velfærd (SFI). Hvis de private jobcentre så var bedre, kunne man måske forsvare, at der blev brugt flere penge, Men det er ikke tilfældet. De private jobkonsulenter er på ingen måde beviseligt bedre. Det er så tydeligt, at selv beskæftigelsesminister Inger Støjberg, der ellers er kendt for at forsvare regeringens politik uanset hvad, indrømmer, at resultaterne har været for dårlige. Med til billedet af en forfejlet strategi hører også, at de private jobkonsulenter langtfra har den faglige ballast, som de offentlige har. Dagbladet Information har dokumenteret, at 20% af de private jobkonsulenter ikke har en faglig profil, der kvalificerer dem til jobbet.
I lyset af den fremkomne kritik kræver regeringens støtteparti Dansk Folkeparti nu, at de private aktører “skal gÃ¥s efter i sømmene og kontrollen øges”, som det hedder i Berlingske Tidende. DF vil indføre en slags certificering, og gøre betalingen mere afhængig af resultaterne. AltsÃ¥ sÃ¥kaldt resultatløn. Og de “lykkeriddere”, der har spundet guld pÃ¥ den førte arbejdmarkedspolitik skal sorteres fra.
Man kan selvfølgelig godt forstÃ¥, at Dansk Folkeparti, der i et og alt har stÃ¥et bag regeringens arbejdsmarkedspolitik – i praksis i det mindste – fÃ¥r kolde fødder, nÃ¥r et sÃ¥ markant ressourcespild kommer for en dag. Man mÃ¥ virkelig undre sig over, at Venstre og regeringen ideologisk kan forsvare en sÃ¥dan letsindig omgang med skattekronerne, nÃ¥r det burde være tydeligt for enhver, at regeringen har mere end svært ved at finansiere den skrantende “velfærdsstat”. MÃ¥ske det var pÃ¥ tide, at regeringen tog sine ideologiske briller af og forholdt sig til realiteterne, fx ved at lade de kompetente offentlige institutioner – jobcentre og a-kasserne – tage sig af vejledningen af de ledige…

Arbejdsløsheden igen…

27. maj 2009

Det er efterhånden længe siden, jeg sidst kommenterede emnet ledighed og aktivering. Men det er ikke glemt. Og nu er der al mulig grund til at vende tilbage. Ledigheden stiger. Der er omkring 75.000-80.000 heltidsledige lige nu, og prognoserne siger, at ledigheden vil fordobles, måske endda tredobles, inden udgangen af 2010.

Samtidig har regeringen uforfærdet sat en såkaldt reform af arbejdsløshedssystemet i gang. En reform, der er udtænkt og møntet på en periode med lav eller faldende ledighed. Endvidere lægges ansvaret for området fra Staten over på kommunerne.

I gÃ¥r kunne man i DR2s transmission fra folketinget høre en behjertet socialdemokrat forsøge at fÃ¥ en arbejdsmarkedsordfører fra det store regeringsparti Venstre til at sige noget om, hvordan regeringen havde tænkt sig at finansiere arbejdsmarkedspolitikken i kommunerne, nÃ¥r nu ledigheden steg voldsomt. Skulle kommunerne hente pengene i børneinstitutionerne, ældreplejen, pÃ¥ anlægsomrÃ¥det eller? I stedet for et konkret svar (noget, der er en sjældenhed i politik nu om stunder) fik socialdemokraten en dagdrøm, hvor Venstre-manden lod fantasien arbejde pÃ¥ grundlag af nogle fÃ¥ spæde tegn i økonomien pÃ¥, at krisen mÃ¥ske, mÃ¥ske ikke, var ved at vende… Det var som at se Kejserens Nye Klæder blive opført pÃ¥ tv-skærmen.

Fornemmelsen af, at regeringen ikke har nogen arbejdsmarkedspolitik for krisen, blev bestyrket. Og imedens gÃ¥r mange bygningsarbejdere rundt og venter pÃ¥ at komme ud i perspektivløs, discount-aktivering (kurser i at skrive ansøgninger pÃ¥ pc og deslige), medens køen uden for kursuslokalet vokser og vokser…

Men danskerne er jo glade for den regering, og sÃ¥ længe man ikke selv er ledig, sÃ¥ er der jo ingen grund til at ændre noget…

Arbejdsløsheden anno 2009

15. maj 2009

»Det er fuldstændig uanstændigt den måde, man er arbejdsløs på i dag. Jeg ryster af vrede i en halv time, når jeg har været på jobcenteret«.

Michael Johnson, arbejdsløs murer

Støiberg og “opkvalificeringen”

4. maj 2009

I gÃ¥r aftes tonede fru beskæftigelsesminister Støiberg frem pÃ¥ skærmen iført pelskrave og skulle udtale sig om den voldsomt stigende arbejdsløshed – pt. omkring 80.000 heltidsledige. En arbejdsmarkedforsker fra Ã…lborg konstaterede tørt, at “systemet” ikke var indrettet pÃ¥ at efteruddanne de mange, der sandsynligvis aldrig ville kunne vende tilbage til den brance, de kom fra. Og Inger kørte i rundkreds, medens hun repeterede, at regeringens sandelig havde gjort noget for at de ledige kunne opkvalificeres (fx at arbejdsgivere kunne fÃ¥ tilskud – hvilket jo nok skal hjælpe de fyrede… eller forlængelse af voksenlærlingeordningen) og var klar til at “justere pÃ¥ skruerne”, hvis det skulle være nødvendigt. Og sÃ¥ indføjede hun reflektorisk, at der sandelig stadigvæk var brug for social- og sundhedshjælpere, og der var plads pÃ¥ uddannelserne.

Men sagen er, at det nok ikke er tilstrækkeligt at stramme en skrue her eller der, nÃ¥r hele systemet stort set er indrettet pÃ¥ meningsløs aktivering i form at jobskrivningsøvelser… Der skal kroner pÃ¥ bordet. Systemet skal reformeres, og det kan ikke gÃ¥ hurtigt nok, hvis ellers prognoserne for ledigheden holder. Det skal blive “spændende” at se, hvordan jorden begynder at brænde under fruens fødder, efterhÃ¥nden som arbejdsløshedsspiralen drejer. Allerede nu ser det ud, som om fru Støiberg ikke rigtig ved, hvilket ben hun skal stÃ¥ pÃ¥.

Ledighed, opkvalificering og efteruddannelse

2. maj 2009

“Heldigvis” kom finanskrisen den borgelige regerings arbejdsmarkedspolitiske indsats i forkøbet. De nÃ¥ede ikke at reducere ledighedsperioden til to Ã¥r. Til gengæld har de indrettet systemet pÃ¥ en mÃ¥de, der slet ikke tager hÃ¥nd om den aktuelle ledigheds problem. Masse vis af ufaglærte og folk fra byggefagene ryger ud i ledighed nu – med ringe udsigt til at kunne vende tilbage til lignende jobs. Derfor er der kun et svar: efteruddannelse. NÃ¥r “vi” kan polere bankerne med guldstøv, kan vi sÃ¥ sandelig ogsÃ¥ sørge for, at de ledige bliver uddannet til andre jobs (sÃ¥ de kan komme til at betale den skat, der bl.a. skal finansiere bankpakkerne…). Hænderne op af lommen, Inger Støiberg!