Indlæg tagget med ledighed

Kortere dagpengeperiode

7. oktober 2008

Omsider satte statsministeren ord pÃ¥ den kendsgerning, man alt for længe har kunnet forudse: At dagpengeperioden vil blive forkortet. Med Foghs bløde formulering hedder det: “Nu skal vi indrette det, sÃ¥ de ledige fÃ¥r hurtigere tilbud om job. Til gengæld kan dagpengeperioden være kortere. SÃ¥ de ledige ikke bliver lÃ¥st fast pÃ¥ passiv overførsel, men kommer hurtigere i arbejde“. Udtalelsen falder efter en konstatering af, at ledighedsperioden, som den er nu, er indrettet pÃ¥ en tid med “stor ledighed”.
Det springende punkt i udtalelsen er den passus, der siger “sÃ¥ de ledige fÃ¥r hurtigere tilbud om job”. NÃ¥r man ved, hvordan systemet fungerer nu, kan man kun frygte det værste. HvornÃ¥r har du sidste hørt om en ledig, der har fÃ¥et tilbudt et job?
Og i øvrigt: Hvad vil regeringen gør, når arbejdsløsheden stiger igen? Forlænge perioden? Det vil jeg se, før jeg tror på det.

Danskerne skal arbejde mere

1. oktober 2008

De overarbejdende danskere skal arbejde mere i følge statsministeren. De ledige skal være uledige. De syge usyge. Den rigtige indvandrerhænder og -hoveder skal vandre ind. Og de overarbejdende skal have udbetalt overarbejde i kontanter, som de sÃ¥ ikke har tid til at bruge alligevel, fordi de jo skal arbejde… Danmark som bikube. Arbejdsbier.

Apropos vækst sÃ¥ se denne video og blive klogere… (via Modspil.dk)

Arbejdsløshedens svøbe…

18. august 2008

Selv om capac for tiden arbejder mere end 45 timer om ugen, sÃ¥ er arbejdsløshedens spøgelse ikke forsvundet fra min horisont. I gÃ¥r snakkede jeg med en god nabo, der er kommet i vridemaskinen. Selv om hun er veluddannet akademiker er hun endt nederst i systempyramiden som socialklient. Og man har “tilbudt” hende en ulønnet, femmÃ¥neders erhvervspraktik som kassedame – uden løfte om ansættelse bagefter. Hvordan var det nu, det var: Der er masser af jobs derude! Ikke? Men man har ikke tillid til, at en akademiker kan klare mosten som kassedame!?
Og så hørte jeg en socialdemokrat i radioen. Han kunne ikke afvise, at det gamle lønmodtagerparti igen vil være med til at forringe de lediges situation. Hvis bare det gav mere arbejdskraft. Hvis interesser er det nu lige Socialdemokraterne tjener? Jeg spørger bare.
Og endelig kunne man i det seneste nummer af Magisterbladet læse en absurd københavernerhistorie om individuel jobvejledning, der blev forvandlet til masseinformationsmøde og vilkårlig nedladende behandling af de fremmødte.
SÃ¥ længe politikerne mener, at det er i orden at behandle mennesker pÃ¥ den mÃ¥de, man behandler ledige pÃ¥, sÃ¥ bliver verden sandsynligvis ikke et bedre sted at være i…

Arbejdsløsheden som økonomisk kategori

12. juni 2008

Vi har haft en kortvarig periode med sÃ¥kaldt ‘historisk lav arbejdsløshed’ (vi tillader os lige at se bort fra bagateller som, hvordan arbejdsløshed defineres, og hvordan ledighedsprocenten udregnes…). Og hvis man var godtroende nok, sÃ¥ kunne man forledes til at tro, at beskæftigelsesminister Claus Hjorth Frederiksen var ved helt at afskaffe arbejdsløheden – for godt.

Men sÃ¥ kommer Nationalbankdirektør Nils Bernstein og river os ud af vores dagdrøm. Han ønsker, at ledigheden skal stige! Af hensyn til ‘balancen i økonomien’. Og det er meget upassende i en tid, hvor regeringen har reduceret store dele af socialpolitiken til arbejdsmarkedspolitik ud fra devisen, at arbejde er godt for snart sagt alt. Bernsteins utidige kommentar er et vidnesbyrd om, at ledighed primært er en økonomisk kategori, et økonomisk værktøj, i den kapitalistiske markedsøkonomi. Og ikke først og fremmest et social og kulturelt problem.
Man kan selvfølgelig godt forstÃ¥, at Claus Hjorth Frederiksen afviser Nationalbankdirektørens ønske, for hvis man sÃ¥ledes vil acceptere arbejdsløsheden som en nødvendig del af samfundsøkonomien, sÃ¥ nytter det vel ikke at blive ved med at forringe de lediges situation ud fra en illusion om, at ledigheden blot er et forbigÃ¥ende fænomen? Det ville jo være uanstændigt, ikke?! Og det er netop, hvad Frederiksen siger. Det er ‘dybt uanstændigt’ at ønske mere arbejdsløshed. SpørgsmÃ¥let er blot, om Frederiksens idealisme pÃ¥ dette omrÃ¥de ikke kommer til kort over for de økonomiske realiteter – og at konsekvenserne kommer til at regne ned over dem, der uheldigvis er ledige, nÃ¥r krisen sætter ind?

Ubesatte jobs og arbejdsgiveransvar

20. april 2008

Som bekendt har vi her i bloggen nøje fulgt beskæftigelsesministerens klapjagt pÃ¥ de ledige, hvor den ene absurde aktiveringsstramning efter den anden har gjort livet som ledig surt. Men nÃ¥r det gælder arbejdsgivernes rolle, sÃ¥ har samme minister været pÃ¥faldende inaktiv med hensyn til krav og stramninger. I dagens avis kan mÃ¥ læse, at formanden for HK-Handel, Jørgen Hoppe, mener, det er pÃ¥ tide, at arbejdsgiverne pÃ¥føres forpligtelser, der svarer til de krav, ledige møder. For tiden gÃ¥r 1100 HK’ere rundt i ledighed, selv om der er jobs derude. Ã…rsagen er, i følge Hoppe, at arbejdsgiverne er “kræsne”. De vil kun have “perfekte medarbejdere”. HK beretter om flere eksempler pÃ¥, at arbejdsgivere i stedet for at bruge HKs jobformidling forsøger at headhunte andre virksomheders medarbejdere. Det skal blive spændende at se, hvad Claus Hjorth Frederiksen vil stille op med de forkælede, kræsne arbejdsgivere! (Mit gæt er: Ingen verdens ting…)