Indlæg tagget med ledighed

Aldersdiskrimination – “ærlig snak”

7. april 2008

Formanden for Ledernes Hovedorganisation, Svend Askær (55 Ã¥r), ønsker en blÃ¥stempling af aldersdiskriminationen pÃ¥ arbejdsmarkedet. Til DR-Nyhederne udtaler han: “Ingen sjæl har glæde af, at de lidt ældre ledige skal sende udsigtsløse ansøgninger til stillinger, hvor arbejdsgiveren pÃ¥ forhÃ¥nd har besluttet at ansætte en yngre ansøger“. Derfor ønsker han en lempelse af lovgivningen.

Det lyder da ogsÃ¥ besnærende, nÃ¥r Askær efterfølgende taler om, at det skal være muligt at søge arbejdskraft efter alder, sÃ¥ man kan fÃ¥ en aldersmæssig spredning pÃ¥ den enkelte arbejdsplads. “Vi ved jo, at man ikke kan have en afdeling, hvor alle er 25 Ã¥r eller alle er 60 Ã¥r“.

Askærs forslag kommer efter at tre sager om aldersdiskrimination er kommet frem i lyset. Nogle arbejdsgivere har være sÃ¥ “skødesløse”, at de har begrundet afslaget pÃ¥ ansøgningerne med, at ansøgerne (til lederstillinger) var for gamle.

Enhver med tilknytning til arbejdsmarkedet kan berette om eksempler på aldersdiskrimination. Det seneste eksempel jeg har hørt kom fra en kvindelige ansat i et større telekommunikationsfirma. Hun skulle sortere i en bunke ansøgninger og fik af sin (over halvtredsårige) leder at vide, at hun godt kunne sortere alle over 45 fra med det samme.

Det foregÃ¥r. Vi ved det. Og det eneste Askærs forslag vil ændre er, at det vil blÃ¥stemple arbejdsgiveres ret til at vælge og vrage blandt de arbejdssøgende – uden hensyn til vores demokratiske ligestillingsidealer. Følger vi Askærs logik, sÃ¥ blive det næste vel, at vi ikke mÃ¥ have for mange kvinder i den fødedygtige alder pÃ¥ samme arbejdsplads eller for mange med en “anden etnisk og kulturel” baggrund!?

I øvrigt kan det undre en, at Askær overhovedet ikke kommer ind pÃ¥ spørgsmÃ¥let om kvalifikationer. Er det ikke i virkeligheden den eneste forskelsbehandling, vi kan acceptere? At nogle er bedre kvalificeret – fagligt set – end andre? Og er det ikke det, arbejdsgiverne burde bekymre sig om?

I hvert fald må Askærs hovsa-forslag give vores beskæftigelsesminister noget at tænke over, når han pisker voksne ledige rundt i jobsøgningsmanegen. Måske burde han lempe kravene for dem, indtil aldersdiskriminationen er fjernet?

 

Jobcenter bestormet af ledige

3. marts 2008

Som tidligere beskrevet i denne blog skal ledige fra og med 1. januar i Ã¥r hver uge bekræfte deres jobsøgning ved at aktivere deres cv pÃ¥ www.jobnet.dk. Og da denne absurde, pavlovske regel blev indført forudsÃ¥ flere, at det ville føre til en yderligere administrativ belastning af jobcentrene og til frustration hos alle de ledige, der ikke havde tilstrækkeligt med it-kompetencer osv. I dagens avis kan man læse, at Københavns jobcenter er blevet “bestormet” af ledige, der ville sikre sig, at deres tilmelding var i orden. 10.000 flere henvendelser i januar mÃ¥ned. Og det skal ses i lyset af, at jobcenteret har ansat fire (!) ekstra medarbejdere til at klare “problemet”. Jeg kan mageligt forestille mig den frustration, som arbejdssøgende ledige med utilstrækkelige it-kundskaber føler i den situation. Det er absurd og uværdigt.

Fru Møller pÃ¥ banen – arbejde, aktivering, ledighed

15. februar 2008

I den fortsatte saga om den lovløshed, vilkÃ¥rlighed og nedværdigende behandling, som ledige medborgere møder i dagens Danmark, sÃ¥ vil jeg gerne henvise til Fru Møllers seneste beretninger fra sine egne erfaringer. Beretninger, der med al ønskelig tydelighed viser, hvor horrible, hvor absurde, hvor latterlige de betingelser, ledige stilles over for, er. Læs med hos Fru Møller – ogsÃ¥ kaldet Valkyrien.

Akademikere pÃ¥ Herrens mark – at være ledig

11. februar 2008

Så kom den da. Undersøgelsen, der dokumenterer ikke mindst jobcentrenes afmagt, når det handler om kvalificeret støtte og rådgivning til ledige akademikere.
Medens den generelle arbejdsløshed er faldet til under 75.000, svarende til 2.7 % (vi ser lige bort fra udregningsmetoden her…), sÃ¥ er akademikerarbejdsløsheden kun faldet til 4.3 %. Og en af forklaringerne er, at jobcentrene – som det var tilfældet med forgængeren Arbejdsformidlingen – ikke er, som det udtrykkes, gearet til at hjælpe ledige akademikere, hvilket enhver ledig akademiker vil kunne skrive under pÃ¥. Tværtimod oplever man at blive modarbejdet (jf. mine egne tidligere beskrevne erfaringer) og demotiveret.
De nye undersøgelser, der er foretaget af henholdsvis Gads Research og Akademikernes Centralorganisation, afslører, at akademikerne føler sig på Herrens Mark, når de møder jobcentrene, men også a-kasserne og de private konsulenter (trejdepartsaktørerne).
Hvad akademikerne møder til hudløshed er: informationer en masse om ledighedsreglerne og – kontrol af deres jobsøgning.
Igen skinner det igennem, at alle behandles ens i systemet. Nemlig som arbejdskraft slet og ret. Alle er “et fedt”.
SÃ¥dan var det mÃ¥ske relevant at betragte de ledige i industrisamfundet. Men i det sÃ¥kaldte viden(s)samfund, hvor folks kvalifikationer, “kompetencer” og erfaringer stÃ¥r helt centralt er det en arbejdsmarkedpolitisk anakronisme.

Ornli’ sygt samfund

24. januar 2008

Medens beskæftigelsesministeren slÃ¥r knuder pÃ¥ sig selv for at finde mere arbejdskraft til det hungrende arbejdsmarked, sÃ¥ producerer samme arbejdsmarked syge medarbejdere en masse… I dagens avis kan man sÃ¥ledes læse, at antallet af danskere pÃ¥ sygedagpenge (ca. 90.000) i 2007 var større end antallet af arbejdsløse pÃ¥ dagpenge! De samlede udgifter beløb sig til 14 milliarder. Bag undersøgelsen, der blandt andet bygger pÃ¥ kommunernes egne statistikker, stÃ¥r AE-RÃ¥det (Arbejderbevægelsens ErhvervsrÃ¥d), som samtidig opfordrer til, at man gør noget ved problemet. SÃ¥ vidt jeg husker var dette problem ikke med, da beskæftigelsesministeren forleden præsenterede regeringens jobplan!? Det ville ellers være oplagt at gøre noget ved det problem, nÃ¥r beskæftigelsesministeren nu mener, at det er sÃ¥ vitalt for mennesker at være i arbejde… MÃ¥ske det var vigtigere end fiflerier med supplerende dagpenge?