Indlæg tagget med mennesker

Simple living vs. Complicated Life

25. november 2008

Nu til dags skal man gerne have styr på tingene. Man skal have sin personlige coach på livets landevej. Leve livet efter en opskrift. Fx Simple Living. Men, nej tak. Jeg foretrækker som den amatør, jeg er, at tumle mig gennem livet uden kompas og åndelig vejleder. Jeg foretrækker Complicated Life. Det er mit koncept, fordi livet er kompliceret…

Well I woke this morning with a pain in my neck,
A pain in my heart and a pain in my chest,
I went to the doctor and the good doctor said,
You gotta slow down your life or you’re gonna be dead,
Cut out the struggle and strife,
It only complicates your life.

Well I cut down women, I cut out booze,
I stopped ironing my shirts, cleaning my shoes,
I stopped going to work, stopped reading the news,
I sit and twiddle my thumbs cos I got nothing to do,
Minimal exercise,
To help uncomplicate my life,
Gotta stand and face it life is so complicated,
Ladi dah di dahdah, ladi dah di dah dah,
You gotta get away from the complicated life, son,
Life is overrated, life is complicated,
Must alleviate this complicated life.

Cut out the struggle and strife,
It’s such a complicated life.

Like old Mother Hubbard
I got nothin’ in the cupboard,
Got no dinner and I got no supper,
Holes in my shoes, I got holes in my socks,
I can’t go to work cos I can’t get a job,
The bills are rising sky high,
It’s such a complicated life,
Gotta stand and face it,
Life is so complicated.
Ladi dah di dahdah, ladi dah di dah dah
Gotta get away from the complicated life, son,
Life is overrated, life is complicated,
Must alleviate this complicated life.

Gotta get away from the complicated life, son,
Gotta get away from the complicated life.

Complicated Life

Hænder

18. november 2008

Jeg kan huske, at jeg engang som dreng læste i en bog om Leonardo da Vinci. Og et sted i bogen kunne man se hans håndtegnede studier i den menneskelige hånd. Og jeg forstår godt hans fascination af den del af den menneskelige krop. Kig på et menneskes hænder, og det vil fortælle dig en masse om personen, der bruger dem. Jeg faldt over ovenstående billede i en billedserie om musik.

Terrorisme og menneskeret

12. november 2008

Den såkaldte “kamp mod terrorisme” efter angrebet på tvillingebygningerne i New York har som bekendt medført en terrorlovgivning, der ændrer ved borgernes retssikkerhed. Politiets Efterretningstjeneste har fået nye beføjelser til at overvåge og forfølge terrormistænkte.
I en meget omtalt sag er en mand af tunesisk afstamning blevet udvist – uden forudgående domfældelse – af landet, fordi han er mistænkt for mordplaner mod tegneren Kurt Westergaard, ham med Muhammed-tegningerne. Desværre er det af humane årsager ikke muligt at eksekvere udvisningen, fordi den udviste risikerer tortur i Tunesien. Derfor er han blevet tildelt såkaldt “tålt ophold”. Det vil sige, han får lov til at blive i landet, får nådsens brød og bliver overvåget døgnet rundt. En slags surrogatfængsel på ubestemt tid.
Tilfældigvis (?) viser det sig så, at manden opholder sig i Århus. Samme sted som Kurt Westergaard. Og det er faldet nogle politikere (Dansk Folkeparti) for brystet. Man kan da ikke have en drabsmistænkt gående i samme by som det potentielle offer! Og derfor har man så lavet en særlov, der skal sikre, at manden ‘dagligt skal melde sig i Center Sandholm’. Sandholmlejren! Loven er allerede blevet angrebet for at være ‘på kant med menneskeretten’, men DFs kynisk-kølige næstformand og integrationsordfører Peter Skaarup henholder sig til, at man befinder sig inden for alle aftaler, konventioner og love. Der er ikke ‘et hår i suppen’, i følge Skaarup. Det tankevækkende og måske skræmmende ved Skaarups holdning er, at der heller ikke er skyggen af moralske skrupler eller menneskelig anstændighed i den. Tuneseren er ikke dømt for sine påståede drabsplaner efter almindelig dansk strafferet, og må i den forstand – det vil sige ud fra almindelige retspraksis – betragtes som værende uskyldig. Mistænkt er, hvad han er. På grund af terrorlovgivningen befinder han sig i et utåleligt ingenmandsland mellem udvisning og retsforfølgelse, kaldet tålt ophold. Utåleligt tålt ophold. Sagen demonstrer med al ønskelig tydelighed, hvor dybt problematisk terrorlovgivningen er, og hvordan den anfægter selve ånden i de demokratiske retsprincipper. Målet helliger midlet. Ved ikke at tage stilling til mandens skyld ved en almindelig gennemskuelig retsproces undgår man en frikendelse og kan fastholde ham som nærmest skyldig, som værende under mistanke. Han er hverken skyldig eller uskyldig. Hverken fugl eller fisk. Prøv at forestille dig, hvordan det må være at blive anbragt i denne på enhver måde udsigtsløse tilstand af “tålt ophold”! Jeg synes, det er både umoralsk og umenneskeligt. Når manden ikke kan udvises og derved få mulighed for at begynde et nyt liv, så bør han stilles for retten for at få prøvet sin sag.

Dyscalculia – talblindhed…

9. juni 2008

Ulam-primtalsspiral

I min tid som underviser har jeg mødt rigtig mange, der havde problemer med bogstaverne. Læse- og skrivevanskeligheder, “ordblindhed” (dysleksi) og sådan. For eksempel husker jeg en pige, der lige var blevet student og ville læse til pædagog. Og jeg havde en mistanke om, at hun havde nogle problemer med at læse og skrive. En test på det lokale center for folk med læsevanskeligheder afslørede, at hun var dyslektisk. Hvordan var hun nu lige kommet igennem det danske skolesystem, uden at nogen havde opdaget det, før bolden trillede hen til mig? Hm.
Denne lille personlige erindring udspringer af læsningen af en artikel om en anden overset gruppe af medmennesker. Dem, der er dyscalculiske. “Talblinde”. Man mener at vide, at mellem 3-6% af alle børn har problemer med tal. Kognitive problemer. De mangler “talsansen”, så at sige. Og får derfor ikke noget ud af matematikundervisningen. Måske har vi her forklaringen på, hvorfor jeg aldrig drev det så vidt i matematik!? Dengang i folkeskolen, hvor min rare matematik- og regningslærer Helligsøe kløede sig i det tynde hår, når han så mine matematikopgaver, der både viste tegn på matematiske forståelse og håbløse udregninger…
Uddannelsessystemet står over for en ny udfordring, hvis vi skal være verdens bedste, som regeringen ønsker!

Humørkæppen – en tema-aften på DR2

1. april 2008

“Far, hvad hedder en gynækolog, når der er tale om en mand?”. Med en nysgerrig teenager i huset skal man være beredt på pludselige og forbløffende spørgsmål. En androkolog måske? Problemet er, at området for særlige mandlige underlivssygdomme slet ikke er så opdyrket som det tilsvarende kvindelige. Jeg husker endnu en udsendelse, jeg så for mange år siden, om det mandlige lem. Og af den udsendelse fremgik det med stor tydelighed, at det stadigvæk er et forskningsområde, der har fremtiden for sig.
Jeg blev min datter et præcist svar skyldig. I stedet fik hun en svada af etymologiske og småfilosofiske overvejelser med den sædvanlige reaktion: himmelvendte øjne og et ‘Stop nu! Jeg gider ikke høre osv.’.
Alt dette for at gøre opmærksom på, at DR2s tema på lørdag står i tissemandens tegn. Om den lægevidenskabelige vinkel er med ved jeg ikke, men man får en masse at høre om anakondaen, javertussen, dilleren (Frøkenens yndlingsord) osv.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Side 1 af 3123