Indlæg tagget med uddannelse

Flere besparelser – flere protester – gymnasierne

1. oktober 2007

Det mÃ¥ vel snart stÃ¥ klart for enhver, at regeringens satsning pÃ¥ uddannelsesomrÃ¥det er forblevet ved tomme ord og nedskæringer. I dag gÃ¥r gymnasieelever fra 13 gymnasier pÃ¥ gaden – godt bakket op af deres lærere – i protest mod millionnedskæringer (90 millioner). Undervisningsministeren snakker udenom og dækker sig ind med, at der har været et folketingsflertal bag sparekniven, hvilket jo mere har karakter af en bortforklaring. Nedskæringer kan antage mange former. Blandt andet kan man læse følgende: “Og endelig skal et beløb pÃ¥ 20 mio. kr. til at tage flere unge ind pÃ¥ pædagogikum findes af gymnasierne selv fra den lønbesparelse, der er ved at erstatte ældre lærere med yngre”. Hvordan var det nu med regeringens seniorpolitik? Man skulle sørge for, at de ældre medarbejdere blev pÃ¥ arbejdsmarkedet i længere tid? Etc. Hvordan mon det vil gÃ¥ de “ældre lærere”, der efter den nye gymnasiereform er sÃ¥ uheldige at sidde med en fagkombination, der ikke tiltrækker de unge? Og sÃ¥ lader regeringen oven i købet gymnasieledelserne om at føre kniven. Hm.

Flere børn i klasserne?

28. september 2007

Flere forskere i pædagogik mener. Og så må det jo være sandt, ikke? Det er Jyllands-Posten, der refererer en artikel fra Kristelig Dagblad, hvor blandt andre professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, Niels Egelund, angriber folkeskolelæreres, forældres og politikeres modstand mod øgning af klassekvotienterne. Det er en myte, mener professoren, med henvisning til en OECD-rapport, der påviser, at det danske folkeskolesystem er blandt verdens dyreste, og at forklaringen blandt andet er de små klassestørrelser.
Det man med rette mÃ¥ stille spørgsmÃ¥lstegn ved over for Kloge Ã…ger som Niels Egelund er, om rapporter fra OECD eller PISA-undersøgelser blot kan overføres til danske forhold. Er en folkeskole i det autoritære, indlæringsdominerede Frankrig sammenlignelig med den danske folkeskole, hvor børnene behandles som vores ligemænd – og opfører sig derefter? For eksempel. Vi kan ikke enøjet se bort fra, at der er store historiske og kulturelle forskelle pÃ¥ de forskellige skolesystemer i Europa, og at disse forskelle mÃ¥ tages i betragtning, nÃ¥r vi sammenligner. Og det er et stort problem, at det ikke sker.

Læreruddannelsen på røven

12. september 2007

I denne blog har vi holdt øje med diskussionen om folkeskolen og folkeskolelærerne, der af den siddende undervisningsminister og regeringen nærmest er blevet gjort til ondets rødder, når diskussionen faldt på folkeskolen og den uddannelse, børnene får.

Den massive, dÃ¥rlige omtale af folkeskolen og dens lærere har blandt andet haft den effekt at søgningen til lærerseminarierne er faldet dramatisk. For at ændre pÃ¥ dette forhold – og dermed pÃ¥ længere sigt ændre pÃ¥ folkeskolens status – har regeringen indført en ny bekendtgørelse for læreruddannelsen.

Meningerne om den nye uddannelse er delte, men det er da prisværdigt, at man vil højne uddannelsens indholdsmæssige kvalitet.

Problemet er blot, at ingenting vil ændre sig til det bedre, hvis man ikke sørger for, at de nødvendige ressourcer er tilstede. I dagens aviser kan man således læse, at 11 ud af landets ialt 19 lærerseminarier skranter på grund af dårlig økonomi. Årsagen er, at man finansierer seminarierne (som en række andre uddannelser) gennem det såkaldte taxametersystem, der betyder, at uddannelsesinstitutionen bliver betalt pr. gennemført studium. Indtægtsgrundlaget svinger altså med antallet af studerende. Falder antallet og er der mange, der springer fra undervejs, så forringes økonomien, og uddannelsesinstitutionen må spare, hvilket som oftest betyder: fyre undervisere.

Det betyder igen en forringelse af uddannelsen, hvilket så medfører, at søgningen til uddannelsen påvirkes negativt. Hertil skal lægges, at de overenskomstsmæssige lønstigninger, som lærerne får, ikke kompenseres ved ekstra bevillinger fra staten.

Man behøver ikke at have studeret økonomi ved en højere læreanstalt for at forstÃ¥ at disse vilkÃ¥r indebærer en forringelse af uddannelsen – og at nok sÃ¥ mange gode hensigter og nye uddannelsesbekendtgørelser ikke vil kunne ændre pÃ¥ dette forhold.

Tilbagespoling: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, med flere…

Folkeskolelærerne – igen

18. august 2007

Lærerseminarierne lider under, at de unge i stigende grad har fravalgt læreruddannelsen, nÃ¥r de skulle søge en levevej. Samtidig springer en tredjedel fra inden de er færdige. Enten for at læse pÃ¥ Danmarks Pædagogiske Universitet eller for at lave noget helt andet. Nu vil undervisningsminister Bertel Haarder gøre det endnu lettere for lærerstuderende at læse videre pÃ¥ universitetet. Og det skal gøres lettere for universitetsstuderende at læse til lærer. Forslaget lyder jo vældig smart. Det smager af synergi-effekt af samarbejdet mellem universiteter og de sÃ¥kaldte professionshøjskoler. Men, spørgsmÃ¥let er, om ikke undervisningsministeren blot forstærker den negative udvikling, der har vist sig de seneste Ã¥r inden for læreruddannelsen. SÃ¥ længe seminarieuddannelserne udsættes for økonomisk udpining er der ikke grund til at tro, at unge vil opfatte den som særlig attraktiv – eller at universitetsuddannede skulle fÃ¥ lyst til at søge den vej…

Seminarielærere

12. august 2007

I efterÃ¥ret afsatte Folketinget 35 millioner kroner, sÃ¥ underviserne pÃ¥ landets lærer- og pædagogseminarier kunne blive efteruddannet. Efteruddannelsen skulle gavne de betrængte uddannelser af lærere og pædagoger. Men – pengene ligger stadigvæk hos Bertel Haarder, selv om seminarierne har rykket flere gange. Igen mÃ¥ man spørger: Hvor meget ligger disse uddannelser egentlig undervisningsministeren pÃ¥ sinde?