Indlæg tagget med undervisning

Folkeskolen og pengene

27. januar 2009

I Jyllands Posten har man sat sig for at undersøge, hvor de 16 milliarder kroner, som folkeskolen har fået tilført som ekstramidler i perioden 2001-2007, er blevet af. Er folkeskolen blevet bedre af de mange penge? Både ja og nej. Mest nej.

Størstedelen af pengene er gået til lønstigninger hos lærerne og til dækning af andre faste ydelser, som er steget i pris. Sagt på en anden måde, så er det misvisende at tale om ekstrabevilling, eftersom løn- og prisstigninger alligevel skulle være dækket for at bevare det eksisterende niveau! Udgifterne til lønninger osv. betyder, at der kun er tilført 0,7% mere pr. almindelig skoleelev. Medens der er tilført 9,2 % mere til specialundervisningselever. For i den forgangne periode er antallet af elever, der har behov for specialundervisning steget markant. Faglig specialundervisning er steget med hele 26%, og vidtgående specialundervisning med 19%. Det siger vel sig selv, at det kræver ekstra ressourcer. Og på flere skoler tages pengene fra normalområdet.

Forbedringerne pÃ¥ dette omrÃ¥de udebliver som følge heraf. Jyllands-Posten konkluderer følgende: “Men tilbage stÃ¥r alligevel et billede af en folkeskole, hvor
kerneydelsen – undervisningen – ikke for alvor er blevet forbedret pÃ¥ trods af flere penge. Det er skolelederne og lærerne godt klar over. De synes bare ikke, at de for alvor kan gøre noget ved det
“. Formanden for Danmarks Lærerforening peger pÃ¥ et sted, hvor ressourcerne kunne bruges bedre: Ved at afskaffe et unødvendigt bureaukrati, ville en masse penge kunne frigøres til folkeskolens egentlige arbejde, undervisningen.


Ansvaret for misèren ligger alene hos regeringen og folketingsflertallet. Man foregøgler vælgerne, at der tilføres ekstra midler, men i virkelighed tilføres der ikke tilstrækkeligt med midler i forhold til de reelle behov, der er i Folkeskolen.  At tale om ekstrabevilling er sproglig tilsløring af de faktiske økonomiske forhold. Og dertil skal lægges, at mange af pengene bruges uhensigtsmæssigt – til kvalitetsvurderinger og andet bureaukrati, der ikke flytter noget. Læs selv artiklen.

NÃ¥r taxameterfælden klapper i… Om naturfag og folkeskole

22. januar 2009

Vores sÃ¥kaldte undervisningsminister Bertel Haader er i følge Berl. Tidende bekymret over udviklingen i læreruddannelse. Efter indførelsen af en ny læreruddannelse i 2007 – en uddannelse, der angiveligt skulle styrke folkeskolelærernes uddannelse og dermed folkeskolens uddannelse af danske børn – er antallet af studerende med naturfag og teknik som linjefag faldet med 70%. Konsekvensen er, at skoleeleverne om fÃ¥ Ã¥r vil blive undervist af lærere med utilstrækkelige kvalifikationer inden for naturvidenskabelige og tekniske fag. Noget lignende gælder for fag som tysk og billedkunst, der heller ikke er tilløbsstykker blandt de studerende.

For at det ikke skal være løgn, sÃ¥ betyder den svigtende interesse ogsÃ¥, at seminarierne sandsynligvis mÃ¥ skille sig af med undervisere inden for de pÃ¥gældende fagomrÃ¥der for at fÃ¥ økonomien til at hænge sammen. For det er den indirekte, logiske konsekvens af det sÃ¥kaldte taxametersystem, der ikke muliggør fastholdelse af faglærere inden for omrÃ¥der, hvor der ikke er “kunder” nok. Markedets logik, kan man ogsÃ¥ kalde det.

Men ansvaret for udviklingen er hverken institutionerne eller de studerendes. Det er alene politikernes. Og det vil især sige undervisningsministerens. Når man dels holder fast i det tåbelige taxametersystem af ideologisk-økonomiske grunde, til trods for, at det ene eksempel efter det andet dokumenterer den destruktive effekt i forhold til uddannelsernes kvalitet, og dels indretter uddannelserne, så de bliver mere og mere specialiserede, så ligger man, som man selv har redt.

Forbedringer af uddannelsessystemet – som regeringen jo har lovet os – fÃ¥r vi ikke, før man holder op med at tænke uddannelse som simple varer pÃ¥ linje med pølser og sodavand og forstÃ¥r, at uddannelse er en investering – i fremtiden.

Uddannelsessalami

22. december 2008

Dagens nyhed fra uddannelsessystemet. Universiteter skærer ned pÃ¥ undervisning og afkorter semestrene. For at fÃ¥ økonomien til at hænge sammen. Med faldende søgning til universiteterne, tvinger taxametersystemet universiteterne til at skære ned. Det er logik for perlehøns. Men Ã¥benbart ikke for de Ã¥h-sÃ¥-liberalistiske politikere, der tror, at alt kan drives som smÃ¥ private virksomheder. Pølsefabrikker. Hvem var det, der lovede os “verdens bedste uddannelsessystem”?

Java Blues

15. november 2008

For mere end ti Ã¥r siden var jeg pÃ¥ et af disse hersens ledighedskurser, der formodentlig skulle kvalificere en til job. Det var dengang, man endnu mente, at efteruddannelse og opkvalificering var noget at satse pÃ¥. Vi fik til opgave at lave en film. Udstyret med et uhÃ¥ndterligt, gammel vhs-filmkamera og et oldnordisk, analogt klippebord skulle vi skrue en film sammen pÃ¥ to dage. Da jeg i forvejen vidste en del om filmproduktion (havde undervist i det i flere Ã¥r…), sÃ¥ vidste jeg godt, at det galt om ikke at gøre det mere indviklet end nødvendigt. AltsÃ¥: En kort film med en enkel historie. Resultatet blev en stumfilm om kaffebrygning pÃ¥ en kaffemaskine. En tætklippet lille sag, der som underlægningsmusik havde Rick Dankos herlige Java Blues. Det lykkes pÃ¥ mirakuløs vis at fÃ¥ musik og klipning til at gÃ¥ hÃ¥nd i hÃ¥nd. Inspireret af Mel Brooks Silent Movie indlagde vi en enkelt kommentar. Til allersidst i filmen ser man en hÃ¥nd tage en kop kaffe, man hører personen drikke en tÃ¥r og sige: Ahh…
Jeg har filmen endnu – og har flere gange brugt den i undervisning som eksempel pÃ¥, hvordan man som begynder skruer en film sammen…

Rick Danko – Java Blues

Det er hvidt herude (eller: bare det var…)

11. marts 2008

Det er hvidt herude,
kyndelmisse slår sin knude
overmåde hvas og hård,
hvidt forneden, hvidt foroven,
pudret tykt står træ i skoven
som udi min abildgård.

Det er tyst herude,
kun med sagte pik på rude
melder sig den små musvit.
Der er ingen fugl, der synger,
finken kun på kvisten gynger,
ser sig om og hvipper lidt.

Det er koldt herude,
ravne skrige, ugler tude,
søge føde, søge læ.
Kragen spanker om med skaden
højt på rygningen af laden,
skeler til det tamme kræ.

Hanen sig opsvinger
på en snemand, sine vinger
klaskende han sammenslår.
Krummer halsen stolt og galer –
hvad monstro han vil, den praler?
Hvis endda om tø han spår!

Inderlig jeg længes
efter vår, men vintren strænges,
atter vinden om til nord!
Kom, sydvest, som frosten tvinger,
kom med dine tågevinger,
kom og løs den bundne jord!

St. St. Blichers “Det er hvidt herude” (1838) med Thomas Laubs musik (1914) var ogsÃ¥ en af de sange, vi ofte havde pÃ¥ tapet i folkeskolen. Tekster blev omhyggeligt forklaret og var med til at udvide ens sproglige horisont og bevidsthed.