Indlæg tagget med viden

Professionshøjskoler – tvang eller frihed?

9. oktober 2006

Regeringen lider af (bl.a.) udddannelsespolitisk elephantiasis eller megalomani (your pick!). Først lavede man Centre for VideregÃ¥ende Uddannelser (CVU’er), sÃ¥ slog man universiteterne sammen med en række andre uddannelses- og forskningsinstitutioner. Argumentet er blandt andet, at stordrift og de pÃ¥stÃ¥ede synergieffekt ved organisatorisk og institutionel sammenlægning vil styrke kvaliteten af uddannelserne og forskningen. Nu er turen sÃ¥ igen kommet til de seminarier og andre mellemlange videregÃ¥ende uddannelser, der har brugt godt fire Ã¥r pÃ¥ at lave mere eller mindre imponerende CVU’er.
Der har allerede været mange protester mod tanken om professionshøjskolerne. Blandt andet, at det vil stille alle institutionerne lige dÃ¥rligt økonomisk, uanset om deres individuelle succes berettiger til det eller ej. De succesfulde, velfungerende institutioner vil blive trukket ned pÃ¥ niveau med de mindre succesfulde og dÃ¥rligt fungerende. Men, det skal sandelig ske “frivilligt” ifølge undervisningsminister Bertel Haarder. Frivilligheden bestÃ¥r i, at man sagtens kan holde sig uden for – men sÃ¥ holder man sig ogsÃ¥ uden for muligheden af at søge “visse bevillinger”, fx “midler til forskningstilknytning”, som er forbeholdt professionshøjskolerne. Og husk nu: Der er ikke tale om tvang…men om liberalistisk frihed.

Jeronimus havde (selvfølgelig) ret

7. oktober 2006

Uffe startede debatten og nu følger Tante Berlinger trop: børn og unge vil opdrages. Slut med blødsødne pædagogiske ideer og servicerende forældre!
Smæk, kast dine hæmninger væk!

13.500 km

3. oktober 2006

I en af dagens nyheder (DR) fortælles det, at en storm i Alaska har forÃ¥rsaget et isbjergs spaltning og opløsning i Antarktis -en afstand pÃ¥ 3500 km. Forskere har via satellitfotos fulgt de bølger, som den voldsomme storm har fremkaldt, fra Alaska til Antarktis. Det minder lidt om kaos-teoriens sommerfugleeffekt – i lidt større skala. Forskerne mener, at iagttagelsen fortæller os noget om, hvordan effekterne af den globale opvarmning kan brede sig.

Gramdisk

29. september 2006

Frøknen er ved at lære tysk, og læreren – en moden herre – har pÃ¥ det seneste forældremøde kraftigt foreslÃ¥et, at vi – dvs. podernes forældre – anskaffede en gramdisk til ungerne. SÃ¥ jeg drog til staden i dag for at fÃ¥ en gramdisk. I min forestilling sÃ¥ jeg en nymodens cd til installation pÃ¥ pigebarnets bærbare. Men sÃ¥ kommer den unge boghandlerekspedient slæbende med en papskive! Den minder mest af alt om en kaloriemÃ¥ler, jeg engang sÃ¥ for mange Ã¥r siden. SÃ¥ vidt jeg huske, kunne man ikke fÃ¥ en sÃ¥dan gramdisk, da jeg gennem mange Ã¥r hersede med de tyske gloser og den tyske grammatik. Vi mÃ¥tte nøjes med diverse bogudgaver af den germanske grammatik. Alligevel virker gramdisken som et levn fra Arild tid. Ikke alt er digitaliseret Ã¥benbart…

Alternativ transport

27. september 2006

Regeringen med Fogh i spidsen har gjort alternativ enerigi til en mærkesag og vil gøre danskerne uafhængige af fossil brændsel. Vi får se, hvor langt de kommer med det sympatiske projekt. Andre steder har man også forsøgt sig med alternative fremdriftformer. Se bare denne dampdrevne motorcykel:

Læs mere her!