Utøya – Norge – eftertanker

24. juli 2011

Næppe er det sidste offer efter terrorhandlingerne i Norge registreret, før eftertanken begynder at arbejde. Splinter af kritik og refleksion melder sig i den unisone solidaritet, der har præget timerne lige efter de tragiske begivenheder.

I gårsdagen aviser kunne man således læse, at nogen sætter spørgmålstegn ved politiets effektivitet og handlekraft. Hvorfor kunne den lyshårede, højreekstremistiske nordmand gå rundt i halvanden time på Utøya, før politiet nåede frem? Og politiet forsvarer sig mod kritikken i dag.

I gÃ¥r kunne man ogsÃ¥ høre og læse, at mange nordmænd var ‘lettede’ over, at der kun være tale om en højreekstremist fra Norge og ikke den islamiske terrorisme, der har været pÃ¥ dagsordenen i medier og politisk offentlighed de sidste ti Ã¥r. Lettelsen er bÃ¥de forstÃ¥elig – og sÃ¥ alligevel ikke helt. Det er en lettelse, nÃ¥r ens værste, bange anelser ikke bliver indfriet. Men omvendt mÃ¥ det være skræmmende, at terroren opstÃ¥r lige midt i et pænt, borgerligt boligkvarter i Oslo, at den er udført af en mand, der var medlem af Frimurerlogen, tidligere medlem af Fremskridtspartiet og selvstændig erhvervsdrivende, altsÃ¥ indbegrebet af det bestÃ¥ende.

Endnu en eftertanke, jeg tror vil melde sig den kommende tid, gælder selve terrorberedskabet og -bekæmpelsen. For er den lyshårede nordmands succesfulde (!) terrorhandlinger, der efter sigende er planlagt gennem ni år, ikke netop en demonstration af, at anti-terror-tænkningen, vi har set formuleret efter 9/11, og de efterfølgende terrorlove, som har indskrænket almindelige borgeres rettigheder, ikke virker efter hensigten? Den øgede overvågning af og kontrol med civilsamfundet dur ikke. Vi så det også med den enbenede bombemand i København og angrebet på Kurt Westergaard. Den herskende anti-terrortænkning har fejlet.

Og spørgsmÃ¥let er, om ikke vi nÃ¥r længere ved at erkende – en gang for alle – at terroren lurer i hjertet af vores civilisation, at den er et produkt af det samfund, vi lever i, og at vi bedst modvirker den ved at bevare et Ã¥bent samfund og sætte vores lid til traditionel efterretningsarbejde?

2 kommentarer

  1. klaus johansen kommentarer:

    der er noget andet som ikke stemmer … normalt plejer folk i den slags situationer enten at blæse hjernen ud pÃ¥ sig selv, eller de fÃ¥r det gjort i et afsluttende shootout … satser ham her pÃ¥ at blive det 21. Ã¥rhundredes rudolf hess ..?

  2. capac kommentarer:

    @klaus: Jeg har læst, at han ser sig selv som en ‘moderne korsfarer’, sÃ¥ det er nok logisk, at han ønsker at blive et forbillede for ligesindede…

    Og han har haft en model – Unabomberen: http://tinyurl.com/3gsgezq

Skriv en kommentar

224 har læst indlægget