Indlæg tagget med arbejdsliv

Oversete Ældre

4. januar 2008

Så var den der igen. Den der med diskriminationen af folk over 50. I dagens avis kan man således læse, at en konstruktiv seniorpolitik, der ikke kun vil skåne “det grå guld”, men give de voksne medarbejdere udfordringer og muligheder, mangler på mange arbejdspladser. Det mest forstemmende er måske, at man fra Dansk Industris side ikke kan se, at der er et alvorligt problem. På den anden side: Hvornår har Dansk Industri sidst været i kontakt med virkeligheden uden for chefkontorerne?

Pavlovs nye hunde: de ledige 2

2. januar 2008

Fra Ã¥rsskiftet træder en ny regel for ledige i kraft: Fremover skal de ledige ugentligt gÃ¥ ind pÃ¥ jobnet.dk, hvor deres cv ligger, og aktivere dette cv. Glemmer de det, mister de retten til dagpenge. Det nye krav til de ledige er fuldstændig absurd. En grundtanke bag kravet er, at arbejdsgiverne skal kunne bruge cv-databasen som rekrutteringskartotek. Problemet er blot, at arbejdsgiverne kun bruger dette kartotek i “meget, meget lille grad“. Og i øvrigt ville systemet fungere efter hensigten alligevel, hvis ellers arbejdsgiverne var interesseret i at bruge det. Derfor har det nye krav i realiteten kun en funktion: At holde de ledige til ilden med meningsløs aktivering. De pavlovske hunde. Vuf-vuf.
Noget andet er, at mange ledige ikke har IT-kvalifikationer til at kunne bruge jobnet.dk og cv-databasen. Arbejdsmarkedsstyrelsen afviser kritikken med, at de ledige blot kan opsøge det lokale jobcenter eller den lokale a-kasse for at få hjælp. Et temmeligt kynisk synspunkt. For det første vil det påføre de i forvejen belastede jobcentre og a-kasser mere arbejde. For det andet kan der være temmelig langt til det nærmeste jobcenter eller den nærmeste a-kasse, hvis man er uheldig at bo i udkanten af de nye regioner. For det tredje bør man vel kunne kræve, at de IT-svage ledige får tilbudt et it-kursus. Det skal de jo alligevel have før eller siden, ikke?

Tilbagespoling

Verden gråner

1. januar 2008

I ugerne op til Ã¥rsskiftet fik capac endnu et par eksempler pÃ¥ diskrimination af folk over 50. En ansat i et stort Ã¥rhusiansk bosiddende firma fortalte mig, hvordan hun af en overordnet (der selv var over 50…) havde fÃ¥et besked pÃ¥ at frasortere alle ansøgninger, hvor ansøgeren var over 50. En anden mÃ¥tte se en jobsamtale forsvinde ud i den blÃ¥ luft, da vedkommende fødselsdato kom pÃ¥ tale. De to eksempler er ikke usædvanlige. Det er generelt situationen pÃ¥ arbejdsmarkedet i Danmark anno 2008.
Derfor er det lidt interessant at læse dagens avis, hvor en FN-rapport om aldringstendensen i verden omtales. I rapporten World Population Ageing 2007 dokumenteres det med tørre tal, at antallet af ældre (+ 60) stiger støt. I år 2000 var der ca. 600 millioner og i 2006 var der 700 millioner. I 2050 regner man med, at der vil være 2 milliarder mennesker over 60.
I EU-landene hænger den stigende aldring sammen med vores henholdenhed med at fÃ¥ børn. Det er der mange forklaringer pÃ¥. Men faktum er, at alderfordelingen tipper i retning af, at det sÃ¥kaldt “grÃ¥ guld” vil komme til at fylde mere og mere. Derfor kan det undre en meget, at man i en tid, hvor ledigheden angiveligt falder, fra officielt hold ikke for længst massivt har satset pÃ¥ en arbejdsmarkedspolitisk seniorpolitik og en lige sÃ¥ massiv og markant bearbejdning af de udbredte fordomme, der hersker i erhvervslivet omkring voksne mennesker og deres betydning for arbejdsmarkedet i de kommende Ã¥r.

Arbejdsgivere vil ikke have folk over 50

26. december 2007

Overskriften er planket fra en artikel i Berlingske Tidende og dækker over, hvad man kunne kalde en ikke-nyhed. Samtidig med, at regeringen fører en arbejdsmarkedpolitik ud fra devisen “der er mangel pÃ¥ arbejdskraft” og “alle skal stÃ¥ til rÃ¥dighed”, ogsÃ¥ dem, der har passeret de 50, er gÃ¥et pÃ¥ efterløn og endnu ikke er blevet 70, sÃ¥ forhindrer fordomsfulde, forstokkede arbejdsgivere det sÃ¥kaldt “grÃ¥ guld” i at blive pÃ¥ arbejdsmarkedet og – hvis de allerede er røget ud i ledighed – at komme ind igen.
Capac har skrevet om det før. SpørgsmÃ¥let er, om vi som samfund kan finde os i, at en stødt voksende procentdel af befolkningen pÃ¥ grund af dybt forældede fordomme holdes ude fra arbejdsmarkedet? Og at arbejdsmarkedspolitiken – pÃ¥ ledighedsomrÃ¥det – er indrettet, som om verden sÃ¥ anderledes ud?
En af de sÃ¥kaldte “økonomiske vismænd”, Michael Roshold fra Ã…rhus Handelshøjskole, mener, at forklaringen pÃ¥ arbejdsgivernes konservativisme skyldes efterlønsordningen. Det koster at oplære en ny medarbejder, og hvis der er udsigt til, at vedkommende snart gÃ¥r pÃ¥ efterløn, sÃ¥ fravælger man vedkommende. Argumentet er svagt. Danskerne verdensmestre i at skifte job. Ikke mindst de unge. Risikoen for at investere i en arbejdskraft, der kun bliver i virksomheden i en kort periode, klæber ikke kun til ældre mennesker, men er et alment vilkÃ¥r. Dertil kommer, at langt fra alle voksne arbejdssøgende ønsker at gÃ¥ pÃ¥ efterløn – eller har en efterlønsordning. Endelig mÃ¥ man sige, at det er og forbliver en uacceptabel fordom over for voksne mennesker. Lige som det er uacceptabelt at diskriminere kvinder i den fødedygtige alder, folk med ikke-danske navne og mørk hud osv.
Hvor er politikerne i denne sag?

Aktivering XII

20. december 2007


Inspireret eller mÃ¥ske snarere provokeret af de mange overvejelser om aktiveringscirkusset, sÃ¥ kom jeg til at købe en indbundet udgave (ha, Uffe!) af Franz Kafkas romaner, Amerika, Der Prozess og Das Schloss – Die Romane pÃ¥ Suhrkamp Verlag – antikvarisk. 814 s. ganske prisbilligt og i fin stand med smudsomslag og hele moledytten. Hvad var det nu lige Kafka ville fortælle os?

Aktivering XI

19. december 2007

Medens vi stadigvæk tænker over udformingen af en avisartikel om aktiveringens absurditeter, har Lotte skrevet et indlæg i sin blog med henvisning til Modspil og capac. Lotte giver løfte om at skrive om samme problematik ud fra iværksætterens synsvinkel. Det bliver interessant.

Aktivering X

17. december 2007

Man kan godt tage sig til hovedet og undre sig over bureaukratiets ulogiske opbygning og fungeren. Er man kommet på aktiveringsydelse, så skal man udfylde et særligt aktiveringsydelseskort ved siden af sit dagpengekort. Dagpengene og aktiveringsydelsen er ens og kommer fra samme kasse. Hvorfor kan man ikke bare udfylde dagpengekortet og evt. skrive aktivering i de ledige felter?
Som omtalt blev capac pÃ¥tvunget et jobsøgningskursus som aktivering, selv om en klagesag var rejst mod den private aktiveringsaktør pÃ¥ grund af dennes regel- og lovbrud. Derfor har capac nu mÃ¥ttet søge aktiveringsydelse til en aktivering, som han aldrig har været en del af… Det betyder, at han ud over at udfylde kortene med de relevante date har skullet skrive en længere forklaring for enden af hvert skema. Det kan man vel ogsÃ¥ kalde en form for aktivering!
Det slår en, at det står sløjt til med kommunikationen mellem jobcentrene og a-kasserne. Den ene hånd ved ikke altid, hvad den anden gør. Og i den dur.

Aktivering IX

15. december 2007

Rune Engelbreth Larsen, bestyrer af www.humanisme.dk og blogger for Politiken under navnet Engelbreth, har udrÃ¥bt capacs indlæg om “aktivering” til en mÃ¥nedens anbefalinger. Se her. Vi takker for opmærksomheden og hÃ¥ber, mange af bladets læsere vil slÃ¥ vejen forbi bloggen.

For at se de tidligere indlæg om emnet, klik på kategorien: aktivering.

Opdatering: 26.01.08 For at det ikke skal være løgn, så er indlægget også blandt anbefalingerne i januar måned. Jeg er beæret.

Aktivering VIII

14. december 2007

Mine indlæg om “aktivering” har affødt en længere kommentar i den udmærkede blog Modspil. Læs den her.

Aktivering VII

13. december 2007

I min mailbox har jeg modtaget en del positive reaktioner pÃ¥ mine indlæg om “aktivering”. Og det er jeg mægtig glad for, for disse mails afslører, at mine oplevelser langt fra er enestÃ¥ende. Snarere tværtimod. Nogle skribenter giver ogsÃ¥ udtryk for, at de gerne ville skrive om det i deres egen blog, avisen eller et andet medie. Og at de holder sig tilbage af frygt for, hvad en eventuel arbejdsgiver eller folk i “systemet” ville sige osv.
Men vi ændrer ikke noget, hvis ikke vi tager bladet fra munden eller griber pennen til kamp mod idiotiet. Det kan godt bekymre mig lidt, at netop veluddannede mennesker med gode formidlingsevner holder sig tilbage af hensyn til karrieremuligheder osv. MÃ¥ske er det ikke sÃ¥ sært, at der stadigvæk er store problemer med fx offentligt ansattes ytringsfrihed, nÃ¥r den form for selv-censur er sÃ¥ udtalt. Sat pÃ¥ spidsen vil jeg sige: Hvis ikke vi vil kæmpe for ret og rimelighed – for eksempel pÃ¥ det arbejdsmarkedspolitiske omrÃ¥de – sÃ¥ har vi selv et medansvar for elendigheden. SÃ¥: Ud af busken! Grib pennen og fremfor en seriøs, velargumenteret kritik af det bestÃ¥ende. Kun sÃ¥dan kan vi skabe bedre forhold for de ledige.