Indlæg tagget med demokrati

Oaxaca

6. november 2006

Demonstration for Oaxaca - Berlin 4.11.06
Opdragelsens byrde: Man skal holde, hvad man lover! I lørdags var blogbestyreren og familie pÃ¥ vej ud af Berlins Zoologiske have, da vi løb lige ind i en demonstration. Det første, vi bemærkede var, et massivt opbud af politi i biler, pÃ¥ motorcykler og til fods. Dernæst en megafons metalliske talestrøm. Og til sidst selve demonstrationen. Læs mere »

Kampen mod ufornuften fortsætter i Århus

15. oktober 2006

Selv om bystyret, trods massive protester, har vedtaget de bebudede besparelser, så fortsætter kampen i byen mod ufornuften. Forældre med udgangspunkt i bydelen Viby vil indsamle penge til vikartimer som kompensation for de stillinger, der fjernes. Huset fortsætter med at tænke i alternative baner, selv om støtten og de fysiske rammer forsvinder. Og nu melder også modstanderne mod lukningen af Åby Bibliotek sig på banen.

Tirsdag d. 24. oktober kl. 19 er der stiftende generalforsamling for Åby Biblioteks Venner. Det foregår selvfølgelig på biblioteket. Formålet er at fortsætte forsøget på at få banket fornuft ind i hovedet på politikerne. Bloggen her håber, at det vil lykkes.
Hvor regnbuen ender...Ã…by Bibliotek

Opdatering: Og sÃ¥ kan man i dagens aviser læse, at regeringens flertal med Dansk Folkeparti er borte, og Socialdemokratiet har markant fremgang. For andet gang i træk viser en undersøgelse foretaget af foretagendet Rambøll, at Soc. Dem. har overhalet Venstre med en fremgang pÃ¥ 5,5 procentpoint (27,9 % af stemmerne) og DF er gÃ¥et tilbage med, hvad der svarer til seks mandater. Der er noget, der tyder pÃ¥, at protesterne forleden har sat sig dybe spor i vælgerskaren…

Dagens tankevækker

11. oktober 2006

En bekendt blev engang spurgt, om han godt kunne lide at læse aviser, hvortil han svarede med et modspørgsmÃ¥l: Kan du godt lide at læse om din egen undertrykkelse? Jeg kom til at tænke pÃ¥ episoden, da jeg læste Uffes indlæg om den (vist nok) seneste gratisavis Nyhedsavisens nyhedskriterier. Det fik mig igen til at tænke pÃ¥ en artikel af lektor Hans Hauge, som Ulla henviste os til. Hauge læser jeg altid med stor interesse og fornøjelse, fordi han er en særling i dansk presse. Han tænker anderledes end flertallet af journalistiske nyhedslemminger og har nogle skæve, ærlige tilgange til den sÃ¥kaldte virkelighed. Denne gang sætter han ord pÃ¥ noget, jeg tror, mange føler og tænker i deres stille sind…”

Tilføjelse: For at berolige Carsten, Uffe og mÃ¥ske andre bloglæsere, vil jeg lige hive min kommentar frem i lyset og føje lidt yderligere til: “Det skrev jeg vist heller ikke. Jeg er bestemt langt fra enig med provokatøren og meningsmageren Hauge, men jeg synes, han skriver ganske godt.Og sÃ¥ kan jeg godt lide, at der bliver rokket ved det mediefrembragte verdensbillede, som forekommer mig at være mere og mere forudsigeligt. I det her eksempel sætter han ord pÃ¥ en følelse, jeg har stødt pÃ¥ hos mange sÃ¥kaldt “almindelige” danskere…”.
Det er min opfattelse, at det medieskabte virkelighedsbillede bliver mere og mere konformt, forudsigeligt og fanget i sine egne dogmer. Derfor kan det virke helt befriende, nÃ¥r nogen ser pÃ¥ denne “virkelighed” fra en overraskende vinkel eller ligefrem bestrider tilsyneladende indiskutable “sandheder”. Hauge er mÃ¥ske ikke det mest lysende eksempel, men det var øjenÃ¥bnende for mig, at han i den omtalte artikel skriver noget, som jeg ofte har hørt, men aldrig har set pÃ¥ tryk. Et andet eksempel pÃ¥ en tænker, der er i stand til at se pÃ¥ verden gennem en særlig optik, er den franske sociolog Jean Baudrillard, der er oversat til dansk. Det var fx ham, der for mange Ã¥r siden – da Kouhmeni kom til magten i Iran – forudsÃ¥ den ballade med den islamiske fundamentalisme, som nu fylder urimeligt meget i danske medier.

NB! Carsten har skrevet en lang kommentarfaktisk to – til min bemærkning om Hans Hauge. Jeg kan kun anbefale, at man læser dem og de kommentarer, de har givet anledning til.

Professionshøjskoler – tvang eller frihed?

9. oktober 2006

Regeringen lider af (bl.a.) udddannelsespolitisk elephantiasis eller megalomani (your pick!). Først lavede man Centre for VideregÃ¥ende Uddannelser (CVU’er), sÃ¥ slog man universiteterne sammen med en række andre uddannelses- og forskningsinstitutioner. Argumentet er blandt andet, at stordrift og de pÃ¥stÃ¥ede synergieffekt ved organisatorisk og institutionel sammenlægning vil styrke kvaliteten af uddannelserne og forskningen. Nu er turen sÃ¥ igen kommet til de seminarier og andre mellemlange videregÃ¥ende uddannelser, der har brugt godt fire Ã¥r pÃ¥ at lave mere eller mindre imponerende CVU’er.
Der har allerede været mange protester mod tanken om professionshøjskolerne. Blandt andet, at det vil stille alle institutionerne lige dÃ¥rligt økonomisk, uanset om deres individuelle succes berettiger til det eller ej. De succesfulde, velfungerende institutioner vil blive trukket ned pÃ¥ niveau med de mindre succesfulde og dÃ¥rligt fungerende. Men, det skal sandelig ske “frivilligt” ifølge undervisningsminister Bertel Haarder. Frivilligheden bestÃ¥r i, at man sagtens kan holde sig uden for – men sÃ¥ holder man sig ogsÃ¥ uden for muligheden af at søge “visse bevillinger”, fx “midler til forskningstilknytning”, som er forbeholdt professionshøjskolerne. Og husk nu: Der er ikke tale om tvang…men om liberalistisk frihed.

Christiania Р35 ̴r

2. oktober 2006

Fristaden Christiania fylder 35 Ã¥r d. 26-9-2006. Dette symbol – pÃ¥ godt og ondt – pÃ¥ forestillingen om et andet samfund, en anden mÃ¥de at leve sammen pÃ¥, har det borgerlige Danmark (eller i hvert fald en del af det…) til stadighed forsøgt at gøre kÃ¥l pÃ¥. Med de seneste planer for omrÃ¥det ser det desværre ud til at lykkes. SÃ¥dan gÃ¥r det, nÃ¥r “normalisering” er ensbetydende med ensretning, disciplinering, konformisme osv. Ethvert rettænkende menneske burde acceptere den forskellighed og mangfoldighed, som Christiania symboliserer… De kan ikke slÃ¥ os ihjel, vi er en del af jer selv…
Læs også om Anjas tur til staden.

Er regeringen slidt op?

24. september 2006

De sidste dage har man kunnet iagttage tankevækkende handlinger fra regeringens side. Først sÃ¥ indenrigsministeren sig nødsaget til at insinuere et illegitimt samarbejde mellem forældre, BUPL og kommunerne i protesterne mod de bebudede nedskæringer pÃ¥ børne- og ungeomrÃ¥det. Dernæst optrÃ¥dte statsminister Fogh Rasmussen i en uklædelig “landsfaderlig” rolle og udtrykte sin “skuffelse” over kommunernes slÃ¥en bak i forhold til de indgÃ¥ede aftaler om kommunernes økonomi. Oven i købet har han indkaldt KL til en “alvorlig samtale”. MÃ¥ske har Johannes Andersen fra Ã…lborg Universitet (DR Nyhederne) ret i, at regeringen er trængt og presset pÃ¥ grund af den voldsomme modstand, den pludselig mærker. I hvert fald er det længe siden, man har set sÃ¥ stor en lyst til at protestere og gøre oprør, som det sker i disse dage. Historien har ofte vist, at den slags situationer kan føre til en regerings fald, blandt andet fordi den afslører, at der er gravet en afgrundsdyb grøft mellem regeringen og kommunerne – og at regeringen ikke har den samme opbakning bag sin økonomiske politik længere. MÃ¥ske er det symptomatisk for regeringens situation, at selv et svækket Socialdemokratis kongresdeltagere kan more sig højlydt over regeringschefens optræden…

Opdatering 25/9 : Det rygtes nu, at skolelærere i Århus kommune vil nedlægge arbejdet i protest mod forringelserne på skoleområdet. Hvem er de næste?

Velfærdssamfund efterlyses!

21. september 2006

DR Østjylland noterer tørt, at de psykisk syges andel i kriminalstatistikken er meget høj. En rapport fra tre ministerier giver de sindslidende æren for 0,4 procent af alle registrerede lovovertrædelser. Hver tredje drabsforsøg udføres af en psykisk syg og hver femte brandstiftelse. Ã…rhus Politi indrømmer, at man hver dag er ude i forbindelse med “forskellige sager”, hvor sindslidende er involveret. SÃ¥dan gÃ¥r det, nÃ¥r man lader psykisk syge mennesker gÃ¥ rundt uden omsorg.

Velfærd? II

17. september 2006

Endnu en bombe under Nicolai Wammens udsagn om den menneskelige og sociale afbalancering i det nye sparekatalog. DR Nyheder gør opmærksom på, at besparelserne rammer værestedet Fristedet. Politikerne med Wammen i spidsen vil halvere aktiviteterne i fristedet, der benyttes af mange af byens psykisk syge. Der skal spares 1 million kroner næste år og 3 millioner de følgende år. For brugerne betyder det, at de ikke har et sted at komme, når de får akut brug for menneskelig omsorg og kontakt. I stedet må de henvende sig enten på Psykiatrisk Hospital eller hos egen læge. Begge steder er der ventetid. Socialpædagogerne peger på, at konsekvensen kan bliver flere hjemløse, psykisk syge i det århusianske gadebillede. Som om der ikke var nok i forvejen! Menneskeligt og socialt afbalanceret!? Up yours, Wammen!

Øst-for-Paradis eller Art-cinema

16. september 2006

Som tidligere omtalt har Århus Kommune til de Radikales udtalte tilfredshed besluttet at lukke kulturinstitutionen Huset, hvilket har resulteret i højlydte protester og en underskriftsindsamling på nettet og uden for (se link). I forbindelse med massakren på det alternative kulturliv i Århus By, har magthaverne besluttet af give penge til et art-cinema, der skal ligge på det prestigefyldte havneområde, som kommunen planlægger at etablere de kommende år.

Det fÃ¥r en til at spørge: Hvad vil der sÃ¥ ske med biografen Øst for Paradis, hvis problemer, jeg flere gange har omtalt i min blog? Tanken om et art-cinema pÃ¥ havnen har nemlig indgÃ¥et i visse politikeres tanker om en erstatning for Øst-for-Paradis! Jeg er alvorligt bange for, at de Radikale fÃ¥r endnu mere at glæde sig over. Til gengæld vil de ikke kunne glæde sig over min stemme i fremtiden…

Huset i Ã…rhus lukker! Protest!

15. september 2006

Det borgerlige sammenrend i Ã…rhus med Socialdemokraterne i spidsen har med borgmesterens, Nicolai Wammens, ord gennemført en sparerunde, der er “menneskeligt og socialt afbalanceret”. Det er selvfølgelig løgn. Nedskæringerne rammer især børn, unge og de gamle, der ikke har kræfter til at protestere. Menneskeligt afbalanceret!? Min bare! Man mÃ¥ hÃ¥be, at borgmesteren vil bleve stillet til ansvar for sÃ¥dan en udtalelse. Fx ved at stemme ham ud i glemslen ved næste valg.
Til elendighederne hører ogsÃ¥ nyheden om, at det kulturelle fristed i Ã…rhus, Huset pÃ¥ Vester Allé, skal lukkes. 4.6 millioner fÃ¥r man ind ved besparelsen. Til gengæld sender man en række mennesker ud i arbejdsløshed, sÃ¥ besparelsen skal nok vise sig at være – mindst – lig nul. Hvad værre er, at borgerne mister de kulturelle muligheder, som huset har budt pÃ¥: værksteder, spisested, musiksted osv. De borgerlige politikere, der altid har været pÃ¥ nakken af Huset, vil sikkert glæde sig over omsider at fÃ¥ bugt med Huset, der har været en torn i øjet pÃ¥ dem, fordi det repræsenterede et andet Ã…rhus end det, der spejler sig i fx Musikhuset.

Læs også den nu tidligere leder Bent Blindbæks kommentar til svinestregen.

Opdatering: Carsten har også forfattet en (mere modereret) kommentar, hvor der også er et par gode links til de uhyrlige realiteter i forliget.

SEND DIN UNDERSKRIFT MOD LUKNINGEN AF HUSET – HER!

UNDERSKRIFT-ARK