Indlæg tagget med religion

Homotubbies

29. maj 2007

Er det BBC-producerede børneprogram Teletubbies den rene homoseksuelle propaganda? Berlingske Tidende bringer nyheden om, at den polske Børneombudsmand Ewa Sowinska er af den mening. Dermed blusser en ti år gammel diskussion om børneprogrammets seksuelle karakter op igen. Den polske børneombudsmand har blandt andet bemærket, at en af tubbierne bar rundt på en dametaske, selv om den var en dreng. Nu vil Sowinska sammen med børnepsykologer og andre eksperter analysere programmerne og se, om ikke de skal fjernes fra sendefladen, så de ikke skader de barnlige seere.
Berlingske Tidendes nyhed minder mig om, at jeg for nylig hørte en interessant udsendelse på P1 om problemerne med at arbejde politisk i EU, hvor en stor del af politikerne er katolikker og under stærk indflydelse fra Pavestatens lobbyvirksomhed. Det handlede om, at mange politiske argumenter havde indbyggede katolsk-religiøse-moralske dimensioner, som man måtte imødegå ud fra kristent-lutheransk udgangspunkt. Derfor skulle der ansættes danske folkekirkepræster til at støtte de ikke-katolske politikere.
Det er en kendt sag, at homofobien trives i bedste velgående i den katolske kirke, men også langt ind i den protestantiske kirkes rækker. Vi kan blot tænke på pastor Krarups udtalelser om de homoseksuelle for nylig. Og de to eksempler ovenfor rejser peger med al ønskelig tydelighed på det aktuelle problem: Om det er en god idé at blande religion og politik. Eller omvendt: Om ikke det er bedst at skille de to ting ad?

Opdatering 2/6: en psykolog har nu overbevist ombudsmanden om, at der ikke er tale om homoseksualitet. Læs nyheden her.

Abdul Wahid Pedersen – religion og politik

24. maj 2007


Som nævnt i går har Abdul Wahid Pedersen, den danske imam, talt for flerkoneri. I går aftes i DR2 Deadline var Pedersen i studiet sammen med Socialistisk Folkepartis Ligestillingsordfører Pernille Vigsø Bagge (indslaget kan genses her). Wahid Pedersen fastholdt sit synpunkt om flerkoneriets berettigelse med udgangspunkt i Koranens ord. Med et forsigtigt ordvalg forsøgte han at balancere på den æg, der skiller den hellige bogs lovord – fx om at en mand godt må have op til fire koner, men konen kun en mand – og det verdslige, demokratiske retssamfunds lovgrundlag, der betragter bigami som en forbrydelse og utroskab som argument for skilsmisse. Wahids argumentation gik på, at flerkoneri kunne være relevant i nogle tilfælde, ikke mindst i lande som Afghanistan og lign., kunne være en fordel for f.eks. krigsenker, der ellers var i nød.
SF’s ligestillingsordfører angreb ud fra et rent ligestillingssynspunkt Wahid, og gjorde det for så vidt ok. Men det er ærgerligt, at Pernille ikke gik Wahid hårdere på klingen i spørgsmålet om forholdet mellem religion og samfund. For det brændende spørgsmål i Wahids holdning er, hvorvidt religionens lov – dvd. udlægningen af Koranens som en lovtekst for de troende – står over det verdslige samfunds love? Det forekommer mig at være et af de mest påtrængende spørgsmål i debatten om fx folketingsmedlemmers tørklæder osv. For står den hellige bogs ord over verdslig lov (og den hellige bog kan lige så vel være Biblen, Toraen osv.), kan en politiker så forfægte et politisk program, der fx modsiger dette hellige skrifts holdninger til forholdet mellem kønnene, dødsstraf, homoseksuelle osv.? Og dette spørgmål hænger så sammen med en række andre brændende spørgsmål, men dem lader vi ligge indtil videre…

Søren Krarup, Islam – og et podcast fra DR

23. maj 2007

Pastor Søren Krarup, Dansk Folkeparti, gør sig i dag bemærket ved at sætte lighedstegn mellem Koranen, Karl Marx’ økonomikritiske bog Das Kapital og Hitlers selvbiografiske bog Mein Kampf. Det er alle til hobe udtryk for totalitarisme, mener præsten og politikeren. Vi nævner det kun for god ordens skyld, fordi det viser, at Krarup ikke er kommet videre, end da han forbandt tørklædet med totalitarismen. Og så vil vi lige gøre opmærksom på, at man har mulighed for at lytte til DRs serie “Islams Ansigter”, der bliver podcastet. I hele 25 afsnit får man mulighed for at få et indtryk af, hvordan Islam ser ud, set indefra, så at sige. Måske pastoren skulle afsætte lidt tid til det, så han kan få lidt nuancer ind i sin opfattelse af den anden store monoteisme…

En mand – flere koner

23. maj 2007

Abdul i en yngre, ikke-islamisk udgave- og wahid nu
Den fra medierne kendte imam Abdul Wahid Pedersen udtaler til Jyllands-Posten, at “Det er tilladt for en mand at have op til fire koner, men det er ikke tilladt for en kvinde at have mere end en mand”. Imamens udtalelse er udtryk for en holdning, der baserer sig på Koranens ord. I følge dansk verdslig lovgivning er bigami ulovligt, og i går kunne man læse, at flere bigamistiske ægteskaber, hvor kvinder med islamisk baggrund gifter sig igen, fordi de ellers ikke ville kunne få en ny mand, tvangsopløses. Wahid Pedersen sidestiller bigami med det forhold, at en gift mand har sig en elskerinde. Men overser Wahid Pedersen ikke, at sidstnævnte forhold strengt taget – dvs. i forhold til dansk lovgivning – er ægteskabsbrud!?

PS. Hvis man er interesseret i at høre, hvordan tranformationen af den unge, langhårede Pedersen til den nuværende islamiske imam er foregået, anbefaler capac, at man downloader DRs Kronsj-podcast, hvor hovedpersonen beretter om sig liv.

Dagens tankevækker

11. oktober 2006

En bekendt blev engang spurgt, om han godt kunne lide at læse aviser, hvortil han svarede med et modspørgsmål: Kan du godt lide at læse om din egen undertrykkelse? Jeg kom til at tænke på episoden, da jeg læste Uffes indlæg om den (vist nok) seneste gratisavis Nyhedsavisens nyhedskriterier. Det fik mig igen til at tænke på en artikel af lektor Hans Hauge, som Ulla henviste os til. Hauge læser jeg altid med stor interesse og fornøjelse, fordi han er en særling i dansk presse. Han tænker anderledes end flertallet af journalistiske nyhedslemminger og har nogle skæve, ærlige tilgange til den såkaldte virkelighed. Denne gang sætter han ord på noget, jeg tror, mange føler og tænker i deres stille sind…”

Tilføjelse: For at berolige Carsten, Uffe og måske andre bloglæsere, vil jeg lige hive min kommentar frem i lyset og føje lidt yderligere til: “Det skrev jeg vist heller ikke. Jeg er bestemt langt fra enig med provokatøren og meningsmageren Hauge, men jeg synes, han skriver ganske godt.Og så kan jeg godt lide, at der bliver rokket ved det mediefrembragte verdensbillede, som forekommer mig at være mere og mere forudsigeligt. I det her eksempel sætter han ord på en følelse, jeg har stødt på hos mange såkaldt “almindelige” danskere…”.
Det er min opfattelse, at det medieskabte virkelighedsbillede bliver mere og mere konformt, forudsigeligt og fanget i sine egne dogmer. Derfor kan det virke helt befriende, når nogen ser på denne “virkelighed” fra en overraskende vinkel eller ligefrem bestrider tilsyneladende indiskutable “sandheder”. Hauge er måske ikke det mest lysende eksempel, men det var øjenåbnende for mig, at han i den omtalte artikel skriver noget, som jeg ofte har hørt, men aldrig har set på tryk. Et andet eksempel på en tænker, der er i stand til at se på verden gennem en særlig optik, er den franske sociolog Jean Baudrillard, der er oversat til dansk. Det var fx ham, der for mange år siden – da Kouhmeni kom til magten i Iran – forudså den ballade med den islamiske fundamentalisme, som nu fylder urimeligt meget i danske medier.

NB! Carsten har skrevet en lang kommentarfaktisk to – til min bemærkning om Hans Hauge. Jeg kan kun anbefale, at man læser dem og de kommentarer, de har givet anledning til.

C.V.Jørgensen og Steffen Brandt – læst og påskrevet…

12. september 2006

Dagens jyske bog fra forlaget Hovedland er “Liv og Lys. Rockpoesi – eksistens religion”. Om C.V. Jørgensen og Steffen Brandt. To præster – Anders Kjærsig og Jesper Hougaard Larsen – har kastet sig over Steffen Brandts og C. V. Jørgensens tekster. Det handler – indlysende nok – om at læse teksterne ud fra en kristen-religiøs vinkel. Bogen er velkommen. De to herrer fortjener at blive læst og fortolket.

9/11 – et lille apropos

11. september 2006

Det var ikke min hensigt overhovedet at nævne mærkedagen for angrebet på WTC. Men så læser jeg i DR Nyhederne, at kunstneren Uwe Max Jensen har lavet en kunstnerisk kommentar til islamisk terrorisme og med direkte reference til 9/11. Han har konstrueret et papirfly af en kopieret side fra Koranen. Ikke hvilken-som-helst side, men en side, der handler om jihad, hellig krig.

Kunstnerens handling har straks givet anledning til protest fra Islamisk Trossamfund, der mener, det er er en uacceptabel generalisering og provokation således at sætte terrorisme og Koranen sammen. Og igen har så vi diskussionen om den kunstneriske ytringsfriheds grænser. Er det i orden i kunstnerisk øjemed at udføre en krænkende handling ved at bruge en hellig bog som Koranen? Og hvem har i det hele taget patent på udlægningen af de hellige skrifter, hvad enten det er Toraen, Biblen, Koranen osv.? Og kan nogen benægte, der er en sammenhæng mellem de store religioner – ja, mellem tro i det hele taget – og terror? Og så videre…Selv mener Jensen, at det provokerende ligger i, at nogle terrorister tillader sig at bruge Koranens vers i forbindelse med terrorhandlinger mod uskyldige mennesker.

Apropos: En anbefaling. I går aftes havde DR2s Dead-line en diskussion mellem filmlektor Peter Schepelern, sociologen Henrik Dahl og ordstyrer Jes Stein Pedersen om 9/11 og terrorens relation til filmen. Meget interessant og tankevækkende. Udsendelsen genudsendes d. 12.09 kl. 00.30 og d. 18.09. kl. 11.00 på DR1. Ja, DR1!