Indlæg tagget med viden

Helmuth Nyborg – renset

8. juli 2007

I den forgangne uge, medens capac var draget i eksil i det nordvestjyske, blev Helmuth Nyborg renset for anklagen om videnskabelig fusk. Det er glædeligt, at manden er rehabiliteret som videnskabsmand. At han så har mistet sit job ved Aarhus Universitet er en anden sag.
Men, som udvalget bag rensningen fastslÃ¥r, sÃ¥ drejer frikendelsen sig udelukkende om videnskabeligheden (dens metodik og spilleregler), ikke om indholdet af mandens forskning. Nyborgs videnskab, dens præmisser, metoder og argumenter, stÃ¥r fortsat til troende og – ikke mindst – til diskussion.

Cubansk seksuelt frisind

9. juni 2007

I udsalgskasserne rundt omkring kan man være heldig at finde ovenstÃ¥ende video for en ti-tyve kroner. Julian Schnabels latinamerikanske film Antes que anochezca (Before Night Falls) fra 2000 har gonzo-piraten Johnny Depp i en fin rolle som transvestit, men filmen handler især om den cubanske digter og romanforfatter Reinaldo Arenas liv. Arenas var ogsÃ¥ homoseksuel, og filmen beskriver blandt andet perioden frem til Castros magtovertagelse – og den efterfølgende undertrykkelse af seksuelle minoriteter. Filmen er en Ã¥benlys kritik af en bornert macho-seksualitets-moralismes tiltagende betydning i et samfund, der – i hvert fald pÃ¥ papiret – burde repræsentere et socialistisk frisind med plads til seksuel diversitet. Jeg kan ikke huske, om jeg har omtalt filmen før, men i hvert fald er den absolut seværdig. Og den giver et nuanceret billede af den cubanske samfundsudvikling i den nævnte periode – uden af ende i enøjet anti-kommunisme. Snarere er den en illustration af, at seksuel undertrykkelse (og frisind) ikke er er forbeholdt en bestemt samfundsform.
Anledningen til denne kommentar er ikke et gensyn med filmen, men en artikel i New York Times om det cubanske samfunds aktuelle forsøg pÃ¥ at hÃ¥ndtere seksuelle spørgsmÃ¥l og problemer. I artiklen referes et møde mellem lederen af det Nationale Center for Seksuel Opdragelse, Mariela Castro Espín, der er datter af Raúl Castro, Fidels broder – og repræsentanter for Cubas minoritet af transseksuelle. Blandt de emner, der blev bragt pÃ¥ bane var de transseksuelles seksuelle relationer til soldater fra Cubas hær. Et tabu, for homoseksualitet er ulovligt i militæret. Slet og ret. Faktisk er erklæret homoseksualitet grund nok til, at en mand fritages fra tjeneste.
Til forskel fra det officielle Cubas seksualmoral repræsenterer den psykologuddannede Mariela Castro Espín et mere frisindet syn pÃ¥ det seksuelle. Blandt andet giver hun udtryk for den holdning, at seksualiteten ikke er kun er en del af reproduktionen, og at “mennesker er langt mere forskellige end i er tilbøjelige til at tænke”. Dermed forholder hun sig ogsÃ¥ indirekte til sine egne fordomme.
Det cubanske samfund er, som hele det caribiske omrÃ¥de, kendt for at være et seksuelt frisindet omrÃ¥de, sÃ¥ længe man holder sig inden for de heteroseksuelle seksualpraksisser. Frisindet gælder ikke homoseksualitet, tranvestisme og transseksualitet. De seksuelle minoriteter er blevet forfulgt af styret, og mange er endt i arbejdslejre for at blive “genopdraget”. Og AIDS-syge bliver behandlet som spedalske – samtidig med, at de er en udfordring for det i øvrigt velfungerende cubanske sundhedsvæsen.
Fru Espín arbejder for, at der skal tales mere frit om seksuelle emner pÃ¥ Cuba, og hun henviser til, at homoseksualiteten Ã¥benlyst trives pÃ¥ Cuba og i vid udstrækning er accepteret eller i hvert fald tolereret af den almindelige borger. Som et led i sine bestræbelser har hun været med til at producere en – populær – tv-serie, hvor homoseksuelle temaer indgik. Hun arbejder pÃ¥ en Ph.D. afhandling om transvestitisme og pÃ¥ en reformering af de cubanske love omkring det seksuelle, sÃ¥ledes at lovgivningen ogsÃ¥ vil tage højde for fx operative indgreb pÃ¥ transseksuelle. Anstrengelserne har allerede bÃ¥ret frugt, idet der er nedsat et regeringspanel, der drøfter spørgsmÃ¥l om terapi og medicinsk hjælp til transseksuelle. Og der er allerede givet tilladelse til, at 26 personer kan modtage behandling af det offentlige sundhedssystem.
Mariela Castro Espín er glødende tilhænger af den cubanske, socialistiske samfundsmodel, men ogsÃ¥ tilhænger af et Ã¥bent, fordomsfrit syn pÃ¥ seksuelle spørgsmÃ¥l – ogsÃ¥ nÃ¥r det gælder de seksuelle minoriteter og eksisterende tabuiserede problemer. Hun understreger ogsÃ¥, at hendes placering i den berømte Castro-familie ikke har været hende til nogen hjælp i denne sammenhæng.
Nogle af de emner, hun har taget op i det nationale centers tidsskrift er fx: overfald pÃ¥ homoseksuelle, vold i parforhold og hormonterapi. Tidsskriftet forholder sig ogsÃ¥ til udenlandsk forskning pÃ¥ omrÃ¥det, og der citeres flittigt fra andre tidsskrifter. I det hele taget er Mariela Espíns projekt et klassisk oplysningsprojekt. Hun tror pÃ¥, at det seksuelle frisind gÃ¥r hÃ¥nd i hÃ¥nd med folkets oplysning pÃ¥ omrÃ¥det. Og hun sørger for at informere sine magtfulde familiemedlemmer – herunder faderen og Fidel – om, hvad hun gÃ¥r og laver.
Måske er hendes arbejde et eksempel på, at der blæser nye politiske vinde på Cube, og at den cubanske undertrykkelse af folk med en anderledes seksualitet, andre tanker osv. vil løsne sit greb. Det kan man håbe. Og måske kunne vi også her i landet lære lidt af denne kvindes bestræbelser på at sætte oplysning og fri debat på dagsordenen.

Ötzi – blev myrdet

8. juni 2007

null

Som belæste bloggere vil vide fandt man for 16 Ã¥r siden et 5.000 Ã¥r gammelt, frossent lig pÃ¥ en gletscher 3.200 meter oppe i Alperne pÃ¥ grænsen mellem Østrig og Italien. Liget fik navnet Ötzi efter findestedet. Den afdøde blev dengang frosset hurtigt ned, hvilket betød, at han er meget velbevaret. SÃ¥ledes kan man se store dele af hans klædedragt, og hud og kød er der ogsÃ¥ resterne af pÃ¥ den gamle dreng. Forskere fra hele verden har undersøgt Ötzi for at fÃ¥ svar pÃ¥ spørgsmÃ¥l vedrørende vores fortid. Men et spørgsmÃ¥l har blæst i vinden: Hvordan døde han? GÃ¥den er nu, idet en CT-skanning og andre avancerede røntgenundersøgelser – à la dem man udsatte faraoen Tutankhamon for – har afsløret, at en pilespids gjorde en ende pÃ¥ hans vandring. Den rev en pulsÃ¥re over ved kravebenet, og Ötzi forblødte der, hvor han blev fundet.

Stenen – from out of Space

3. juni 2007

Under overskriften “Mammut-katastrofen” fortæller Tante Berlinger – nej, ikke om en vis hændelse pÃ¥ grønsværen i gÃ¥r aftes – men om nye geofysiske fund, som bærer næring til teorien om, at dinosaurer og andre store pattedyr omkom som følge af et stort meteornedslag. Stumper af sammensmeltet glas og kul (nanodiamanter) og store mængder af grundstoffet iridium er fundet pÃ¥ et meget stort areal i Nordamerika og tyder pÃ¥, at en meteor pÃ¥ op til fem kilometers diameter kan være eksploderet i luftrummet over Nordamerika for omkring 12.900 Ã¥r siden. En anden væsentlig faktor i forklaringen af dyrenes uddøen er, at den nordlige halvkugle var ekstremt kold i perioden for 11.500 og 13.000 Ã¥r siden.
Det er dog et spørgsmÃ¥let, om meteornedlaget i sig selv kan have dræbt alle dyrene, eller om ikke – som den danske forsker Bent Vad Odgaard mener – nedslaget var Ã¥rsag til kuldeperioden og dermed indirekte til dyrenes uddøen. Meteoreksplosionen kan nemlig være et godt bud pÃ¥ en forklaring af, hvorfor den varme golfstrøm mistede sin varme. Den kan have igangsat en voldsom afsmeltning af is, der kan have sænket temperaturen i vandet og forÃ¥rsaget udløsningen af den istid, der kaldes dryas.
Store meteornedslag er i øvrigt ikke et ukendt fænomen i verdenshistorien. SpørgsmÃ¥let er, hvornÃ¥r vi fÃ¥r det næste – og hvor? ;-)

 

Søren Krarup, Islam – og et podcast fra DR

23. maj 2007

Pastor Søren Krarup, Dansk Folkeparti, gør sig i dag bemærket ved at sætte lighedstegn mellem Koranen, Karl Marx’ økonomikritiske bog Das Kapital og Hitlers selvbiografiske bog Mein Kampf. Det er alle til hobe udtryk for totalitarisme, mener præsten og politikeren. Vi nævner det kun for god ordens skyld, fordi det viser, at Krarup ikke er kommet videre, end da han forbandt tørklædet med totalitarismen. Og sÃ¥ vil vi lige gøre opmærksom pÃ¥, at man har mulighed for at lytte til DRs serie “Islams Ansigter”, der bliver podcastet. I hele 25 afsnit fÃ¥r man mulighed for at fÃ¥ et indtryk af, hvordan Islam ser ud, set indefra, sÃ¥ at sige. MÃ¥ske pastoren skulle afsætte lidt tid til det, sÃ¥ han kan fÃ¥ lidt nuancer ind i sin opfattelse af den anden store monoteisme…

Supernova

8. maj 2007


Capac har altid været fascineret af videnskaberne om det uendelig små (atomfysikken) og det uendeligt store (astrofysikken). Når han går tur med Frøkenen og vejret tillader det, kan han ikke lade være med at kigge stjerner og snakke om lysår og afstande osv. Nogle af de stjerner, vi ser, er sandsynligvis udøde for mange år siden osv. Dét bryder Frøknen sig ikke om at høre. Hun vil ikke høre om det uendelige osv. Så efter en tid forstummer den del af samtalen.
Nu læser capac sÃ¥ i Frankfurter Allgemeine, at astronomer fra NASA har iagttaget (hvis det er det rette ord) endnu en massiv stjerneeksplosion. Den hidtil klareste, man har observeret. Supernovaen, der befinder sig smÃ¥ 240 millioner lysÃ¥r borte, blev opdaget sidste efterÃ¥r af røntgenteleskopet Chandra, og astronomerne har siden observeret den gennem to mÃ¥neder – hvilket er usædvanligt lang tid for sÃ¥dan et fænomen. Varigheden fortolkes som et udtryk for, at det er en meget stor stjerne – 150 gange større end vores egen sol – der er eksploderet.
SN 2006gy, som stjernen hedder, ligner en anden stjerne, der ligger meget nærmere jorden – 7500 lysÃ¥r – nemlig Eta Carinae, der befinder sig i Mælkevejen. Og det lader astronomerne formode, at Eta Carinae ogsÃ¥ vil eksplodere pÃ¥ et tidspunkt og gøre det muligt at studere supernovadannelsen endnu mere. Spændende.

Vær din egen Spiderman

4. maj 2007

Den nye Spiderman-film har lige haft Danmarks-premiere, og selv om vi endnu ikke har haft fornøjelsen af at se pÃ¥ løjerne, sÃ¥ ser vi frem til at følge Edderkoppen springe fra gavl til gavl og tag til tag. Det er derfor heller ikke uden en vis interesse, vi læser i avisen, at det vil blive muligt for almindeligt dødelige at gøre Edderkoppen kunsten efter. Ved hjælp af den hypede nanoteknologi vil det “snart” være muligt at kravle op og ned ad vægge…

Himmelrum – en anbefaling

18. april 2007


Hvis man – som capac – er fascineret af det uendeligt smÃ¥ (fx atomfysik) og det uendeligt store (fx astrofysik), sÃ¥ er der god grund til at stille ind pÃ¥ DR P1 og lytte til astrofysiker Anja C. Andersens Rosenkjær-foredrag. Da capac var ude og køre i sin næsten-veteranbil lyttede han til Anjas foredrag om galakserne – og det var svimlende at høre om ubegribelige lysÃ¥rsafstande, mælkevejenes udformning, ufattelige “sorte huller” osv. Det gode ved sÃ¥dan en radioudsendelse er, at det lige som sætter tingene – herunder de lokale, jordiske problemer – i perspektiv. Hvad er Jorden egenlig i denne sammenhæng andet end en lille planet i en lille afkrog af en lille galakse – nÃ¥r man lige bortser fra, at der altsÃ¥ – stadigvæk – er liv her?! Foredragene kan downloades som mp3. I øvrigt har Anja sin egen hjemmeside

Darwinisme versus “intelligent design”

16. marts 2007


Som om det ikke var nok, at Faderhuset jordede Ungeren, sÃ¥ kan man nu læse, at ligesindede danske, kristne fundamentalister er begyndt at snakke om og prædike “intelligent design” som modvægt mod Darwins lære. Man har taget ved lære af de højresnoede, amerikanske trosfæller.
Vi vil hermed erklære blog capac for intelligent-design-frit-område. Her hersker Darwinismen uanfægtet.
Medens vi er ved den gode mand Darwin, sÃ¥ fortæller The Guardian, at fru Darwins dagbøger nu er lagt ud pÃ¥ nettet, sÃ¥ man kan fÃ¥ et indblik i det ganske almindelige hverdagsliv, hr. og fru Darwin levede, nÃ¥r Charles altsÃ¥ ikke var pÃ¥ rejse eller i videnskabelige sammenhænge… Man kan læse Emma Wedgewoods dagbøger her.

Tak til filoffen fÃ¥r det opbyggelige link til “Church of the Flying Spaghetti Monster” …

Say the Word: Nigger

2. marts 2007

I The Big Apple har den politiske korretheds bannerførere fundet ud af, at man skal forbyde ordet “nigger”. Fra og med onsdag har myndighederne forbudt anvendelsen af ordet. Argumentet er, at forbuddet skal “modvirke racisme og historieløshed, da ordet er stærkt forbundet med slavetiden i USA”, skriver Berlingeren. Men fjerner man racisme ved at fjerne ordet? Bliver man mere historisk bevidste ved at fjerne et historisk belastet ord? Beslutningen sættes i relief af, at ordet i dag er blevet en almindelig betegnelse i hip-hop-miljøer og blandt sorte i USA. Nærmest et kælenavn. NÃ¥r man nu er blevet kaldet nigger i sÃ¥ mange Ã¥r, kan man lige sÃ¥ godt tage det pÃ¥ sig og bære det med værdighed. Kunne devisen være. Lad sprogene blomstre, ogsÃ¥ ukrudtsplanterne! Nigger, nigger, nigger…