Den feminine folkeskole

7. august 2007

Der er Ã¥benbart ingen ende pÃ¥ problemerne i folkeskolen. I hvert fald, hvis man skal dømme ud fra mediernes omtale. Ikke blot falder antallet af ansøgere til læreruddannelsen, mange springer fra samme uddannelse, inden de er færdige, vi stÃ¥r over for en stor afgang af ældre lærere osv. Og sÃ¥ videre. Og i dagens avis kan man sÃ¥ læse, at den feminisering af den offentlige sektor, som antropologen Anne Knudsen for Ã¥r tilbage fremhævede som et problem, ogsÃ¥ har sat sig igennem i folkeskolen. Hver anden folkeskolelærer er en kvinde, og specielt yngre mænd – dem under 30 – er underrepræsenteret.
PÃ¥ hvilken mÃ¥de er den kvindelige dominans et problem? Fagligt? Nej. Men mÃ¥ske socialt og psykologisk. I hvert fald er det jo en kendsgerning, at folkeskolen ikke kun satser pÃ¥ faglighed (jf. den løbende diskussion), men ogsÃ¥ pÃ¥, hvad man kunne kalde “menneskelig udvikling”. Folkeskolen fortsætter med andre ord den værdimæssige feminisering, som de pædagogiske institutioner for længst har erkendt som værende et problem. Ikke mindst for drengene.
De løsninger der peges pÃ¥ – fra bl.a. DPU – er, at folkeskolelærernes karrieremuligheder skal forbedres, deres status skal højnes, og sÃ¥ skal der en bedre løn til. Men kan udviklingen vendes? Er der ikke en selvforstærkende effekt i det forhold, at pigerne dominerer pÃ¥ de gymnasiale uddannelser, de mellemlange og videregÃ¥ende uddannelser?

 

Skriv en kommentar

348 har læst indlægget