Slacker!

Ethvert fremskridt rummer også tilbageskridt. Ungdomsoprøret og den antiautoritære bevægelse i sentresserne og halvfjerdserne befriede os – i hvert fald for en tid – for…

Fra gemmerne: Franz-Josef Degenhart

Omtalen af Hannes Wader fik mine tanker til at glide tilbage til gymnasieskolens tysk-timer, hvor vi bl.a. dyrkede tyske Liedermacher som Wolf Bierman – tidligere…

Noget om klassekvotienter…

Frøkenen er modstræbende begyndt på gymnasiet. Det er svært både at være i pubertetens vildrede og så holde fast i noget, der kunne ligne en…

Om sprogrevseri

Da jeg læste på universitetet var der et vældigt opgør med sprogrevseriet. Mod alle dem, der ville have alle til at skrive dansk efter retskrivningens…

Dagens SMS

“En tysk undersøgelse viser, at folk med rynket røv, lille pik og slap mave, åbner deres sms’er med tommelfingeren. – Ja, det er for sent…

Deltidsstudent

århus Universitet har lavet en undersøgelse af de studerendes studiemiljø og har fundet ud af, at de unge gennensnitligt bruger 29 timer på deres studier….

Teenager in Love

Each time we have a quarrelIt almost breaks my heart‘Cos I am so afraidThat we will have to partEach night I ask the starsThe stars…

Teenagers

Oh, at være forælder til en teenager! Man får sat sin personlighed og ikke mindst sin tålmodighed og overbærenhed på prøve dagligt. Skal forstå at…

Når skolelærere bliver tyveknægte

I gårsdagens aviser kunne man læse om kopiering af copyright-beskyttede tekster i folkeskolen. Forbruget – eller måske skulle man sige: misbruget – har antaget astronomiske…

Gymnasium

De sidste måneder har jeg sammen med Frøkenen arbejdet hårdt på at finde et gymnasium i lokalområdet, som kunne imødekomme hendes faglige ønsker. Det har…

Personlighed som kvalifikation

I mange herrens år har vi i det danske uddannelsessystem haft et udskillelsessystem, der byggede på: karakterer. Adgangen til gymnasieuddannelser og længerevarende uddannelser har været…

Langsommelige studerende

Det er mere end 30 år siden, capac påbegyndte en universitetsuddannelse. Og siden dengang har han igen og igen hørt klagesange om de studerendes langsommelighed,…

Udenadslære

Da capac var en lille purk, der gik i Vestre Skole i Esbjerg, var udenadslære en del af indlæringsmetodikken. Jeg husker især alle de salmevers,…