Indlæg tagget med ungdom

Ang. Bilal Philips, Islamisk Trossamfund og det verdslige Danmark

14. april 2011

I den forgangne uge har et af de kontroversielle emner i den hjemlige offentlighed været den muslimske prædikant Bilal Philips’ planlagte møde med herboende unge muslimer på Nørrebro. Bilal Philips har gjort sig bemærket med markante holdninger til fænomener som ‘selvmordsbomber’, korporlig tugtelse af kvinder og homoseksualitet.
Bilals besøg har fået danske politikere – fra Dansk Folkeparti – til at mene, at manden skulle forhindres i at komme ind i landet og i at tale. Emnet blev taget op på DR P1 i programmet P1 Debat, som jeg altid hører, når jeg kører fra arbejde. I debatten deltog talsmand for Islamiske Trossamfund, som står bag invitationen af Philips, Imran Shah og de Radikales Manu Sareen.
Det interessante ved debatten er ikke, at Philips kommer til landet og taler. Vi kan kun afvise folk, hvis de udgør en konkret trussel mod vort samfund. Problemet er heller ikke, at Bilal Philips har nogle holdninger, vi forbinder med et fundamentalistisk, religiøst livssyn. Det interessante er, hvad Islamisk Trossamfund forestiller sig en rabiat troende som Bilal Philips kan bidrage med i forhold til unge muslimers forståelse og accept af det samfund, de lever i.
I udsendelsen bliver Imran Shah spurgt direkte, om han – som repræsentant for Islamisk Trossamfund og som erklæret forbillede for de unge – går ind for Sharia-loven, som er indbegrebet af fundamentalistisk, islamisk tro. Hvortil han gentagne gange svarer, at han ikke mener, det er et relevant spørgsmål, fordi vi lever i Danmark og her gælder Grundloven. Et retorisk snedigt svar, hvormed Shah tilsyneladende undgår at tage stilling til den omstridte Sharia-lov ved at relativere Sharia-lovens gyldighed. Den gælder ikke i den aktuelle, historiske situation i Danmark, (men…).

Problemet er blot, at Shah med den retoriske manøvre kommer til at bekræfte Sharia-lovens gyldighed, fordi man ikke kan relativere denne gyldighed. Enten er du for Sharialoven eller også er man imod. Og eftersom Shah ikke udtrykkeligt tager afstand er han – og Islamisk Trossamfund – lønligt for loven, må man konkludere. Og dermed har Shah og hans trosfæller et problem i forhold til det verdslige, danske demokrati, hvor Grundloven står over enhver religiøs forordning og lov.

Det værste ved Shahs position er ikke, at han går ind for Sharia-loven, men at han ikke står ved det – offentligt. Det er ikke mindst uheldigt og dybt problematisk, når han skal agere forbillede og rollemodel for søgende og forvirrede unge mennesker i et miljø – Nørrebro – hvor der er store problemer med kriminalitet og andre sociale forhold. Set i det lys er invitationen af Bilal Philips ikke en tilfældighed. Det er en konsekvens af den tvetungede tale, der kommer til udtryk i den anførte holdning. Hør udsendelsen og døm selv.

Programmet kan høres her:her

Slacker!

15. april 2010

Ethvert fremskridt rummer også tilbageskridt. Ungdomsoprøret og den antiautoritære bevægelse i sentresserne og halvfjerdserne befriede os – i hvert fald for en tid – for en række autoritære forhold, der havde strammet og hæmmet os i de foregående årtier. Vi kom af med den sorte skole og professorvældet. Kampen for kvinders ligestilling fik ny vind i sejlene. Og også i familien blev der gjort op med gammeldags opdragelsesformer og samlivsformer. Ungdomsoprørerne og deres børn blev antiautoritære forældre, der ikke “opdragede” deres børn. En af omkostningerne ved den antiautoritære bevægelse, som i øvrigt allerede var begyndt i halvtredserne – fx under det pædagogiske slogan “fri opdragelse” – var, at man berøvede eller i hvert vanskeliggjorde de unges “naturlige” mulighed for at gøre oprør mod forældregenerationen. Pubertetsoprøret, som er en “naturlig” del af de unges fri- og selvstændiggørelse, har aldrig været vanskeligere end i dag. Med mindre du tilfældigvis er af “anden etnisk oprindelse” og involveret i kriminalitet og/eller bandekrige, så mødes du som ung af overbærenhed, forståelse, “selvforvaltningspædagogik” eller i værste fald ligegyldighed.

Selv om den ovenstående beskrivelse selvfølgelig er meget kursorisk og unuanceret, så mener jeg, at der er noget om snakken. Vi lever i en tid, hvor der ikke er megen forståelse for oprøret som personlighedsdannende faktor. I halvtredserne havde vi Elvis “the Pelvis” og motorcykelungdom med Marlon Brando på væggen, i tresserne hippier, provoer og et generelt ungdoms- og studenteroprør – selv om meget af det holdt sig inden for et bestemt samfundslag og i medierne, i halvfjerdserne fik vi som et sidste desperat forsøg på at skille sig ud i tøjstil og musik med punken. Men sidenhen?

I P1s udsendelsesrække “Klubværelset” kan man høre om de såkaldte “slackere”. Slackerkulturen er et moderne ungdomsoprør, der går tilbage til halvfemserne, men også har pendanter helt tilbage til førkrigstiden. Der er tale om unge, der i tidens ånd på individualistisk vis gør oprør mod vor tids stress, jag, karrierefiksering, forbrugerisme osv. Oprøret består i at slacke, at slappe af, lænen sig tilbage i sofaen og se B-film, spille computerspil, lytte til sær rockmusik eller lignende, læse tegneserier – og ellers give fanden i alt, hvad der ligner et voksent liv med karriere, penge og – ikke mindst – fast arbejde. Måske er slackerne ikke så spektakulære som hippierne med deres bare fødder og blomster i håret eller punkerne med deres rotter, sikkerhedsnåle og sorte tøjstil, men de er der og gør oprør på deres egen individualistiske facon. Selv om det er svært. Lyt med her.

Slacker

My Generation – The Who

Erindringsglimt: Ford Capri Mk I 1600 GT anno 1968

13. juni 2009

Frk. Hvass hed hun. Hun var min latin- og fransk-lærerinde i Realskolen. En nydelig, mørkhåret dame, der koketterede med sin karakteristiske, store næse. Lattermild, som jeg husker det. Og altid i godt humør. Også til den lille latinprøve, da jeg på grund af overmåde eksamensnervøsitet fik bragt hende helt ud af fatning.. Hun grundlagde mit kendskab til latin og fransk, hvilket jeg er hende usigeligt taknemmelig for den dag i dag.
En dag fortalte hun så stolt om sin nyanskaffelse. En bil. Ikke hvilken som helst bil, men derimod en Ford Capri. State of the Art anno 1968. Efter sigende inspireret af den udødelige Mustang. Hvid var den. Og jeg kan huske, at det stod parkeret uden for hendes hoveddør. Jeg kunne nemlig se den, når jeg kørte forbi hendes bopæl med bus nr. 22 eller 24 langs Hjertingvej i retning mod Esbjerg centrum. Så stod den dér i indkørslen og skinnede flot i sollyset. Frk. Hvass var single, længe før dette begreb opstod. En enlig dame, der åbenbart levede livet.
Bilen gjorde indtryk. Den havde en formgivning, som man ikke havde set før. I dagens udgave af Jyllands-Posten stødte jeg igen på den. Og kunne læse om dens storhed og fald. Som så ofte set forsøgte bilfabrikken at forbedre på det oprindelige koncept, med det resultat, at man fik skabt en tungere og langt mindre elegant model.

Fra gemmerne: Franz-Josef Degenhart

1. maj 2009

Omtalen af Hannes Wader fik mine tanker til at glide tilbage til gymnasieskolens tysk-timer, hvor vi bl.a. dyrkede tyske Liedermacher som Wolf Bierman – tidligere omtalt – og Franz-Josef Degenhart. Et sted mellem mine bøger står bogen Spiel nicht mit den Schmuddelkindern Balladen, Chansons, Grotesken, Lieder, der udkom på Rowolt Verlag i 1969 og indholder teksterne fra albummet af samme navn. Degenhardt var også en samfundskritisk sangskriver, men til forskel fra fx Bierman og Wader var hans tekster mere subtile, grænsende til det surrealistiske. I titelsangen forholder Degenhardt sig kritisk til den arrogance, der ofte følger med social opstigen i samfundet. Og udtrykket Spielt nicht mit den Schmuddelkindern (Leg ikke med ungerne i rendestenen – cirka-oversættelse) er siden blevet et almindeligt udtryk på tysk.

Noget om klassekvotienter…

3. september 2008

Frøkenen er modstræbende begyndt på gymnasiet. Det er svært både at være i pubertetens vildrede og så holde fast i noget, der kunne ligne en fremtid. Lettere bliver det ikke af, at man pludselig har 28 nye kammerater. Det er mange. For den enkelte student og for lærerne. Hvordan mon bedrive undervisningsdifferentiering med så mange? Men hun er såmæn heldig, pigebarnet, for i andre dele af landet er kvotienten højere. Helt oppe på 33-35, har jeg hørt. Derfor er det da glædeligt at læse, at socialdemokraten Christine Antorini vil have lavet et loft over klassekvotientens størrelse. ‘Vi er nødt til at lave et loft. Ellers vil vi se et øget frafald og færre unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse’, argumenterer Antorini. Og det er da også et relevant argument, idet begge problemer er regeringens problemer. Den vil både reducere frafaldet på uddannelserne og – inden 2015 – have mere end 90% af en ungdomsårgang igennem en ungdomsuddannelse.
Antorini vil derfor have Bertel Haarder i samråd, som det hedder på Christiansborgsk.
Men spørgsmålet er, om man bare kan lave et loft uden samtidig at se på de økonomiske realiteter. For ikke længe siden fik gymnasierne indført det såkaldte taxametersystem, der indebærer en aflønning efter gennemførelsesgraden. Jo flere studenter, der kommer gennem de tre år, jo flere penge i kassen. Og omvendt… Derfor giver det god mening, når gymnasierne forsøger at gardere sig økonomisk ved at tage rigeligt med studenter ind. Fordi man altid må kalkulere med et vist frafald. 10% er ikke unormalt. Hvis man sætter et loft over klassekvotienten risikerer man at forringe gymnasiernes økonomi – og kommer dermed til at forringe uddannelsen. Hvilket så igen kan betyde yderlige frafald og så videre… Follow the Money, Antorini. Det var bare det, jeg ville sige.

Om sprogrevseri

29. juli 2008

Da jeg læste på universitetet var der et vældigt opgør med sprogrevseriet. Mod alle dem, der ville have alle til at skrive dansk efter retskrivningens krøllede regler. Senere blev jeg – ved tilfældighedernes (u)gunst – dansklærer og oplevede, at sprogrevseriet, der jo er en indbygget del af danskundervisningen, havde ødelagt mange elevers glæde ved faget (og skolen i det hele taget) og hæmmet deres lyst til at udfolde sig i skrift og tale.

Jeg vil stadigvæk ikke forsvare det fluekneppende sprogrevseri. Men med alderen er det blevet klarere og klarere for mig, at retskrivningsregler handler om sproglig præcision. Jo bedre man håndterer disse regler, jo mere præcist kan man udtrykke sig.

Noget andet, der kan bekymre mig – og som ikke bekymrede mig det fjerneste dengang – er den sproglige slaphed, der gør sig gældende i min omverden. Især den snigende, ukritiske anglificering af det danske sprog er nedslående. I går var jeg inde i århus by og købe mig en ny vindjakke, fordi den gamle efterhånden hænger i laser. Og i en stor, centralt beliggende forretning averterede man med SALE og FINAL SALE. Nu kan jeg godt lidt engelsk og ved, hvad SALE og FINAL SALE betyder, men jeg begriber ikke, hvad der er galt med UDSALG og afledninger af dette ord?
Man vil sikkert sige, at det skyldes GLOBALISERINGEN. Og det er rigtigt, at vi lever i en verden, hvor vi bliver mere og mere internationalt orienterede, og hvor medierne af anglo-amerikansk oprindelse spiller en stor og tung rolle. Alligevel er det en falliterklæring for det danske uddannelsessystem, at det ikke er i stand til at give de opvoksende generationer så mange danskkundskaber, at de i det mindste har alternative udtryksmuligheder på modersmålet…

Dagens SMS

10. juni 2008

En tysk undersøgelse viser, at folk med rynket røv, lille pik og slap mave, åbner deres sms’er med tommelfingeren. – Ja, det er for sent at skifte finger nu, smarte!

Det er ikke altid let at leve sammen med en teenager!

PS. Jeg har ikke en slap mave, tværtom.

Deltidsstudent

3. juni 2008

århus Universitet har lavet en undersøgelse af de studerendes studiemiljø og har fundet ud af, at de unge gennensnitligt bruger 29 timer på deres studier. På Humaniora kun 23,5 timer. Pro-rektor Nina Schmidt påpeger, at studier er fuldtidsstudier, der kræver 37 timer om ugen. Det vil sige, at de studerende kun studerer 3-4 ud af 5 dage om ugen. Uha-Uha. Forklaringen er ikke, at de forkælede studenter bruger tiden på byens cafér og barer ved åen, men at universitetet på grund af anstrengt økonomi ikke kan tilbyde de unge tilstrækkeligt med undervisningstimer etc. For at få økonomien til at hænge sammen tilbyder man især de humaniora- og samfundsfagsstuderende forelæsninger for kæmpestore hold. Det kunne gå an i de “gode, gamle dage”, hvor studerende kunne læse i mange, mange år og på den måde nå at indhente forsømmelserne. Men den går ikke rigtig i dag, hvor de studerende skal presses gennem pølsemaskinen på normeret tid. Selv om det studerende generelt er tilfredse med deres studier (de har jo valgt med hjertet, ikke?), så viser undersøgelsen, at regeringens uddannelsespolitik ikke hænger sammen. Man vil både blæse og have mel i munden. Og det kan man som bekendt ikke…

Uddannelse: At vælge med hjernen og hjertet

22. maj 2008

Vi nærmer os sommerferien, og medierne går snart agurk. Nogle er allerede på forkant med udviklingen, som man siger på forfærdeligt nydansk.

I går kunne man således læse i aviserne, at interesseorganisationen Dansk Industri opfordrer de unge til at vælge uddannelse med hjernen. Ganske vist siger DI, at de unge skal vælge med hjernen og hjertet, men det er ikke det, DI mener. Derfor fremlægger DI ledighedstallene for de forskellige faggrupper, naturvidenskabelige, humanistiske osv. Hensigten er klar nok: De unge skal tænke over, hvilke jobmuligheder, der er, når de engang er færdige. Så hvorfor ikke allerede nu vælge at blive ingeniør, når nu humanisterne fylder godt op i ledighedskøen!? Det kan godt være, at du elsker tysk sprog og litteratur, men hvis et job som finstrømsingeniør giver brød på bordet, så!?

Samme dag kunne man på forsiden af en af gratisaviserne – som capac læste i en pause på sit arbejde – læse, at hver anden fortryder sit uddannelsesvalg. Og en af forklaringerne er, at de unge er blevet presset af gode råd og formaninger til at vælge netop den karrieregivende uddannelse, de har valgt…

Det får mig til at tænke på dengang for mange år siden, hvor den nuværende undervisningsminister Bertel Haarder gik ud og fortalte de unge, at der var efterspørgsel på og fremtid i at være bankansat. Et par år efter startede de store banker en rationaliserings- og effektiviseringsbølge, der sendte mange ud i ledighedskøerne…

Det er en gammel, men ikke desto mindre aktuel sandhed, at man ikke kan spå om fremtiden. Og det gælder ikke mindst på jobområdet. DI er en interesseorganisation, og derfor meler den sine egne interesser. Det er ikke spor overraskende. Derimod kunne man godt ønske sig, at journalisterne gik dem lidt mere på klingen…
Det bedste råd, man kan give de unge er, at de skal vælge med hjertet. Det er der godt fornuft i (altså: hjerne).

Snapshot fra livet med en teenager

5. april 2008

Far – i den orange på vej mod staden: “Hvad tænker du på?

Frøkenen (tydeligvis mut): “Det ønsker du ikke at vide!“…

Tavshed.

Flere teenagertragediesange fra dengang..

16. marts 2008

Fortæl Laura, at jeg elsker hende. Ray Peterson lader virkelig følelserne få frit løb i denne teenagetragediesang fra 1960. Det er næsten for meget af det gode. Ricky Valence plankede sangen samme år og fik den ind på den engelske hitlistes førsteplads. Jo, bilulykker og teenagekærlighed var en sand succes.

Surfrockerne Jan & Dean fik også succes med deres drag race-tragedie-sang fra 1964 Dead Man’s Curve, hvor man kan høre hvinende dæk osv.

Mere teenagermusik: Mark Dinning og The Shangri Las

15. marts 2008

Mere fra samme skuffe. Jean Dinnings sang – Teen Angel – om den tragiske køretur, der ender med, at pigen dør, fordi hun vil hente sin high school class ring. Udført af Jeans broder Mark og et nummer 1 hit på Billboards singlehitliste i 1960. Temaet – en teenager in love (oftest en pige), der dørvar yndet dengang. På den måde sikrede man sig, at moralens løftede pegefinger var med, når man samtidig skrev sange til det nye voksende, købedygtige forbrugersegment – teenagerne. I dag er teenagersange af en helt anden kaliber, hvilket man kan forvisse sig om ved at lytte til gruppen The Teenagers der excellerer i det, man derovre kalder, explicit lyrics. Frivolitetens dedikerede følgesvende er de blevet kaldt.
I samme moralske ærinde er The Shangri Las “Leader of the Pack” (her i en video, der siger det hele…). Pige træd varsomt. Hold dig fra de slemme fyre. Ellers går det grueligt galt. Her en motorcykelulykke.


The Teenagers – Love no
by pink-miu-miu

Teenager in Love

15. marts 2008

Each time we have a quarrel
It almost breaks my heart
‘Cos I am so afraid
That we will have to part
Each night I ask the stars
The stars up above
Why must I be a teenager in love
One day I feel so happy
Next day I feel so sad
I guess I’ll learn to take
The good with the bad
Each night I ask the stars up above
(I ask them why)
Why must I be a teenage in love

I cried a tear (I cried a tear)
For nobody but you (Nobody but you)
I’ll be the lonely one if you should say we’re through

Well if you want to make me cry
That won’t be so hard to do
And if you should say goodbye
I’ll still go on loving you

Each night I ask the stars up above
(I ask them why)
Why must I be a teenager in love
I cried a tear (I cried a tear)
For nobody but you (For nobody but you)
I’ll be the lonely one if you should say we’re through

Yeah

Well if you want to make me cry
That won’t be so hard to do
And if you should say goodbye
I’ll still go on loving you

Each night I ask the stars up above
(I ask them why)
Why must I be a teenager in love
(tell me why)
Why must I be a teenager in love

Det må vist siges at være den ultimative teenager-kærlighedssang, der er skrevet. Her i Dion and The Belmonts smægtende version. Sangskriverparret Doc Pomus og Mort Schuman forfattede den helt tilbage i halvtredserne.

Teenagers

15. marts 2008


Oh, at være forælder til en teenager! Man får sat sin personlighed og ikke mindst sin tålmodighed og overbærenhed på prøve dagligt. Skal forstå at vogte grænser, medens disse angribes og afprøves i det uendelige, uden at man skal holde for fast på dem.
Forleden blev jeg ringet op af en mor til en af Frøkenens kammerater. De to piger skal om føje til til deres første popkoncert i en anden by, en mindre togrejse fra århus. Om det nu gik an at sætte dem på toget alene, uden følgeskab af en eller flere forældre? Jeg er nok en kylling, tilføjede hun. Mere end en gang. Og så er man der igen i valgsituationen: Skal – skal ikke? Valget er sådan set – dvs. fra pigernes synsvinkel – lige til. De vil gerne have sig frabedt at have fædre og/eller mødre med som (dyds)vogtere. Spændingen ligger jo i selv at skulle af sted – uden voksne, vel at mærke. For “vi er jo snart voksne selv”. Ja, teenårene er løsrivelsens år. Den mentale navlestreng skal skæres over, og de bruger en kædesav. Alligevel er det svært at give slip. Det er vist også i de år, visse forældre vælger at få “en lille ny”… Og det nytter ikke altid at sige til sig selv, at “børn er kun til låns”. Verden derud er jo grum og fæl. Det ved vi. Hvad kunne der ikke ske to ungmøer alene ude i verden?
Enden på samtalen blev, at vi må tales ved igen. Moderen skulle lige i dialog med sig selv igen. Sådan er det nemlig, når man er i det di-lemma. Man må snakke med sig selv og håbe på, at den klogeste af de to får overtaget…

Det er hvidt herude (eller: bare det var…)

11. marts 2008

Det er hvidt herude,
kyndelmisse slår sin knude
overmåde hvas og hård,
hvidt forneden, hvidt foroven,
pudret tykt står træ i skoven
som udi min abildgård.

Det er tyst herude,
kun med sagte pik på rude
melder sig den små musvit.
Der er ingen fugl, der synger,
finken kun på kvisten gynger,
ser sig om og hvipper lidt.

Det er koldt herude,
ravne skrige, ugler tude,
søge føde, søge læ.
Kragen spanker om med skaden
højt på rygningen af laden,
skeler til det tamme kræ.

Hanen sig opsvinger
på en snemand, sine vinger
klaskende han sammenslår.
Krummer halsen stolt og galer –
hvad monstro han vil, den praler?
Hvis endda om tø han spår!

Inderlig jeg længes
efter vår, men vintren strænges,
atter vinden om til nord!
Kom, sydvest, som frosten tvinger,
kom med dine tågevinger,
kom og løs den bundne jord!

St. St. Blichers “Det er hvidt herude” (1838) med Thomas Laubs musik (1914) var også en af de sange, vi ofte havde på tapet i folkeskolen. Tekster blev omhyggeligt forklaret og var med til at udvide ens sproglige horisont og bevidsthed.