Deltidsstudent

3. juni 2008

århus Universitet har lavet en undersøgelse af de studerendes studiemiljø og har fundet ud af, at de unge gennensnitligt bruger 29 timer på deres studier. På Humaniora kun 23,5 timer. Pro-rektor Nina Schmidt påpeger, at studier er fuldtidsstudier, der kræver 37 timer om ugen. Det vil sige, at de studerende kun studerer 3-4 ud af 5 dage om ugen. Uha-Uha. Forklaringen er ikke, at de forkælede studenter bruger tiden på byens cafér og barer ved åen, men at universitetet på grund af anstrengt økonomi ikke kan tilbyde de unge tilstrækkeligt med undervisningstimer etc. For at få økonomien til at hænge sammen tilbyder man især de humaniora- og samfundsfagsstuderende forelæsninger for kæmpestore hold. Det kunne gå an i de “gode, gamle dage”, hvor studerende kunne læse i mange, mange år og på den måde nå at indhente forsømmelserne. Men den går ikke rigtig i dag, hvor de studerende skal presses gennem pølsemaskinen på normeret tid. Selv om det studerende generelt er tilfredse med deres studier (de har jo valgt med hjertet, ikke?), så viser undersøgelsen, at regeringens uddannelsespolitik ikke hænger sammen. Man vil både blæse og have mel i munden. Og det kan man som bekendt ikke…

Skriv en kommentar

134 har læst indlægget