Plastiksuppe

15. februar 2008

Der er nogle billeder, der hænger bedre fast i bevidstheden end andre. Tag din globus eller dit verdenskort og kig på USA. Gang så omfanget af USAs fastland med to. Så stor er den forureningssuppe af især plastic, som ligger og flyder rundt i havet mellem Californien og Japan. Det er Information, der bragte historien den 8/2.
Eksperter skønner, at ca. 100 millioner ton plastikmateriale (fodbolde, kajakker, Legoklodser, bæreposer, flasker osv.) ligger som et enormt stort tæppe med Hawaii som et slags centrum. Det svarer til 46.000 stykker plastik pr. kvadratmil. De sidste femten år har man fulgt plamagens udvikling og er så småt ved at forske i dens betydning for økosystemerne. Suppen vokser bestandigt og nedbrydes kun langsomt. Man mener, at en stor del af suppen består af plastik, der er 50 år gammelt. Kvaliteten af plastik er blevet bedre, end da man startede produktionen af materialet…
Når man ikke har været opmærksom på problemet tidligere, hænger det sammen med, at plamagen ikke kan ses fra satellit, da den ligger lige under overfladen. Man kan kun se den, når man sejler igennem den.
FN har beregnet, at suppen hvert år koster 1.000.000 søfugle livet og andre 100.000 havpattedyr, der forveksler noget af materialet med føde.
Tankevækkende er det også, at en stor del af materialet består af mikroskopiske plastikelementer fra plastikindustrien. Elementer, der suger menneskeskabte kemikalier til sig for derefter at indgå i fødekæden. Og i sidste ende blive til menneskeføde…
Jeg kom igen til at tænke på denne historie, da jeg i går drak en tår kaffe af et engangsplastikkrus.

Jefferson AirplanePlastic Fantastic Lover

Skriv en kommentar

457 har læst indlægget