Halvsyg i et ordentligt sygt samfund

10. juni 2008

Det var vist Sammenslutningen af Bevidst Arbejdssky ElementerSABAE – (der blandt andet bestod af Jacob Haugaard, historikeren Gustav Bunzel, Carl Heinrich Petersen m.fl.), der engang formulerede parolen: Hvis arbejde er sundt, så giv det til de syge! Hvis man ikke vidste bedre, så kunne man tro, at regeringens beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen havde en fortid i denne anarkistiske forening. For i dagens aviser kan man læse noget om, hvordan Frederiksen har tænkt sig at gøre noget ved sygefraværet på de danske arbejdspladser. Indsatsen retter sig især mod de langtidssyge, altså ikke dem, der er væk et par dage på grund af influenza og sådan. Og medicinen er – ikke spor overraskende – en “økonomisk gulerod”, det berømt-berygtede økonomiske incitament, som den liberalt-borgerlige regering altid hiver op af foderposen, når der skal politiseres på arbejdsmarkedsområdet. Kommunerne skal have et økonomisk incitament til at få de langtidssyge ud på arbejdsmarkedet. Et af de opfindsomme forslag er at arbejde med såkaldte delvise raskmeldinger. Sagt på en anden måde: Man skal kunne være deltidssyg. Fx gå på arbejde fra kl. 8.00 til kl. 12.00 og så være syg resten af døgnet… Ehem!
Et andet tiltag er, at regeringen vil styrke arbejdsmiljøet. For det viser sig, at arbejdsmiljøet er skyld i en tredjedel af alle sygemeldinger. Det vil med andre ord sige: Ud af de 150.000, der konstant er syge, så er ca. 50.000 syge på grund af arbejdsmiljøet. På grund af arbejdet. Det fremgår ikke, hvordan beskæftigelsesministeren har tænkt sig at gøre noget ved denne side af sagen. Måske ved at opfordre arbejdsgiverne til at gøre noget ved det? For der er vel ikke nogen idé i at sende deltidssyge medarbejdere tilbage på en arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet er sygdomsfremkaldende? Eller!?

Skriv en kommentar

658 har læst indlægget