“Arctic Amplification”

16. december 2008

I gÃ¥r var en af “nyheder”,at mÃ¥linger havde vist, at den globale gennemsnitstemperatur var faldet lidt. Hvilket straks gav anledning til, at medierne satte spørgsmÃ¥lstegn ved den globale “klimakrise”.

På DR2 havde man inviteret en Kloge-Åge fra Roskilde Universitetscenter ind. Og han udbredte sig vidtløftigt om politikernes voksende interesse for klimaet ud fra religiøse, modernitetsteoretiske og andre spændende synsvinkler, samtidig med at han tørt konstaterede, at vi lægmænd ikke rigtig vidste noget om, hvordan det faktisk forholdt sig med det klima.
Det ville selvfølgelig ogsÃ¥ – den finansielle krise in mente – være belejliget, hvis vi bare kunne fortsætte med at brænde fossilt brændstof af og lade som om CO2-udledningen ikke havde en tøddel med klimaændringerne at gøre.
Hvad skal man egentlig tro?
TV-udsendelsen var en god illustration af, hvad man kunne kalde videnskabens autoritetstab. I det tyvende Ã¥rhundrede blev videnskaben – naturvidenskaben – først genstand for dyrkelse og beundring, og videnskabens mænd og kvinder var smÃ¥ halvguder. Siden er det gÃ¥et den anden vej.

I den s̴kaldte modernitet har viden(skab) mistet sin aura og autoritet. Og viden er blot et udsagn Рen mening Рblandt andre.
Et klogt hoved skrev engang, at ogsÃ¥ viden er (en form for) tro. Forskellen pÃ¥ denne tro og fx den religiøse er, at viden bygger pÃ¥ en vis sum af empiriske data, observationer og mÃ¥linger – plus noget teori. Hvorimod den religiøse tro netop ikke behøver beviser. Det er bÃ¥de dens styrke og dens svaghed.
Hvad skal vi sÃ¥ tro med hensyn til klimaet? Forskere i klimaforandring har netop opgjort resultater, der viser det fænomen, man kalder for “Arctic amplification“, indtræffer langt hurtigere end først antaget. Arctic amplification er det fænomen, der bestÃ¥r i, at lufttemperaturen i de arktiske omrÃ¥der er højere end forventet pÃ¥ grund af det arktiske havs opvarmning som følge af smeltevand. Konsekvensen af dette fænomen formodes at være, at de arktiske omrÃ¥der snart vil være isfri i sommerperioderne – og vil fÃ¥ sværere og sværere ved at retablere den arktiske is…

Forskerne har hidtil formodet, at denne tilstand først ville indtræffe om 10-15 Ã¥r. Klimaforandringer gÃ¥r altsÃ¥ langt hurtigere, end man havde regnet med. Og det alarmerende er, at ændringerne i de arktiske omrÃ¥der har en direkte effekt pÃ¥ klimaet i hele den nordlige halvkugle, der igen direkte har indflydelse pÃ¥ resten af kloden…
Men – kan vi nu være sikre? Hvad skal vi tro? – Eller mÃ¥ske skulle vi vende spørgsmÃ¥let lidt om: Har vi rÃ¥d til at ignorere de skrøbelige videnskabelige tegn pÃ¥ en katastrofal global klimaforandring?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Skriv en kommentar

145 har læst indlægget
14,919