Verdens bedste uddannelsessystem? Universiteterne

1. februar 2009

I dagens udgave af Politiken kan man læse om den danske mønsterstudent Bo Henriksen, der er ved at gennemføre sit universitetsstudium i historie og samfundsfag på normeret tid. Oven i købet er Bo mønsterbryder, da ingen af hans forældre har en akademisk baggrund. Altså på flere måder en student, som politikerne gerne så flere af.
Men det er slet ikke det, artiklen handler om. Den handler om de miserable forhold, som universiteterne – og det vil indirekte sige: uddannelsespolitiken i dette land – byder unge mennesker, der vælger at studere humanistiske eller samfundsvidenskabelige fag. I løbet af sine fem studieÃ¥r har Bo kun modtaget, hvad der svarer til fire mÃ¥neders fuldtidsundervisning. Resten har været selvstudie. Og nu hvor han er i specialefasen, der varer et halvt Ã¥rs tid, kan han se frem til sølle 6-8 vejledningsmøder. Disse ringe forhold, der kun bliver ringere, efterhÃ¥nden som taxametersystemet tvinger universiteterne til flere besparelser, nÃ¥r antallet af studerende falder, rammer 70% af universitetskandidaterne. Nemlig alle dem, der læser enten humaniora eller samfundsvidenskab. Kun pÃ¥ de teknisk-naturvidenskabelige og lægevidenskabelige uddannelser ser det anderledes ud, fordi taxametertilskuddenen her er tre gange sÃ¥ store pr. studerende. Bo peger pÃ¥ konsekvenserne af denne uddannelsespolitik. For det første fÃ¥r den mangelfulde undervisning mange til at falde fra studierne. Noget andet og mÃ¥ske værre er, at de fÃ¥ undervisningstimer betyder, at de studerende fÃ¥r indlagt faglige begrænsninger i deres studie. Studierne bliver med andre ord ringere, end de ellers ville være…
ForstÃ¥eligt nok har otte store fagforeninger og interesseorganisationer – blandt andet Dansk Industri og Dansk Erhverv – skrevet til den sÃ¥kaldte videnskabsminister Helge Sander for at klage over de elendige forhold. Men ministeren vil sikkert sige, at universiteterne aldrig har fÃ¥et sÃ¥ mange penge som nu – og at regeringen agter at lave verdens bedste uddannelsessystem…

Link

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

4 kommentarer

 1. Thomas kommentarer:

  Naturligvis er det at forkæle de studerende en nødvendig del af at investere i et fremtidssikret samfund men universitets verdenen bliver også nødt til at se indad.

  Hvis man insistere på at der skal være ressourcer til at læse Bulgarsk som hovedfag og polsk som bifag i Danmark ja så bliver det svært at nå et særligt højt niveau.

 2. capac kommentarer:

  @Thomas: Selvfølgelig kan man altid diskutere faglige prioriteringer ud fra ressourcemæssgie (pengemæssige) hensyn. Men det er ikke det, der er det centrale problem for universiteterne. Problemet er, at taxameterbidragene til de humanistiske – og samfundsvidenskabelige fag, der leverer 70% af samtlige kandidater, er alt for smÃ¥ til at sikre ordenlige udddannelsesforhold. Plus den kendsgerning, at taxametersystemets logik (pengene følger den enkelte studerende) er skadelig for de faglige miljøer.

 3. AagePK kommentarer:

  “Ingen over, og ingen ved siden af!” var Hørups forklaring, den korte version, af folketingets position som myndighed.
  Ingen over, og ingen ved siden af er åbenbart også målet for regeringens fatteevne og duelighed. Derfor har man tilrettelagt undervisningen i folkeskolen, gymnasiet og på universitetet således, at regeringens støttepartis medlemmer og proselytter ikke skal føle sig underlegne. De kan være med. De kan forstå undervisningen. Ikke som den stakkels bondedreng, der i katedrakskolen følte sig mobbet. Det er demokrati. Det er samfundsbevarende. Derfor er det verdens bedste uddannelses-politik.
  Og med taxa-princippet bliver alle de motiveret, der drømmer om bil med egen chauffør.

 4. capac kommentarer:

  @AagePK: Som en borgerlig økonom sagde i et radiointerview, så er undervisningsministeriet (inkl. ministeren) præget af INKOMPETENCE i uddannelsesspørgsmål. Sørgeligt, men ikke desto mindre rigtigt.

Skriv en kommentar

288 har læst indlægget
14,927