Ministerkalendere

17. maj 2009

I England er det politiske system kastet ud i en mindre krise, der handler om det Ã¥benbart evigt tilbagevendende problem: grÃ¥dige politikere, der misbruger offentlige midler til egen vinding. Herhjemme har vi ogsÃ¥ haft en række sager, senest Bendt Bendtsens jagt-, golf- og køreture med jagtgevær, hvor politikere har haft et meget afslappet forhold til anvendelsen af skatteborgernes penge. Statsminister Lars Løkke Rasmussen, der selv har været genstand for kritik i forbindelse med “bilagsrod” i sin tid som amtspolitiker, har i forlængelse heraf fremsat et lovforslag, der indebærer en de facto begrænsning af befolkningens adgang til indsigt i den offentlige forvaltning. Lovforslaget gÃ¥r ud pÃ¥, at samtlige ministres kalendere skal undtages kravet om aktindsigt. For at lægge et røgslør over denne forringelse af den demokratisk kontrol med den offentlige forvaltning har statsministeren sÃ¥ Ã¥bnet mulighed for, at samtlige kalendere skal lægges ud pÃ¥ internettet – i redigeret form… Den enkelte minister og dennes embedsmænd vil fremover – billedligt talt – kunne udstrege oplysninger om betalte jagtture, dyre restaurationsbesøg, gaver osv. efter behag. Hvis loven vedtages – hvilket er meget sandsynligt med det nuværende regeringsflertal, sÃ¥ bliver det en demonstration af, hvor udemokratisk den nuværende regering er. Lige som det er et radikalt brud med sÃ¥vel dansk forvaltningstradition som Offentlighedslovens intentioner. Det er skræmmende…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Skriv en kommentar

164 har læst indlægget
15,059