Sagen, der ikke vil dø: Penkowa bryder sin tavshed

13. januar 2011

Selv om ledelsen på Københavns Universitet har forsøgt at lægge låg på sagen om hjerneforskeren Penkowas påståede videnskabelige snyd m.m., så kommer der stadigvæk damp ud fra gryden. I dag mødes rektor Hemmingsen, som selv er under anklage for at holde hånden over Penkowa, med repræsentanter for de 58 forskere, der kræver en uvildig, tilbundsgående undersøgelse af den celebre og spektakulære sag. Og – ganske overraskende – har den anklagede selv, frk. Penkowa, nu valgt at bryde sin tavshed og udtaler sig om sagen i Politiken. Hvis jeg har forstået frk. Penkowa ret, så handler sagen mestendels om andre forskeres jalousi og misundelse. Ikke om ‘videnskabelige uredelighed’ og kompromiterende ‘personlige relationer’ til rektor. Så meget desto mere må det være påkrævet at få undersøgt sagen helt til bunds, så vi kan få alle de slibrige detaljer op i offentlighedens skarpe lys.

25 kommentarer

 1. forbipasserende kommentarer:

  Der var en længere artikel på Nature News om sagen for et par dage siden. Som frygtet og forudset. Bliver spændende at se hvad det ender med.

 2. capac kommentarer:

  @forbipasserende: Jeg læste ogsÃ¥ i papirudgaven af Politiken i dag, at Pankowa skal tilbagebetale et ukendt beløb af de midler, hun har modtaget i forskningsstøtte, pÃ¥ grund af sit misbrug…

 3. AagePK kommentarer:

  Artiklen i Nature er ret omfattende, og hovedindtrykket er lige præcist det, forbipasserende og vi andre frygtede: der bliver sat et stort spørgsmÃ¥lstegn ved KU’s interne kvalitetskontrol. Dermed et uhyre prestigetab for universitetet, og dermed for Danmark.
  De har dog ikke affæren med kaffekassebedrageriet og politiundersøgelsen med.

 4. forbipasserende kommentarer:

  ja, nature-artiklen var ret sober i forhold til de insinuationer, der har været fremme i dansk presse om habilitetsproblemer pga tætte pesonlige forhold.

  I forhold til nogle af de store amerikanske forskningsskandaler virker det dog ikke til, at de er helt ligesÃ¥ interesserede i denne. Der var fx en sag med en gen-forsker fra Duke i sommers, der havde forfalsket data og løjet i sit CV – det blev en kæmpe sag i medier og pÃ¥ internet, og han endte med at blive fyret og flere artikler blev trukket tilbage. Men han var sÃ¥ ogsÃ¥ i en noget anden liga end penkowa (artikler i new england journal of medicine, JAMA, Nature osv i forhold til Penkowas salamipublikationer i obskure neuro-blade.)

  I øvrigt et spørgsmÃ¥l, evt. journalister kunne stille “topforskeren” Penkowa: Hvordan kan det være, du i dine 100+ publikationer ikke med en eneste er nÃ¥et over impact factor 5?? Jeg har selv publiceret 4 artikler, alle i blade med IF mellem 7 og 12, sÃ¥ sværere er det ikke. Hvis man ikke laver salamiforskning altsÃ¥.

 5. capac kommentarer:

  @forbipasserende: Har du et link til Nature-artiklen? Artiklen i Nature News (http://tinyurl.com/4zy9v8p) er sober og efter spørgsmÃ¥let om, hvordan universitetet i en lang Ã¥rrække har kunnet se igennem fingre med Penkowas dubiøse “forskning” (og Ã¥bner dermed for spekulationer i retning af ‘personlige relationer’). Samtidig kan man ikke befri sig for at tænke, at Pankowas forsøg pÃ¥ forsvar mest af alt ligner tÃ¥geslør.

  @AagePK: Efter min mening så har Københavns Universitet allerede lidt et slemt prestigetab, fordi sagen er blevet højt prioriteret i den udenlandske videnskabelige debat. Og så længe universitetsledelsens taktik består i at forhindre en egentlig uafhængig, tilbundsgående undersøgelse, så forbløder universitet prestigemæssigt. Det kan heller ikke undgå at smitte af på den officielle forskningspolitik her i landet.
  PS. Prøv ogsÃ¥ at læse kommentarerne i Nature News. De lægger ikke fingre imellem…

 6. AagePK kommentarer:

  Jamen, det er lige den artikel, jeg henviser til: Nature News er en afdeling af Nature.
  Datteren forlægger nu sine studier fra Panum til Oviedo; der er dog ingen direkte sammenhæng! ;-)

 7. capac kommentarer:

  @AagePK: En anden ting, der godt kan undre en lidt, er, hvor lidt politisk interesse der har været for sagen. I betragtning af den rolle Penkowa har haft for regeringens – og ikke mindst den tidligere forskningsministers Sanders – forskningspolitiske prestige, sÃ¥ er tavsheden slÃ¥ende.

 8. Tro Værdig kommentarer:

  Til Forbipasserende: Det er ikke redeligt at påstå Penkowas artikler ikke har IF over 5, hvad med PNAS, Glia, Neuroscience artiklerne. Nå, men det er direkte mangel på insigt at opgøre basalforskningsartikler iht IF. Der er meget sublim nicheforskning som publiceres meget lavt, mens klinisk forkning altid har høj IF. IF er langt hen ad vejen intetsigende
  MEN tillykke med dine artiklen – KLAP, KLAP.
  Det kan godt være Penkowa ikke har holdt sig til sandheden (det mÃ¥ vi afvente svar pÃ¥), men det retfærdiggører ikke de insinuerende pÃ¥stande diverse “professorer” fremfører. Der er flere uredelige i denne sag, og Forbipasserende har meldt sig selv.

 9. forbipasserende kommentarer:

  tro værdig – ja, ok, jeg indrømmer blot at have skimmet forfatterskabet og havde ikke set, at der var en PNAS-artikel imellem. Og jeg er udmærket klar over, at nicheforskning publiceres i nichetidsskrifter med lavere IF end kliniske tidsskrifter. Diskussionen om hvorvidt IF kan bruges som kvalitetsmÃ¥l kan Ã¥benlyst fÃ¥ folk til at se rødt. I mine, og mange andres, øjne KAN IF bruges, men med mÃ¥de og under hensyntagen til gennemsnits IF i forskningsfeltet.
  Ikke desto mindre: nÃ¥r man døbes “elite”, vil jeg godt se bare en enkelt Science/Nature eller lignende artikel (NEJM, JAMA, CELL). Det burde vel kunne lade sig gøre ud af 100+ artikler? Vi har en lang række ÆGTE eliteforskere i DK, der publicerer flittigt i de blade, og ikke har fÃ¥et eliteforskerpriser af videnskabsministeren.

  Men ja, ingen er dømt i denne sag, og muligheden stÃ¥r da endnu Ã¥ben for, at Penkowa er blevet offer for det største komplot i international universitetshistorie… vi fÃ¥r se.

 10. forbipasserende kommentarer:

  tro værdig, kan du ikke henvise til PNAS-artiklen? jeg kan ikke finde den. Men det er nok bare mig der er dum.

  Kan iøvrigt oplyse, at Glia Har iF 4.9 og neuroscience IF 3.3.

  KLAP KLAP.

 11. capac kommentarer:

  Sagen ruller videre. I følge Politiken er universitetets bestyrelse gÃ¥et i “tænkeboks” efter et halvanden time langt møde med repræsentanter for de 58 professorer, som har krævet en uvildig undersøgelse af sagen og dens forløb. I følge to af professorerne var der “lydhørhed” over for kritikken. Der er altsÃ¥ bevægelse i sagen. Vi følger den.

  http://tinyurl.com/6zuge48

 12. AagePK kommentarer:

  Nu er politikerne vist ved at komme op i omdrejninger: dagens nyhed, eller én af dem, nævnes i alle hovedaviser: Universitetets rektor var bekendt med en kvindelig forskers kassebedrøveri før han indstillede hende til stor forskerpris. Han var endvidere vidende om, at hun havde forsøgt at tørre den af på en 24-årig studerende, allerede i 2008. I dec 2010 faldt der dom, 3mdr betinget fængsel, sagen er dog anket, og der er nedlagt navneforbud.
  Ralph Hemmingsen vil ikke interviewes, under henvisning til, at det er en personalesag: er han da selv dækket, kan man ikke spørge ind til hans håndtering af sagen?

 13. capac kommentarer:

  @AagePK: Inden jeg nÃ¥ede at læse din kommentar forfattede jeg et indlæg om seneste nyt. Rektors barrikadering bag forvaltningsloven er uholdbar i længden, nÃ¥r der er tale om kriminelle forhold. Forhold, han Ã¥benbart selv har lod og del i. Men hvor er den ansvarlige minister i denne sag? Holder ministeren – ved sin tavshed – ogsÃ¥ hÃ¥nden over rektor og ledelsen? SÃ¥ har regeringen endnu en særdeles dÃ¥rlig sag…

 14. Thomas Haugaard Jensen kommentarer:

  Naturligvis har Rektor tavshedspligt i personalesager og naturligvis har økonomisk bedrageri i forenings sammenhæng eller i andre sammenhænge, intet med videnskabelig uredelighed at gøre.

  At hun har fusket med noget økonomi er i den grad old news.

  Det eneste man kan gøre er at vente på at UVU kommer med en afgørelse. Alt andet er mildest talt usagligt hvor lidt man så end kan lide hende og Helge Sander.

 15. AagePK kommentarer:

  Oh, du alt for tro Thomas: det drejer sig jo ikke om Milena Penkowa her: det er rektors, Sanders, og universitetsbestyrelsens dispositioner, vi snakker om: hvordan kunne man tildele nogen som helst midler, når politiet havde renset den studerende, som den prismodtagende havde løjet om? Altså: en person fastholder, at en 24 studerende har nolet af kassen, hun påstår, at han har indrømmet, og hun fremviser dokumentation. Den studerende nægter, modbeviser, og politiet bekræfter, at han er ren.
  Hvorfor vil man ikke høre ham? Hvorfor fortsætter man festen om darlingen, når politiet hæver røde signaler? Hvad er bestyrelsens, rektors og ministers ansvar? Det kan da sgu fanden i fænghullet aldrig have noget som helst med UVVU eller doktorgrad eller prier og dermed intet som helst med en personalesag at gøre.
  Andet end rektors personalesag, selvfølgeligt. Men sådant læser jeg ikke ud af dit indlæg.

 16. capac kommentarer:

  @Thomas: Jeg er slet ikke enig med dig. Selv om mangt og meget endnu ikke er blotlagt i denne sag, sÃ¥ synes jeg indicierne er ret klare. Jeg tror ikke et øjeblik pÃ¥, at de økonomiske uregelmæssigheder, den videnskabelige uredelighed og de ‘personlige relationer’ kan holdes adskilt i denne sag. Og det er faktisk dette sammenrod, der gør sagen til mere en bare en sag om videnskabelig fusk. Jeg hÃ¥ber inderligt, at der kommer en tilbundsgÃ¥ende undersøgelse, der kan blotlægge fakta i denne intrikate sag, fordi perspektiverne er vidtrækkende. Først og fremmest handler de selvfølgelig om Københavns Universitets internationale omdømme, men man – jeg i det mindste – kan sagtens forestille mig, at en undersøgelse ogsÃ¥ vil være et lærestykke i, hvordan man bedriver forsknings- og universitetspolitik i disse Ã¥r – og ikke mindst et lærestykke i, hvordan man ikke skal gøre, hvis den videnskabelige redelighed ligger en pÃ¥ sinde…

 17. capac kommentarer:

  @AagePK: Det mærkelige er jo ogsÃ¥ – som jeg skrev i forbindelse med mit seneste indlæg – at der er sÃ¥ stor politisk tavshed om denne sag. Mig bekendt er der kun en socialdemokrat, der har rejst sagen pÃ¥ tinge. Men regeringen, som jo er ansvarlig for den aktuelle universitets- og forskningspolitik – er pÃ¥faldende tavse om denne sag, der jo er blevet en international skandalesag. Det kan godt være, at rektor formelt set kan dække sig ind under Forvaltningsloven i sin tavshed udadtil, men kan de ansvarlige politikere i længde leve med, at sagen skader universitet og dets forskning?

 18. Thomas Haugaard Jensen kommentarer:

  Capac

  Taler du for at at der skal være direkte regeringsindblanding i personalesager hos KU ?

  Derudover, korriger mig endelig hvis jeg husker fejl, så er sagen fra landsretten en sag hvor hun var kasser i en privat forening.

  Altså helt uden for KU´s jurisdiktion, at blande denne sag sammen med tvivlsomme forskningsresultater har for mig kun relevans hvis man er igang med et karaktermord.

  Derudover er der så en sag om misbrug af private forsknings midler, disse er såvidt jeg er orienteret betalt tilbage og er grunden til at hun er fratrådt.

  Hvis denne blog skal bruges til blotlæggelse af misbrug af forskningsmidler så værsgo, jeg ved positivt at der er massere af sager at tage hul på hvor der er brugt endog betydelige midler på irrelevante fornøjelser. Der har blandt andet været en større gruppe ældre forskere på DTU der har fået sig mange gode middage for forskningsmidler.

  Det jeg vil opfordre til er at du forsøger at skille de tre sager der kører mod hende ad.

  Jeg aner intet om Penkowa men jeg mener at genkende en folkedomstol når jeg ser en og jeg er så gammeldags at jeg tror på princippet om at man er uskyldig til andet er bevist og her er en bekymret professor i Litteraturvidenskab der har skrevet under på et brev til rektor ikke noget der i mine øjne fælder en dom.

  Aage at du mener at det diskvalificere en forsker at hun fusker i sit privatliv er jo så din holding men jeg mener at hvis forskningen er i orden så skal hun faneme ha den Pris som hun fortjener.

 19. capac kommentarer:

  @Thomas: Nej, jeg taler ikke for at regeringen skal blande sig direkte i personalesagen. Jeg undrer mig blot over, hvor lidt interesse, der er politisk for et sag med så fatale konsekvenser for universitet. I betragtning af den prestige, der er blevet tillagt netop Penkowa. Der er jo intet til hinder for, at forskningsministeren fx kunne opfordre til, at der blev skabt klarhed omkring, hvad der er op og ned i denne sag. Det må være i forskningsministerens interesse at redde universitetets renommé.
  Jeg er enig med dig i, at Penkowa ikke er skyldig, før hun er dømt. Og netop, fordi der er så mange uafklarede forhold og spørgsmål omkring hendes forskning, må det være i hendes interesse, at der snarest blev kastet lys over sagen.
  Jeg vil gerne forsøge at holde de tre sager adskilt. Problemet er bare, at det ser ud til at være filtret ind i hinanden. Fx den aktuelle sag om studentermedhjælperen (beskrevet i Politiken i dag), der blev anklaget af forskeren for at have misbrugt forskningsmidler, men blev blankt frikendt. Her gør forskeren sig angiveligt skyld i dokumentfalsk m.m. Og universitetsledelsen gør ikke noget ved det, da den studerende beder om en undersøgelse. Her kan forskningspraksissen og det personlige ikke sådan lige skilles ad.
  Det kan godt være, som du hævder over for Aage, at en skidt person godt kan være en fremragende forsker. Men i denne sag er der noget, der tyder på, at der både kan være tale om en skidt forsker og en skidt person. Men lad os få den undersøgelse, så vi kan se, om spekulationerne holder stik.

 20. AagePK kommentarer:

  Thomas: i første linje af mit sidste indlæg gør jeg udtrykkeligt opmærksom på, at det IKKE drejer sig om Milena Penkowa! Der er nedlagt navneforbud i den omtalte sag, og da vi debatterer i det offentlige rum, gælder det også mig. Derfor!
  Det drejer sig om Ralph Hemmingsens håndtering af sagen. Han er medlem af en forening, hvor der opstår rod i kassen. Revisoren påviser en mulig sammenhæng. Kassereren nægter, og lægger skylden på en studerende, idet kassereren påstår, at synderen har indrømmet, kan endda fremvise dokumentation. Den studerende protesterer, politiet renser ham fuldstændigt, og sigter kassereren. Dette sker for 2 1/2 år siden.
  Dette er Ralph Hemmingsen bekendt med. For den studerende kræver en tilbundsgående undersøgelse, og den går bl.a. via rektor.
  Rektor har et par år forinden haft en kedelig sag med kassereren, der i sin doktorafhandling ikke har kunne gøre rede for et antal rotter. Han har omgået et udvalgs afvisning ved at indkalde eksterne bedømmere UDEN at gøre opmærksom på de manglende rotter, de er derimod udeladt fra bedømmelsen.
  Samtidigt er han i færd med at udarbejde en indstilling til en forskerpris. Problemet er bare, at flere assistenter til den opgave, der skal begrunde prisen, har sagt fra, da de ikke genkender det materiale, de har været med til at producere.
  Sådan ser sagen , vi debatterer, ud fra min stol. Københavns Universitets rektor, Ralph Hemmingsen, har via en række handlinger bragt KU i et særdeles uheldigt lys, og hvad skal vi mene om det?

 21. mb kommentarer:

  Topstyring:
  http://professorvaelde.blogspot.com/2011/01/en-ting-bliver-mere-og-mere-tydelig-ved.html

 22. Thomas Haugaard Jensen kommentarer:

  @mb

  Penkowa sagen som følge af manglende demokrati.

  Den var ny.

 23. capac kommentarer:

  @mb: Og dermed er vi tilbage ved politikerne, der jo har villet den udemokratiske styreform…

  PS. Medens sagen ruller, sÃ¥ er der da ogsÃ¥ lidt at glæde sig over. EliteForskprisen er igen blevet uddelt til nogle talentfulde forskere, bl.a. DNA-forskeren Eske Willerslev. Lad os hÃ¥be, at de kan holde sig pÃ¥ dydens smalle sti…

 24. forbipasserende kommentarer:

  Et herligt billede, der kan sættes mange sjove overskrifter på:

  http://www.flickr.com/photos/helgesander/5016698615/in/photostream/

  I fint selskab: (Obs, dette er i slutningen af august 2010, ca. 1. måned før sagen eksploderede i medierne).

  http://www.flickr.com/photos/helgesander/5017307338/in/photostream/

  Velbekomme…
  kunne iøvrigt være sjovt om nogle af de mange fotografer har fået et billede af Hemmingsen og Penkowa i samtale (på tomandshånd) ved denne begivenhed.

 25. capac kommentarer:

  @forbipasserende: Billeder, medens alt endnu tegnede lyst… ;)

Skriv en kommentar

Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/1/9/5/capac.dk/httpd.www/wordpress/wp-content/themes/skimmedmilk1.2/comments.php on line 78

830 har læst indlægget
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mdv_post_count() in /customers/1/9/5/capac.dk/httpd.www/wordpress/wp-content/themes/skimmedmilk1.2/single.php:62 Stack trace: #0 /customers/1/9/5/capac.dk/httpd.www/wordpress/wp-includes/template-loader.php(106): include() #1 /customers/1/9/5/capac.dk/httpd.www/wordpress/wp-blog-header.php(19): require_once('/customers/1/9/...') #2 /customers/1/9/5/capac.dk/httpd.www/wordpress/index.php(17): require('/customers/1/9/...') #3 {main} thrown in /customers/1/9/5/capac.dk/httpd.www/wordpress/wp-content/themes/skimmedmilk1.2/single.php on line 62