Sundhed gør fri – Kim Larsen og tobakken

21. august 2008

Popsangeren Kim Larsen har sammen med HimmelblÃ¥-fonden lanceret en kampagne mod det 1-Ã¥r gamle rygelov under mottoet “Gesundheit macht frei”. Den Ã¥benlyse allusion til nazisternes kz-overskrift “Arbeit macht frei” er faldet en del mennesker for brystet, blandt andet administrerende direktør for Kræftens Bekæmpelse, Arne Rolighed. Der mener, at det er udtryk for manglende respekt for de mange jøder, der mistede livet i lejrene.
Sagen rejser debatten om, hvorvidt det er acceptabelt at bruge nazismen og dens historie som reference i diskussioner i det hele taget. En debat, der med mellemrum dukker op. For at besvare spørgsmålet bør man måske vende det om og spørge: skal vi undlade at drage sammenligninger med nazismen? Skal vi forbyde det? Tabuisere det?
Da jeg læste pÃ¥ Danmarks Journalisthøjskole blev jeg skoset for at have sammenlignet en førende dansk kvindesagskvindes syn pÃ¥ moderskabet og moderens forhold til sit afkom med nazisterne Blut-und-Boden-ideologi. Kritikeren, en tidligere rektor, mente, at det ville forplumre debatten og vække harme hos den pÃ¥gældende kvinde og hos læserne af min artikel. Men jeg mener, at kritikeren tog fundamentalt fejl. Nazismen, dens ideologi og handlinger er et grimt sÃ¥r i Europas historie, som vi aldrig mÃ¥ glemme eller – fortie. Og til denne nødvendige erindring hører ogsÃ¥, at vi genkender dens ansigt og elementer i nutiden. Fx i de totalitære tendenser, der er i den aktuelle, borgerlige sundhedspolitik. NÃ¥r Arne Rolighed inddrager jødeudryddelserne og taler om manglende respekt for jøderne, sÃ¥ skyder han over mÃ¥let og demonstrer, at han ikke har fattet pointen. Og det er en skam.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

20 kommentarer

 1. kent kommentarer:

  det er jo bare endnu et eksempel pÃ¥ en latterlig selvforsvars-retorik fra Arne Roligheds side. Hvis det nu var en eller anden talsmand fra en organisation bestÃ¥ende af eks-k.z.-fanger eller efterkommere deraf, kunne jeg forstÃ¥ lidt af den harme… Men det er blot et strategisk træk fra hans side som skal fjerne fokus fra sagens kerne, nemlig den, at man med den hetz der føres imod rygere i dag, faktisk stækker vingerne pÃ¥ de mennesker der mangler den ønskede konformitet. Der er faktisk tale om ryger-diskrimination hvis man tager et nøgternt kig pÃ¥ det.
  Der skal lige én læges udsagn i en rapport, om rygnings indvirkning pÃ¥ et eller andet, og straks er det vedtaget ved lov, og nærmest ophøjet til bibelske dimensioner. Kim Larsen kunne ogsÃ¥ have valgt at sige “stop eller giv op”….. Det havde sikkert ogsÃ¥ medført en eller anden reaktion fra Arne Rolighed. Men det er snedigt…. yderst snedigt. Men ogsÃ¥ godt set af Kim Larsen (og Co.) Men desværre synes jeg at kunne se en tendens til at et norm-bundet og stadigt mere ensrettet “Danmark” forsøger at hetze sig fri af “non-konformister”. Mono-kulturen trives i stor stil, og det jeg tro vi skal være pÃ¥ vagt overfor, er ikke organisationer som sÃ¥dan, men snarere menig-mands vigende evne til at danne sig sin egen mening udenom normer og generelle opfattelser. Ellers ender det jo med, at disse strømlinede, ensrettede folk ender med at indføre sig selv, drevet af en frygt for at “falde udenfor”. Ein folk, ein Reich Aber kein Führer.

 2. kent kommentarer:

  hov.. pleonastisk dobbeltkonfekt der…. Det ender med at det ender med….. ;)

 3. Nanne kommentarer:

  Jeg er en af dem, der mÃ¥ske nok blev lidt stødt over det slogan. Ikke sÃ¥ meget fordi det er respektløst – det er vel tanken at provokere idet kampagnens intention er at sætte indskrænkningerne i den personlige frihed til debat og ruske op i folk- men fordi jeg synes den sammenligning er helt i skoven. Ja, nazisterne lavede antirygelove. Ja, Hitler var vegetar, men er alle vegetarer dermed skabsnazister? Havde fokus i kampagnen nu været pÃ¥ nogle af de andre elementer, Larsen selv nævner i interviews om kampagnen, f.eks. den øgede overvÃ¥gning af folk, var sammenligningen mÃ¥ske mere relevant. Men at mene det er nazipolitik ikke at mÃ¥tte ryge hvorsomhelst og nÃ¥rsomhelst?

  For en god ordens skyld: det fÃ¥r mig helt op i det røde felt, nÃ¥r der er tale om udendørs rygeforbud – sÃ¥ det er ikke fordi jeg er en fanatisk antityger. Der mÃ¥ stadig ryges pÃ¥ min stambar, og det tager jeg gerne med i købet, selv om jeg ikke selv ryger. Vil jeg være der, sÃ¥ mÃ¥ jeg jo finde mig i røgen, ellers mÃ¥ jeg drikke mine øl et andet sted.

 4. capac kommentarer:

  @Nanne: Selvfølgelig er det – stærkt – provokerende. Og nÃ¥r kampagnelederen siger, at det ikke var meningen, sÃ¥ mÃ¥ der være tale om enten (pÃ¥taget) dumhed eller dyb ironi. Du laver ikke en sammenligning med nazismen ,uden at det fÃ¥r følelserne frem i folk. Vi kan altid diskutere, hvor smart det er at bruge et slogan, som man fandt over indgangen til kz-lejrene. Personligt synes jeg, det er lidt smagløst, og det kan let komme til at stÃ¥ i vejen for den alvorlige kritik, man vil fremføre. Og det vil være en skam, for jeg mener, at der er al mulig grund til at protestere mod aktuelle, politiske totalitære tendenser i form af forbud mod alskens menneskelige aktiviteter. Hvad enten det er tobakrygning eller køb af seksuelle ydelser. Vi mÃ¥ kunne diskutere det pÃ¥ demokratisk vis og finde løsninger, vi ALLE kan leve med…

 5. mb kommentarer:

  Reaktionen skal nok ses på baggrunden af kontrasten til tidligere tider.
  Da jeg var barn blev der røget på posthuset, i bilen når far kørte og ungerne brækkede sig, i toget, i børnehaven, i skolen endda i timen, i svømmehallen, på hospitalet, og indtil fornyligt sad man også i røghørm når man forsøgte at nyde god mad på restauranter.
  Og så var der også skod, askebægre overalt og en stank der hang i tøjet så det måtte vaskes hvergang man bare stak næsen ind på en café et øjeblik for at få en kop kaffe eller en pils.

  Nu må man ikke, og det finder jeg både rart og rigtigt. Jeg mener at Kim Larsen kammer helt over i en næsten-hjerneblødning når han påstår at det ikke er bevist, at passiv rygning er skadeligt. Jeg gider ikke engang finde statistikkerne frem.

  Det er hævet over enhver tvivl at rygning dræber, forkorter folks liv målbart, medfører sygdomme og skavanker der forringer folks livskvalitet. Hjertesygdomme, kredløbsproblemer, lungecancer, blærecancer og andre kræftformer, Kol, bronkitis, m.fl. for ikke at tale om det æstetiske. Rygeres hud ældes f.eks. meget hurtigere.

  Men – jeg er helt enig i at brokkerier mod udendørs rygning er rent hysteri.
  Kim sammenligner det så med fedme, i og med at han mener at Thøger Seidenfaden er et dobbeltmoralsk badedyr fordi han er fed og alligevel spiser is. Men det får Kim jo ikke is i maven af, uanset hvor tæt han står.

  Danskerne er nogen af de folk i den rige verden der ryger mest og lever kortest, man har lige vist at folk i provinsen lever 3-5 kortere end dem i byerne, fordi dem i byerne ikke ryger så meget mere.
  Tobaksfirmaerne har tabt milliarder til folk der har sagsøgt dem. Det gør de ikke fordi det huer dem.

  Kim er sur fordi noget hygge er taget fra ham. En måde at hygge sig på som han har kunnet i 50 år. Noget han har følt som en ret i 50 år, måske uden at spekulere noget videre over hvor generende det er for andre. De kunne jo bare flytte sig. Han har minder om gode oplevelser.

  Forståeligt nok, og reglerne er vel også ufleksible, i og med at rygerafdelinger på værtshuse o.l. ikke p.t. er en mulighed.

  Måske kan han få rygeafdelinger ud sin sure kampagne. Eller også sker der det samme som i alle andre diskussioner når man hiver nazikortet frem: man taber bare.

 6. Janus kommentarer:

  @mb – det var ogsÃ¥ det første, jeg tænkte pÃ¥, da jeg læste om hr. Larsens opstød: Goodwins lov :)

 7. Jakob Olsne kommentarer:

  Man kunne vende skråen og anskue det sådan her:

  Tiden tegns er på jävla vis, at erklærede liberalister har favnet betonkommunismen og med barsk og bram indfører kontrol og overvågning i de mindste detaljer i folks liv.

  Så må de venstreorienterede være konservative og forsvare den personlige frihed!

 8. Kim kommentarer:

  Man kan jo ogsÃ¥ anskue kampagnen derhen at den handler om en elite, der mener at have ret til at fortælle hvordan andre skal leve og gebærde sig. NÃ¥r nogen er sÃ¥ sikre pÃ¥ at de har ret, at de holder op med at vise hensyn – og lytte, ringer alarmklokkerne i mine ører. Det er jo rigtigt at vi indtil for fÃ¥ Ã¥r siden har haft et ryger-tyranni, der ikke tog hensyn til ikke-rygerne. Det er efter min mening blevet vendt pÃ¥ hovedet. Hvis det kun handlede om hvad der er usundt og farligt, skulle man ogsÃ¥ forbyde privatbilisme der beviseligt dræber og lemlæster hundredevis af mennesker hvert eneste Ã¥r. Eller forbyde de mange tilsætningsstoffer der stoppes i vores fødevarer. Jeg er faktisk sÃ¥ gammeldags at jeg mener at informaton om rygningens skadelige virkning, sammen med lovgivning der sikrer borgernes ret til røgfrie omgivelser i det offentlige rum, stadigt burde være vejen fram. Rygeforbud pÃ¥ offentlige kontorer og røgfri zoner/afd. pÃ¥ værtshuse osv. Tobaks-debatten er i mine øjne, for en del tid siden, holdt op med at være en debat om hensyn – der bliver ikke debatteret – men derimod dikteret, fra ikke-ryger siden. Rygning handler for mange mennesker om en del af deres livskvalitet – lad dem vælge selv – under hensyntagen til andre. Vi fÃ¥r ikke et bedre samfund med lykkeligere mennesker ved at alle retter ind. Det er som om tolerancen er stærkt pÃ¥ retur i disse Ã¥r. Hvis HimmelblÃ¥-fonden og Larsen med deres provokerende udspil igen kan fÃ¥ gang i debatten, sÃ¥ fint med mig.

 9. Lotte kommentarer:

  Jo, men det er vel bare at lave rygeværtshuse og tilsvarende restauranter. Problemet i den her er, at folket ikke er blevet spurgt. Måske kunne man, ved en forhandling, ryge-møder på værtshuse, på torve og i forsamlingshuse have fundet et folkeligt kompromis. Den er trukket ned fra oven, og enhver mener noget om passiv rygning og eventuelle skadelige konsekvenser af samme.

  Jeg tænker ofte over, hvor uenige rygere og ikke rygere egentlig er, når det kommer til stykket. Jeg har masser af ikke-ryger- venner som sagens kan finde ud af kompromisset. Tilsvarende med ryger-venner.

  Sloganet Gesundheit macht frei er ikke begrænset til spørgsmålet om rygning, det er vist en omfattende kampagne, der ikke adskiller sig væsentligt fra tyskernes idé om den sunde race. På det niveau forstår jeg godt, Larsen. Tænkningen omkring sundhed er al for lemfældig og på alt for mange niveauer helt og aldeles u-underbygget. Det virker helt paradoksalt på mig, at en borgerlig regering er ved at lovgive sig ud af deres oprindelige liberale udgangspunkt.

  :-)

 10. capac kommentarer:

  @mb: Jeg er ogsÃ¥ vokset op sammen med to rygere, og røg var en “naturlig” del af min barndom og tidlige ungdom. Og jeg har ogsÃ¥ mødt røg og aske, hvor jeg kom. Jeg er ogsÃ¥ helt personligt glad for, at jeg kan undgÃ¥ kontakt med røg, hvis jeg vil. Ikke mindst, fordi min kone er astmatiker og hyperallegiker og i realiteten kan blive dødsssyg af for megen røg…
  Og jo, gamle Larsen forfalder til de mest platte ryger-argumenter som benægtelse af statistiske indikationer og den med “fedmen”. Især det sidste irriterer mig grænseløst. Ikke pÃ¥ grund af min egen overvægt, men det afslører rygerens manglende forstÃ¥else for, at den personlige (eogoistiske) frihed ogsÃ¥ har grænser, blandt andet i hensynet til andre mennesker. Og sÃ¥ irriterer det mig, fordi Larsen dermed tilslører det egentlige kritikpunkt: kritikken af det statslige formynderi. I følge Larsen handler kampagnen ikke om rygning. Rygelovens fødselsdag er blot en anledning. Desto mere ærgerligt er det, at kampagnen sÃ¥ kommer sÃ¥ sløjt fra start.

 11. capac kommentarer:

  @Jakob: Netop. Det er højt bizart at se en regering med et erklæret liberalt parti i front fÃ¥ nærmest stalinistisk-totalitære tilbøjeligheder med forbudspolitik, smÃ¥paranoid kontrol og sÃ¥ videre. Vi mÃ¥ værne om den personlige frihed. OgsÃ¥ til at ryge sig ihjel – sÃ¥ længe man tager hensyn til andre…

 12. capac kommentarer:

  @Kim: Jeg er helt og aldeles enig med dig. Derfor har Larsens og Himmelbl̴s kampagne ogs̴ min sympati Рselv om den er startet med at skyde sig selv i foden.

 13. capac kommentarer:

  @Lotte: Ja, sådan har jeg det også langt hen. Jeg kender mange endog særdeles tolerante og hensynsfulde rygere og ikke-rygere, der aldrig ville drømme om at forbyde deres rygende medmennesker den nydelse eller last. Og det peger netop på det centrale problem: at løsningen bør findes på almindelige demokratisk vis gennem dialog og debat.
  Det er den totalitære tendens og det racehygiejniske perspektiv i den offentlige politik, vi må gøre op med.

 14. Tina Charlotte Møller kommentarer:

  “Det centrale problem: at løsningen bør findes pÃ¥ almindelig demokratisk vis gennem dialog og debat.
  Det er den totalitære tendens og det racehygiejniske perspektiv i den offentlige politik, vi mÃ¥ gøre op med.”
  (Capac)

  Amen to that, brother! Og mon ikke det netop er dér, Kim Larsen ogsÃ¥ vil hen? Det er min overbevisning, og jeg tror – pÃ¥ baggrund af, hvordan jeg overordnet opfatter Kim Larsen og de holdninger, han lader til at stÃ¥ for – at han ville sige det samme, uanset om han selv lagde smøgerne pÃ¥ hylden eller ej.

  Hvad angÃ¥r sammenligningen mellem nazi-ideologien og rygeforbuddet og dermed den angiveligt stødende parallel mellem forfulgte rygere og forfulgte jøder, sÃ¥ mener jeg, at det – ganske som i diskussionen om de berømte og berygtede Muhammedtegninger og andre anstødsstene i forhold til (rabiate) muslimer – handler om at finde en moralsk forsvarlig balance mellem frihed og forbud, mellem Ã¥benhed og tabuisering.

  Lige nu bevæger vi os i retning af et samfund, hvor de færreste kan tillade sig så meget som at sige, hvad de tænker.
  Åben dialog, tak! Og lad os så slippe for de der fine fornemmelser, som giver visse mennesker blå mærker på sjælen, bare man ytrer sin mening om dette eller hint.

 15. Lotte kommentarer:

  Amen to that, brother! OgsÃ¥ herfra…

  Men desværre tror jeg ikke, at det er gjort med en udskiftning. Partierne står på NAKKEN af hinanden i kedsomhed og mangel på politisk ideologi.

  Og det er så måske det positive i det for det burde betyde, at man på tværs af politisk overbevisning formentlig kan mødes i en ny diskurs på hele området.

  Man har da lov at håbe.

  Larsens tiltag, og det er fantastisk at se en gammel socialist sige fra pÃ¥ kontoen, ENDELIG en der mener noget. Og Larsen er vel ogsÃ¥ ad Ã¥re blevet klar over, at gamle gummistøvler stinker, nÃ¥r man har haft dem pÃ¥ længe nok. Han er en god eksponent for en forhÃ¥bentlig ny tankegang. SÃ¥ skal vi bare have sorteret de nazistiske undertoner fra…men mon ikke det gÃ¥r….

  Jeg håber.

 16. capac kommentarer:

  @Tina Charlotte: Ã…ben debat, levende dialog, fornuftige kompromisser osv. Det er nemlig det, der skal til i stedet for den aktuelle Orwellske udvikling.
  @Lotte: Ja, desværre ser det sort ud rent politisk. Hvis der skal komme en radikal ændring, skal den nok komme udefra – og ikke fra Christiansborg. Hvis Larsen og hans folk kan sparke en relevant debat igang, sÃ¥ tager jeg gerne den nazistiske provokation med i købet.

 17. MikkelA kommentarer:

  Argumentet er jo altsÃ¥ fundamentalt defekt. Ting er ikke pr. automatik kritisable fordi nazisterne gjorde det. I sÃ¥ fald bør vi prompte afskaffe børnepenge, motorveje (ok, godtnok planlagt af socialdemokraterne under Weimar, men opført af nazisterne…) og billige charterferier.
  Selv mener jeg det er et problem, at man fratager værtshus-/restaurationsejere deres ret til at disponere over deres egen ejendom, fordi staten åbenbart mener folk er for dumme til selv at træffe valg mht. hvor de vil spise og/eller drikke øl, og at de ansatte sådanne steder åbenbart også er ude af stand til selv at vælge arbejdsplads uden rygning, hvis de ikke bryder sig om dette.

  Derfor er rygeloven kritisabel, ikke fordi nazisterne også var imod rygning.

 18. capac kommentarer:

  @MikkelA: Hr. Larsen har understreget, at sammenligningen mellem rygeloven og nazismen slet ikke handler om rygning, men om, at rygeloven er udtryk for en totalitær, autoritær, udemokratisk tænkemÃ¥de, som de siddende magthavere deler med nationalsocialisterne… I øvrigt er jeg nok enig med dig i, at det være bedst, hvis restaurationsejere, ansatte og publikum i fællig selv fandt en løsning pÃ¥ rygeproblemet. En løsning, alle kunne leve med.

 19. Arthur Jensen kommentarer:

  Jeg husker stadig fra mine unge aar, de herrer übermenchen i deres velpressede, brune skjorter….

  De brugte megen tid på at opklæbe plakater med teksten:
  Deutsche Weiber rauchen nicht!

  Naa, heldigvis slap jeg fra at gaa med lyserød trekant…

  kys Arthur

 20. capac kommentarer:

  @Arthur: Det er godt at høre. Ellers ville du jo ikke være her til at kommentere i bloggen!

Skriv en kommentar

2.745 har læst indlægget
15,013