Anfægtelser af ytringsfriheden

27. november 2006

Forleden fik det snart tidligere folketingsmedlem for Venstre og nuværende radiodirektør, Jens Rohde, ørerne i maskinen, fordi han til et dagblad havde luftet sin tvivl om den socialdemokratiske leder Helle Thorning Schmidts lederevner. Det medførte møder i TV2s bestyrelse og trusler om fyring af Rohde.
Men har en offentlig ansat da ikke ytringsfrihed? Og er det i øvrigt særligt overraskende, at venstremanden Rohde kan mene det? Blogbestyreren mener, at folk i bestyrelsen og det politiske liv burde have vendt skråen, inden de for ud af hullerne og råbte: Fyring! [Medens jeg skriver disse linjer læser jeg, at Enhedslisten har fremført samme kritik].
Dansk Folkepartis unge terrier Morten Messerschmidt er ogsÃ¥ ude efter ytringsfriheden. Han mener, at gymnasieelever, der bruger undervisningstiden til at protestere mod forringede studieforhold og blokerer gymnasier for at skabe opmærksomhed om problemerne, skal trækkes i SU. Messerschmidt mener, at gymnasieelevernes demonstrationer er “partipolitiske”. Noget kunne tyde pÃ¥, at Messerschmidt aldrig i sin skoletid har lært, at demonstrationer og blokader er en del af det demokratiske liv og dermed ogsÃ¥ et eksempel pÃ¥ anvendt ytringsfrihed. Han burde have nogle af sine skolepenge tilbage. Dansk Folkeparti har andre sortesmølfer end de storrygende præster…


Kort fortalt gælder følgende for offentligt ansatte:
Sidder du langt fra de politiske og administrative beslutningstagere
• Du kan deltage i den offentlige debat på egne vegne
– også inden for dit eget arbejdsområde
• Du har en mere vidtgående mulighed for at ytre dig om
fx ressourcespørgsmål, som har væsentlig betydning for
arbejdspladsen
• Er du ansat ved en offentlig undervisningsinstitution, har
du også en mere vidtgående ytringsfrihed
Sidder du tæt på de politiske og administrative beslutningstagere
• Du har en øget loyalitetspligt på egne sagsområder og på om-
råder, hvor du sidder tæt på virksomhedens beslutningsproces
For alle offentligt ansatte
• Du skal præcisere, når du ytre dig på egne vegne
• Du bør vise særlig tilbageholdenhed med at udtale dig
offentligt umiddelbart før eller samtidig med, at en
beslutning bliver truffet
• Ledelsen kan fastsætte regler for, hvem der må udtale sig
på myndighedens vegne, og give nærmere retningslinier
for indholdet af sådanne udtalelser.
Endvidere gælder det naturligvis for alle, at man ikke må
afgive urigtige oplysninger, tale i grov form, eller ytre sig
freds- og æreskrænkende.
Derudover er adgangen til at pålægge offentligt ansatte
tavshedspligt begrænset til de situationer, der eksplicit er
nævnt i forvaltningslovens § 27, stk. 1, og som handler om
bl.a. statens sikkerhed eller rigets forsvar, og enkeltpersoners
eller private selskabers økonomiske interesse i at beskytte
oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder.
Offentligt ansatte har ret til at fremføre en kritik offentligt
uden først at anvende de interne systemer, så som ledelses-
og tr-systemet. (cit. efter Dansk Magisterforenings Fagligt Nyt)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

9 kommentarer

 1. Carsten kommentarer:

  Messerschmidt er nu ikke just en nyfødt sortesmølf. Allerede for over et Ã¥r siden var den kære MM ude efter offentlig ansattes ytringsfrihed, da han bad videnskabsminister Helge Sander (V) træffe “passende foranstaltninger” over for Juraprofessor Vagn Greve.

  Vagn Greve havde, som led i diskussionen om hævndrab og vendettaer sagt, at man mÃ¥ske kunne overveje at indføre en form for “blodpenge” som en mÃ¥de at løse konflikter i det danske samfund. Det fik MM til at udtale, at “det er rystende, at en juraprofessor – pÃ¥virket af den islamiske kolonisering, der netop i disse Ã¥r skyller ind over landet – kan negligere disse helt centrale elementer af dansk ret, som er kendetegnende for det civiliserede retssamfund. Man skal tage det alvorligt, nÃ¥r en professor angriber den tankegang, vi har indrettet vores strafferet pÃ¥.”

  DJØFs svar kom hurtigt og var overordentligt præcist. DJØF’s formand Finn Borch Hansen udtalte sÃ¥ledes: “Det er vores opfattelse, at en professor har ret til at udtale sig om samfundsmæssige forhold. Det, mener vi, følger af grundloven. Man kunne endda ogsÃ¥ mene, at han – ifølge den nye universitetslov – har pligt til at gøre det.”

  Det viste sig da ogsÃ¥ efterfølgende, at MM ikke lige havde clearet sine udtalelser med DF’s toppolitikere, hvorfor han endte med MEGET hurtigt at trække dem tilbage: Selv Søren Espersen og Pia K syntes Ã¥benbart han var gÃ¥et for langt.

  Se f.eks. http://nyhederne-dyn.tv2.dk/article.php/id-2483096.html

 2. Carsten kommentarer:

  “Passende foranstaltninger” i kommentaren ovenfor skulle selvfølgelig stÃ¥ i citationstegn.

 3. capac kommentarer:

  @Carsten: SÃ¥ ung og sÃ¥ allerede sÃ¥ fordærvet. Vi korrigerer straks her og hisset…

 4. Carsten kommentarer:

  Ja, jeg har med interesse fulgt den unge DF-terriers karriere igennem længere tid: Fra han første gang gjorde sig bemærket med oprettelsen af en hotline, hvor man kunne rapportere nÃ¥r DR’s tv-værter sagde noget venstresnoet, over hans deltagelse i “Big Brother”, til hans nuværende position som fremadstormende DF-folketingspolitiker.

  Har faktisk opnået at blive kaldt såvel irrationel som ideologisk af MM i en læserbrevsdebat i JP Århus. Jeg havde støttet Louise Gade, som havde udtalt, at 24-årsreglen (den som skulle forhindre tvangsægteskaber) ikke var liberal politik, hvilket havde affødt en debat from og tilbage mellem mig og en for mig ukendt venstremand. Debatten sluttede da MM skrev et indlæg, som bl.a. indeholdt følgende svada:

  “Til tider kan det være rart at sætte sig ud over ideologien og bare tænke rationelt. En sÃ¥dan tid mÃ¥ nu være kommet for Carsten Fogh Nielsen, der i sit indlæg 8. september beklager sig over, at 24-Ã¥rsreglen ikke er liberal. Om det er liberalt eller ej at lade Danmark overrende af fremmede, som ikke deltager i produktionen og kun udmærker sig i kriminalstatistikkerne, er for mig sÃ¥ langt fra virkeligheden, at den ikke giver mening.”

  Ak, ja Рen meget vred ung mand forst̴r man :-)

 5. capac kommentarer:

  @Carsten: Man fÃ¥r gÃ¥sehud ved tanken om den rationalitet, som Herrn Messerschmidt gør sig til talsmand for…

 6. Ramus M kommentarer:

  Re Jens Rohdes ytringsfrihed. Prøv du at lave en blog, hvor du kalder din chef en lort og dit firma en røvballeforening. Naturligvis er der grænser for, hvad en chef for en statsejet public service-virksomhed kan sige offentligt om folkevalgte politikere. Hvis DR’s generaldirektør eller andre fra deres chefredaktion sagde noget om Pia K’s partilederevner, sÃ¥ skulle du se Brian Mikkelsen servere den formasteliges hoved for DF den næstkommende hverdag.

 7. capac kommentarer:

  Ramus M: Det ændrer ikke en tøddel ved deres ret til at sige, hvad de mener…

 8. Ramus M kommentarer:

  Det ændrer hver eneste tøddel, hvis du tror, at ytringsfriheden giver ansatte ubegrænset ret til at sige hvad de lyster til hvem de vil. For det gør den ikke. For eksempel mÃ¥ man ikke udvise “illoyal adfærd”, og det har Jens Rohde i en vis forstand gjort. Ja, Per Mikael Jensen kunne forudse det, og ja, alle ved, hvad Jens Rohde tænker. Men hvis han siger det han tænker om politik (mediepolitik undtagtet, vil jeg tro), sÃ¥ handler han i strid med de public service-forpligtelser TV 2’s er lovmæssigt hængt op pÃ¥. Der mÃ¥ ikke være tvivl om Rohdes vilje til at forvalte sit job uden skelen til personlige politiske præferencer. Det har han lige selv sikret at der er. Og ja, det er et problem, bÃ¥de for Rohde og TV 2.

 9. capac kommentarer:

  @Ramus M: Det er selvfølgelig ikke Rohdes opgave som radiodirektør at drive partipolitik i medierne, men at drive radiovirksomhed (i øvrigt er han jo stadigvæk folketingsmedlem en mÃ¥nedstid endnu). Jeg mener dog stadigvæk, at ogsÃ¥ offentlig ansatte har deres ytringsfrihed, og at det ikke er i modstrid med loyalitetsforpligtelsen. Rohdes holdning til Thorning er, som du selv skriver, ikke overraskende, og jeg kan ikke se, at han bliver en dÃ¥rlige radiodirektør af den grund… Men der har altid været en politisk interesse i at begrænse de offentlig ansattes demokratiske rettigheder.

Skriv en kommentar

690 har læst indlægget
15,053