Mads Doss han var en en kon koltringsknæjt

27. november 2008

Her til morgen greb jeg mig selv i at nynne nedenstÃ¥ende sang, som jeg ofte hørte og brummede med pÃ¥, da jeg gik i folkeskolen. Den var et hit blandt pigerne. Jeg kan huske, at jeg undrede mig meget over, hvad en “kon koltringsknæjt” var for en størrelse. Og min lærer var flink til at forklare det (kon betyder en lille smule, koltring er en halvvoksen knægt).


Mads Doss
Mads Doss han war en kon koltringsknæjt,
han gek mæ foeren i hien,
imell så slow han lyng te en bejt,
imell så band han åu vien
en liim te hans muer, å så sang han imell,
di hoer ed så vit, nær han tow te å hwell:
La la luh Рla la lih Рkom! s̴ skal a bih,
la la luh Рla la lih Рkom! s̴ skal a bih.

Mett Kølvro war en kon stonthostøs,
gek åsse mæ foeren i hien,
å somti hun swedt, å somti hun frøs,
den drywwen slet ett hun ku li en.
Hon snøwsed imell, få hin dawwen wa lång,
iwessomda tahrt hon sin klukker, å sang:
La la luh Рla la lih Рkom! s̴ skal a bih,
la la luh Рla la lih Рkom! s̴ skal a bih.

Å somti di mødtes så his å så hæhr,
od mælmad, å språkked så knøwt da,
å let om let fek di hwerranner så kjæhr:
Jen kam, næ den åhn ga en hwøwt da.
Å næ di had ett, gek di hwæ te sit hjaer,
å sang, så de gjall owwe mosser og kjaer:
La la luh Рla la lih Рkom! s̴ skal a bih,
la la luh Рla la lih Рkom! s̴ skal a bih!

Såen gek da en sommer, å da gik flier.
Lieg kjærrester så de fann o da.
I hien kam di no ikke mier,
men hjemm ve hweranner di lo da.
Å så bløw di gywt å behøwd ett å sønng,
som fahr di had gjow, i de båreste lønng:
La la luh Рla la lih Рkom! s̴ skal a bih,
la la luh Рla la lih Рkom! s̴ skal a bih!

Tekst: St. St. Blicher, 1842

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

2 kommentarer

  1. Inge kommentarer:

    Jeg landede pÃ¥ siden her, fordi jeg kom til at tænke pÃ¥ sangen om Mads Doss som vi sang pÃ¥ skolen i min barndom i 60’erne. Har surfet lidt rundt pÃ¥ andre ting du har skrevet om. Her er der meget spændende og interessant. Tak fordi du deler dine erindringer og tanker.

  2. capac kommentarer:

    @Inge: Selv tak!

Skriv en kommentar

3.740 har læst indlægget
15,014